Aktuell nybyggnation i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt kvartersområde i Simrishamn
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus på befintlig tomt. Fastigheten Vipan 2 är 4428 m2 stor. Fastigheten ligger mellan Storgatan, Fredsdalsgatan och Linnégatan i Simrishamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för nytt kvartersområde i Simrisham
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Anläggande av VA-ledningar i Vik, Tomelilla kommun
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar för nytt bostadsområde inom Viks tätort i delen Nyhem. Området ansluts mellan Vresrosvägen och Skärabäcksvägen i Vik.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Avser nybyggnation av GC-väg
Förläggning överföringsledning i Simrishamn, etapp 4
Projektet avser förläggning av vattenledning genom Agdelunds villaområde i Kivik upp till Agdelund högreservoar.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad (kompressoranläggning).
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av tre flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus, förråd och carport på Hoby 1:48, Hoby 1:49, Hoby 1:51 och Hoby 1:52.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på Raskarum 4:49 och Raskarum 4:47.
Nybyggnad av växthus i Simrishamn
Nybyggnad av växthus och mur.
Nya badhytter till stranden i Tobisvik
Avser 10 st nya badhytter till stranden i Tobisvik i Simrishamns kommun. Leveranstid: Senast mitten av december 2021

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.