Aktuell nybyggnation i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och förskola i Sjöbo
Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.
Nybyggnad av biogasanläggning i Sjöbo
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Omfattning oklar.
Exploateringsområde av enbostadshus på Grimstofta, etapp 2
Planer finns för exploatering av enbostadshus.
Exploateringsarbeten inför nybyggnation av bostäder i Sjöbo
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsområdet i Kvarteret Bränneriet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av två st flerfamiljshus samt soprum och teknikrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus eller LSS-boende. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Avser exploateringsområde för nybyggnation av 11 villatomter.
Nybyggnad av hamburgerbar i Sjöbo
Nybyggnad av mcdonalds restaurang med drive through.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nytt exploateringsområde för småindustri i Åsum
Avser nytt exploateringsområde för små industri.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket. Ca 3,2 km lång sträcka.
Utbyggnad av solcellspark i Sjöbo
Genom utbyggnaden från cirka 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken varje år att generera el motsvarande hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor. Sparbanken Skånes Solcellspark upptar med nuvarande kapacitet 12 hektar mark. Utbyggnaden innebär installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar.
Nybyggnad av transformator i Sjöbo
Avser leverans, transport och uppställning av transformatorer 22/11 kV, 4 MVA. Uppställning sker på befintliga transformatorgrop utanför Anklams transformatorstation M2.
Nybyggnad av lager i Sjöbo
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Sjöbo
Ansökan - belysning av fotbollsplan.
Nybyggnad av barack i Sjöbo
Ansökan - bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation (torn) och två stycken teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n154661.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n154667.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n154668.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n157062.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av skärmtak över spolplatta.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation t336.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.