Aktuell nybyggnation i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya byggnader på södra delen av Malmö sjukhusområde
Planer finns för nya byggnader för verksamheterna; barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ vård. Lokalbehovet bedöms i dagsläget till ca 65 000 kvm BTA i området Västra Flensburg, Malmö.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av 300 bostäder samt 7000 m2 verksamhetslokaler
Nybyggnad av polishus i Vintrie, Malmö
Projektet avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie, Malmö. På fastigheten planeras ett nytt polishus för Lokalpolisområde Norr i Malmö att uppföras. Det nya polishuset ersätter en befintlig byggnad i de centrala delarna av Malmö. Tomten är ca 13 000 m², förhållandevis plan och helt obebyggd.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser option från projektnummer 1653115. Projektet avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp med en yta på 23000 m2. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( Nybyggnad av parkeringshus ingår under projektnummer 1653115).
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 12000 m2 kontor. Takterass. Butik i bottenplanet. Objektets läge: Hyllievång intill Malmömässan och Malmö Arena. Miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Kirseberg, Malmö
Avser nybyggnad av 264 lägenheter i 3 huskroppar i 6-8 plan + garage under mark för 150 bilar. Hyresrätter. I projektet ingår även tre kommersiella lokaler. Objektet är beläget på kvarteret/fastigheten Skjutskontoret 4 som ligger mellan Lundavägen 48 och Rosendalsvägen. Solceller på taket.
Nybyggnad av högstadieskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola och idrottshall. Objektets läge: inom Hylliéområdet i anslutning till Hyllievångsskolan.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad 16000 m2 parkeringshus med ca 430 p-platser, 45 laddplatser med förberedelser för fler, bil- och cykelpoollösningar, samt cykelparkering. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( I projektet ingår även en option gällande nybyggnad av kontor som ingår under projektnummer 2231877).
Om- och nybyggnad av bostäder och kontor i Malmö
Planer finns för ca 150 nya bostäder, med avsikten att en del bebyggs med hyresrätter och en del med bostadsrätter. Det är även möjligt att utreda andra funktioner såsom kontor, hotell och handel i detta centrala läge i staden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 107 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. I projektet ingår även miljöhus, förråd, teknikutrymmen samt installation av solceller.
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Nybyggnad av logistikbyggnader i Malmö
Nybyggnad av två logistikbyggnader för 3 hyresgäster. Objektets adress: Strömgatan 3-5/Lundavägen 146
Nybyggnad av bostäder i Varvsstaden, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter. Källarförråd under mark. Yta: 8100 m2 bta +1000 m2 bra källardel.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal mindre lägenheter samt ett parkeringshus. Tanken är att att projektet skollCO2-certifieras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 88 lägenheter i 9 våningsplan + källare. Brf Nova får en hög hållbarhetsprofil och husen byggs enligt högt ställda hållbarhetskrav enligt BREEAM nivå Good.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar. Miljöcertifierad enl betyg Silver.
Nybyggnad av radhus i Husie, Östra Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av 47 st klimatneutrala radhuslägenheter i 7 längor i 1 1/2 - 2 plan. Bostadsrätter. Avser den sista delen av Knut Gyllins historiska handelsträdgård. Solcellsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus i 2 st huskroppar med 95 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Hyresrätter. Projektet avser totalt två etapper med 177 lägenheter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Sege Park i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 st huskroppar med 82 lägenheter i 6-9 plan+ delvis källarplan. Projektet avser totalt två etapper med totalt 177 lägenheter. Hyresrätter. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av nytt mobilitetshus med 400 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en förskola i tre plan med plats för cirka 160 barn. Under tak/plan fyra ska finnas teknik- och personalutrymmen. Förskolan indelas i åtta avdelningar med två avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, fyra avdelningar på andra våningen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. På första våningen finns också bland annat storkök, miljörum, vattenlek, teknikutrymmen och sprinklerrum. På tredje våningen förutom avdelningar finns också gemensamma utrymmen för barnen så som bibliotek, pedagogiskt kök, ateljé mm. Objektets läge: korsningen mellan Almviksvägen i söder och Skrivaregatan i öster. Yta : 2674 m2.
Nybyggnad av järnvägsspår och tåglossning i Oljehamnen i Malmö
Avser nybyggnad av järnvägsspår, lossningsutrustning, röranslutningar för lossning av petroliumprodukter från tåg i Oljehamnen i Malmö. Planerad anläggning omfattar nya dubbelspår för samtidig lossning av 16 vagnar.
