Aktuell nybyggnation i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i västra Lund
Planer finns för nybyggnad av 500- 800 bostäder på en yta av ca 40 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av industrihus och distributionscenter i Gunnesbo, Lunds kommun
Avser 2 st nya byggnader på 4800 kvm för montering av stora värmeväxlare och 25 000 kvm för distributionscenter, verktygsfabrik och lager.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Lund
Avser nybyggnad av förskola för ca 134 barn samt flerbostadshus med 66 lägenheter i en byggnad om 13 våningar med källardel på fastigheten Stenkrossen 2. Fastigheten Råbykungen 3 som också ingår i detta projekt, avser 5 huskroppar med 117 lägenheter i 4-6 våningar samt källare.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Lund
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 9000 m2. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning som kommer att bestå av två invändiga ridbanor, en utvändig ridbana, administrationsbyggnad, stall för 50 hästar, karantänsstall, grus- och gräshagar, ridstig, lada/maskinutrymme, parkering dagvattenhantering mm. Totala anläggningen är drygt 14 ha. Lunds nya ridanläggning ska ersätta befintlig ridanläggning på Smörelyckan. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning. Kommer troligen att certifieras som Miljöbyggnad Silver för den uppvärmda delen. Markarbeten: 2273004g
Nybyggnad av kontor i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund.
Planer finns för flerbostadsbebyggelse med ca 643 nya bostäder varav ca 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus .
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny enplans förskola med 6 avdelningar för ca 100 barn i Stångby Väster, Lund.
Nybyggnad av idrottshall i Genarp
Projektet avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till skola.
Nybyggnad av radhus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 2656 kvm BTA. Avser två radhus som byggs ovanpå varandra – ett i tre plan med tillgång till trädgård, och ett ovanpå i två våningar med stor terrass mot Nobelparken. Avser bostadsrätt eller äganderätt.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Lund
Avser kontor och centrumverksamhet.
Nybyggnad av byggator och va-ledningar i Centrala Brunnshög, Lunds kommun
Avser byggnation av byggator och va-ledningar vid Portkvarteren.
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 9
Planerat projekt efter etapp 8 (899737). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan ej anges
Nybyggnad av enbostadshus i Stångby, etapp 7
Planerat projekt efter etapp 6 (813272). Byggstart, byggkostnad, antal hus m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av förskolor i Lund
Avser nybyggnad av 2 förskolor. Eventuellt en skola integrerad i bostadshus.
Nybyggnad av industri, kontor och föreningsverksamhet i Lund
Avser nybyggnad av industri samt och kontors- och föreninglokaler. Tomtmark kan delas upp .
Nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun
Avser nytt verksamhetsområde i Genarp, Lunds kommun..
Anläggande av dag-, spill- och dricksvattennät i Västra Lund
Entreprenadens huvudsyfte är att anlägga ett nytt dag-, spill- och dricksvattennät samt schakta för fjärrvärmeledningar i Måsvägen i västra Lund. VA-arbetena görs som ett förberedande arbete inför större omvandlingsarbeten längre uppströms på Måsvägen där området Västerbro håller på att byggas om.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Planer för nybyggnad av 8 arkitektritade radhus
Nybyggnad av laboratorium i Lund
Avser nybyggnad av laboratorium och lager.
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler, 128 kvm.
Färdigställande av byggator mm i Stångby
Entreprenaden omfattar färdigställande av byggator med: delvis demontering/rivning av asfalt, kantstöd mm från byggatuskedet, anläggning av växtbäddar, planteringsarbeten, belysningsarbeten, nya ytskikt/markbeläggningar samt skötsel under garantitiden av markanläggningar och vegetationsytor.
Färdigställande av gator och vägar i exploateringsområde i Lund
Entreprenaden omfattar: VA-arbeten, anläggning av gång- och cykelvägar, planteringsarbeten, belysningsarbeten samt ombyggnad av befintlig väg. Ungefärlig omfattning: ca 800 m ombyggnad av gata med nya gång- och cykelvägar och trädplantering.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Planer för nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av motell i Lund
Nybyggnad av matställe med tillfälligt boende 35x15kvm i 1,5 plan.
Nybyggnad av grupphus i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Lund
Nybyggnad av studentbostäder, fem stycken tvåbostadshus.
Anläggande av ny dagvattenanläggning i Västra Lund
VA SYD avser att anlägga en ny dagvattenanläggning i Västra Lund, väster om Värpinge golfbana, på del av fastigheten Värpinge 17:26. Anläggningen har som syfte att rena och till viss del fördröja dagvatten från ett befintligt större avrinningsområde, samt förtätningar inom avrinningsområdet. Anläggningen kommer dessutom anläggas så att det framöver finns möjlighet att genomföra forskningsförsök vid anläggningen.
Utbyte av reservkraftanläggning i Källby, södra Lund
Avser utbyte av två befintliga reservkraftaggregat för pumpstationen i Källby.
Nybyggnad av offgrid infiltrationsanordning inom avrinningsområdet vid Höje å, Lund
Avser nybyggnad av offgrid infiltrationsanordning inom avrinningsområdet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).