Aktuell nybyggnation i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 60 lägenheter. Lägenheterna kommer att byggas i det gamla industriområdet Skansen. kommer certifieras med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och orangeri samt miljöhus .
Nybyggnad av flerbostadshus, Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad
Nybyggnad av radhus i Sankt Olof, Simrishamn
Avser nybyggnad av hyresradhus i Sankt Olof. Det kommer att bli två huskroppar på området, en med fem trerumslägenheter och en med fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus av 9 lägenheter på 1.5 våning samt 3 förråd, miljöhus och växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kivik, Simrishamn
En detaljplan har upprättats för att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus på Fabriksgatan i Kivik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus samt teknikbyggnad.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun.
Nybyggnad av en maskinhall Simrishamn
Projektet avser nybyggnad av maskinhall. Yttermått: ca 20x40 meter Fri höjd innermått: 4,5 meter
Anläggande av gata och Va-ledning samt gatubelysning i Simrishamn
Avser anläggningsarbeten för gatubyggnad, dagvattensystem, dagvatteninfiltration, VA försörjning, schaktning, fyllning och anläggning av kanalisation för el och optokablar.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Avser nybyggnation av GC-väg.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).