Aktuell nybyggnation i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten inför nybyggnation av bostäder i Sjöbo
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsområdet i Kvarteret Bränneriet.
Nybyggnad av padelhall i Sjöbo
Nybyggnad av sporthall (padel och gym).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av två st flerfamiljshus samt soprum och teknikrum.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Avser exploateringsområde för nybyggnation av 11 villatomter.
Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av 6-7 stycken radhus.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nybyggnad av kontor , Sjöbo
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad med 4 kontorsrum, samt entrédel.
Nybyggnad av transformator i Sjöbo
Avser leverans, transport och uppställning av transformatorer 22/11 kV, 4 MVA. Uppställning sker på befintliga transformatorgrop utanför Anklams transformatorstation M2.
Nybyggnad av lager i Sjöbo
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Sjöbo
Ansökan - belysning av fotbollsplan.
Nybyggnad av barack i Sjöbo
Ansökan - bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av anläggning för elektronisk kommunikation (torn) och två stycken teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.