Aktuell nybyggnation i Perstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Norregårdsområdet, Perstorp
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av ca 70-tal radhus. I projektet ingår även nybyggnad av dagvattenmagasin. Byggstart är avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Perstorp
Planer finns nybyggnad av 1 huskropp med bostäder, ca 15-tal lägenheter och ev lokaler för handel. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av 16-18 radhuslägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Avser option från projektnummer 2060551. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 20-tal radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av 10 bostäder i form av radhus/parhus.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av 7-10 st radhuslägenheter.
Anläggande av va- samt spillvattenledning i Perstorp
Avser anläggande av vatten- samt dag/spillvattenledning.
Ny vattenledning i Perstorp
Avser utbyte av vattenledning.
Återuppbyggnad av hembygdsgården i Perstorp
Avser återuppbyggnad av Perstorps hembygdsgård. Uppdraget gäller återskapa Hembygdsgårdens stomme till det skick den var i före att den brandskadades. Byggnaden ca 24x6 m och har gamla anor från 17-1800 talet ev. redan från 1600 talet. På grund av byggnadens historia och funktion som hembygdsgård skall uppbyggnaden ske på ett varsamt sätt med tidsenliga metoder så man tar till vara på de kulturhistoriska värdena.
Nybyggnad av telestation i Perstorp
Ansökan om bygglov - avser nybyggnad teknikbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.