Aktuell nybyggnation i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nytt bostadsområde i centrala Sjöbo för ca 450 bostäder samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av biogasanläggning i Sjöbo
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 12 st lägenheter samt rivning av förvaringsskjul.
Nybyggnad av tennishall i Sjöbo
Nybyggnad av sporthall (padel och gym).
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sjöbo
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av hyreshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus eller LSS-boende. Rivning av gammal byggnad innan detta projekt kan komma igång. Projektid: 1454756
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Nybyggnad av enbostadshus, Griffeltavlan 4,Simläraren 2,Svikten 1.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nybyggnad av tennishall i Sjöbo
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av kontor , Sjöbo
Planer för nybyggnad av kontorsbyggnad med 4 kontorsrum, samt entrédel.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt marklov Omma 4:20,4:22,4:24.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 6 enbostadshus samt garage Blentarp 67:11,67:12,67:15,67:21,67:22,67:29.
Nybyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av 2 stycken cykelförråd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sjöbo
Nybyggnad av ett vindkraftverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av förrådsbyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av stödmur och vall.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av skärmtak i Sjöbo
Ansökan - tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak och skärmvägg samt bygglov för flytt av del av plank.
Nybyggnad av barack i Sjöbo
Ansökan - tidsbegränsat lov för bodetablering samt skyltning.
Nybyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - tidsbegränsat lov för uppförande av cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.