Aktuell nybyggnation i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter. På området planeras det för totalt ca 70 bostäder. Objektets läge: på fotbollsplanen i Simrislund.
Nybyggnad av bostäder (generationsboende) i Skillinge, Simrishamn
Planer finns för generationsboende med lika delar bostäder för äldre och villabebyggelse. På området planeras för ca 35 hus.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av ca 30 radshuslägenheter. På området planeras det för totalt ca 70 bostäder. Objektets läge: på fotbollsplanen i Simrislund.
Nybyggnad av kontor samt lager i Simrishamn.
Avser nybyggnad av en huskropp där Bottenvåningen består av en lager/verkstadsdel på 964 kvm och en kontorsdel på 485 kvm. På ovan våningen finns 216 kvm kontor och konferens samt 143 kvm teknik / biyta.
Nybyggnad av hällristningscentrum i Simrishamn
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av hällristningscentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för nytt kvartersområde i Simrisham
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun
Nybyggnad av lager, Mellby
Planer finns för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Avser exploatering för seniorboende.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Byggstart tidigast 2022-2023
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av butik i Simrishamn
Nybyggnad av butik.
Nybyggnad av idrottsplats i Simrishamn
Nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Simrishamn
Nybyggnad av tvåbostadshus på Kolenekärr 2 och Kolenekärr 3.
Nybyggnad av stugby i Simrishamn
Nybyggnad av ett fritidshus samt 1 förråd och installation av eldstad Rörum 85:17, Rörum 85:18 och Rörum 85:19.
Nybyggnad av stugby i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och förråd samt installation av eldstad på Rörum 85:26, Rörum 85:29, Rörum 85:30, Rörum 85:31, Rörum 85:32, Rörum 85:21, Rörum 85:22, Rörum 85:23, Rörum 85:24, Rörum 85:25.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och växthus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt 1 förråd och installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt förråd och installation av eldstad på Rörum 85:27 och Rörum 85:28.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus samt förråd och installation av eldstad på Folkskolan 5 och Folkskolan 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.