Nybyggnad av logistikanläggning och kontor i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. samt anordnande av parkering. Markyta: 4542 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Yta: 3557 m2.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Projektet avser nybyggnad av radhus med 26 lägenheter.
Färdigställande av park och gata samt VA-ledningar i Bunkeflostrand
Avser färdigställande av Stadsdelsparken i Gottorp samt Bomhögsgatan.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av en förskola i 3 eller 4 våningar med plats för ca 160 barn. (Det översta våningsplanet används för teknik) Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av radhus och parhus i Malmö
Avser nybyggnad av 24 st radhuslägenheter samt 2 st parhuslägenheter. Förråd, plank, stödmurar samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus med KL-stomme i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus ( med KL-stomme) med 12 lägenheter i 2 plan, 2-3 rum och kök. Hyresrätter. I projektet ingår även ombyggnad av befintlig utemiljö. Fastigheten är belägen i ett befintligt kvarter längs Västanväg i Annetorp på Limhamn.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Arbetena avser främst markarbeten, planteringsarbeten samt garantiskötsel. Temalekplats.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Avser en huskropp i två plan med tekniska installation i plan tre. Tillhörande förråd, skärmtak, murar samt fasadskylt. I projektet ingår även solceller på tak.
Nybyggnad av förskola på Rosengård i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar för 80 barn. Solceller på taket. Lekplats. I projektet ingår även anläggande av 56 st cykelplatser.
Nybyggnad av industribyggnad i Malmö
Nybyggnad av tankfarm med distributionsledningar.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Färdigställande av gator och torg i Västra Hamnen, Malmö
Avser färdigställande av lokalgator och torg i Västra hamnen, norr om Stora Varvsgatan i Malmö. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar (8060, Bilen 23-25 m fl och 8561, Bilen 7).
Nybyggnad av looistikanläggning i Malmö
Nybyggnad av logistikanläggning miljöstation och installation av solenergianläggning (solceller på tak) samt anordnande av parkering.
Anläggande av stödmur i Hyllie, Malmö
Längs exploateringsområdets sydöstra kant längs Citytunneln ska en stödkonstruktion anläggas. Konstruktionen är ca 8-10 m hög med en längd av ca 95 m. I arbetet ingår även en flytt av Trafikverkets ledningar för Citytunnels grundvattensystem på en sträcka av ca 90 m. Det ingår även rivning av befintlig stödmur vilken ska rivas till en meter under mark på en sträcka av ca 30 Objektet är beläget i Hyllie, södra Malmö. I öster avgränsas det av Hyllie boulevard och i norr av Hyllie stationsväg. I söder är avgränsningen järnvägen (Citytunneln) och i väster är det en parkeringsplats som kallas p-väster.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Nybyggnad av restaurang, förråd samt uppsättning av 10 st belysta skyltar.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager och kontor i två våningsplan. Total yta: 1800 m2.
Färdigställande av byggator m.m i Limhamn, Malmö
Avser färdigställande av byggator vid Elinegård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Östra Skrävlinge, Malmö
Planförslaget innehåller en befintlig byggnad med tre radhus, samt byggrätter för nya bostäder. Avsikten är att bygga sex stycken nya radhus. Fyra radhus placeras utmed den privata infartsvägen i norr och två radhus/ett parhus mot Husie Kyrkoväg. De nya byggrätterna regleras i höjd till 2,5 våningar och med entréer som vetter mot respektive gata.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Oxievångs IP.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Dalhems IP.
Nya VA-ledningar samt markarbeten i Malmö
Avser ersätta befintlig dricksvattenledning med nya ledningar n samt anpassa gatan för de nya elektrifierade expressbussarna MEX linje 4. Arbetena är begränsade till Slottsgatan och Norra Vallgata i Malmö.
Nybyggnad av cykelbana i Malmö
Projektet avser anläggande av ca 600 m ny cykelbana, Regementsgatan Väster MEX 4. Samt anläggning av 4 nya ramper och 1 asfaltskudde. Utförande av ca 2000 m2 rotvitalisering/växtbäddsrenovering med vacuumschakt. Demontering och nyläggning av ca 2000 m2 betongmarkplattor. Objektet är beläget och utgörs huvudsakligen av arbeten på norra sidan av Regementsgatan på sträckan Fridhemstorget-Mariedalsgatan men även visst arbete på södra sidan samt mindre arbete på några närliggande tvärgator
Färdigställande markarbete för ny F-9 skola i Malmö
Avser färdigställande markarbeten samt utforma en levande och stimulerande utemiljö för skolelever på Malmö Internationella skola.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Anläggande av byggator i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator i område med bostäder och kommersiella lokaler.
Laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).