Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av grundsärskola
Avser nybyggnad av grundsärskola. Uppförs inom Karstorpskolans norra del i Lomma.
Nybyggnad av bostäder i Bjärredsby, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av bostäder i Bjärredsby, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av bostäder i i Bjärredsby, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/padelhall.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en radhuslänga.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 12 servicehus.
Nybyggnad av studentbostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 25 studentbostäder.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Avser nybyggnad av en idrottshall.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av brygga ut i havet, Lomma
Utförande av ny bryggkonstruktion cirka 500m och utrivning av befintlig brygga. Pålning och brokonstruktion, mark-, landskaps-, el-, belysnings- och VA-arbeten
Nybyggnad av pumpstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vattenkiosk med tillhörande mötesficka.
Nybyggnad av avfart i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vattenkiosk med tillhörande mötesficka/avfart, Ansökan om bygglov för vattenkiosk med tillhörande mötesficka/avfart Lomma 24:1,Bjärred 9:5.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.