Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knislinge
Planer finns för nybyggnad av hyresbostäder där Stormhatten's förskola låg.
Nybyggnad av skolkök och matsal i Broby
Avser nybyggnad av tillagningskök och matsal i anslutning till Prästavångsskola och Göingeskola för ca 350 elever. BTA ca 600-700 kvm.
Nybyggnad av marklägenheter i Knislinge
Avser nybyggnad av 16 marklägenheter i Brf Karneolen på Väster i Knislinge.
Nybyggnad av kedjehus i Broby
Bygglov nybyggnad rad-, par-, kedjehus.
Utbyggnad av fibernät i Glimåkra etapp 1
Avser fiberutbyggnad i Glimåkra, Östra Göinge kommun.
Anläggande av g/c-väg i Östra Göinge
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Nybyggnad av pumpstation i Broby
Strandskyddsdispens pump och tryckstegringsstation samt grävningsarbeten överföringsledning för dricks- och avloppsvatten.
Nybyggnad av lager i Broby
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Broby
Bygglov nybyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank Hantverkaren 7,9.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank Knislinge 12:16,14:8.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank Krögaren 9,10.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank Krönet 1,2.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank Mjölnaren 24,25.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank Truedstorp 1:11,1:15.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Broby
Bygglov nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Broby
Bygglov nybyggnad förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.