Aktuell nybyggnation i Osby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Lönsboda
Projektet avser nybyggnad av grundskola, (åk 1-9.)
Nybyggnad av äldreboende i Lönsboda, Osby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak Lönsboda 46:57. Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör knappt 2 hektar.
Nybyggnad av handel, kontor i Osby
Planer finns för handel och verksamhetscentrum vid östra delen om Netto-området i Osby.
Nybyggnad av industri, Osby
Planer finns för nybyggnad vägrestaurang, kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och rastplats Lars Dufwa i Osby kommun,
Ny- eller ombyggnad av ishallen i Osby
Förslag tas fram angående nybyggnad av en ishall alternativt renovera den befintliga hallen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter.
Nybyggnad av f-6 skola i Killeberg
Avser nybyggnad av F-6 skola för 150 elever som byggs i anslutning till befintligt skogsområde vid Killebergs idrottsplats,
Nybyggnad av förskola och matsal i Killeberg
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt matsal och restaurangkök som byggs i anslutning till befintligt skogsområde vid Killebergs idrottsplats,
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av 25 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av idrottshall i Killeberg
Avser nybyggnad av idrottshall vid Killebergs idrottsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Osby
Kontakta inkopplade företetag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av räddningscentral i Osby
Planer finns för nybyggnad av räddningscentral inrymmande brandstation, ambulansstation samt polisstation.
Nybyggnad av bostäder i Osby
Avser nybyggnad av gruppbyggda hus, ca 15 st villor.
Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.
Nybyggnad av LSS-boende som passivhus i Osby
Upphandlingen avser nybyggnation av LSS-boende Ängsgården som omfattar åtta lägenheter om minst 43 kvm. där samtliga badrum behöver två oberoende av varandra in-/utgångar, samt större lokal om minst 120 kvm.
Anläggande av gc-väg, broar mm i Osby
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fatställd. Planer finns för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg runt Osbysjön. Omfattar även 2 broar.
Nybyggnad av LSS-boende som passivhus i Osby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende som passivhus med sex lägenheter på minst 43 kvm samt personallägenhet om minst 43 kvm. I projektet ingår även gemensamhetsutrymmen med kök och allrum och fokus på säker planlösning och trygghetsskapande åtgärder. Byggnaden ska även innehålla tvättstuga/klädvårdsrum samt förråd. Objektet är beläget i Osby tätort på Skeingevägen 2 norr om Osbysjön.
Nybyggnad av LSS-boende som passivhus i Osby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende som passivhus med två lägenheter på minst 43 kvm samt personallägenhet om minst 43 kvm. I projektet ingår även gemensamhetsutrymmen med kök och allrum och fokus på säker planlösning och trygghetsskapande åtgärder. Byggnaden ska även innehålla tvättstuga/klädvårdsrum samt förråd. Objektets läge: Syrengatan 5 i Osby tätort.
Nybyggnad av industrihotell i Osby
Avser nybyggnad av industrihotell men en yta på 350 m2.
Exploateringsarbeten inför nya bostäder i Osby
Avser anläggande av gata samt va-ledningare inför nya bostäder.
Nybyggnad av lager i Osby
Nybyggnad av lager samt rivning av bef. lagertält.
Nybyggnad av förskola i Osby
nybyggnad av förskola på Visseltofta 4:36.
Nybyggnad av förskola i Osby
Bygglov förskola.
Nybyggnad av plank i Osby
Bygglov, plank.
Nybyggnad av staket i Osby
Bygglov, staket.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.