Aktuell nybyggnation i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gruppbostad i Sjöbo
Avser nybyggnad av lss-boende .
Nybyggnad av anläggning för el och värmeproduktion vid Sjöbo reningsverk
Avser en ny anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo avloppsreningsverk.
Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av 6-7 stycken radhus .
Va-utbyggnad i Sjöbo kommun
Avser utbyggnad av spillvattenledningar med ett nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet. Projektet innefattar utbyggnad av: -22 st enskilda pumpenheter (Typ LPS) -ca 200 m vattenledning -ca 1300 m tryckspilledning -ca 500 m infodring av tryckspilledning i befintliga vacuumledningar

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).