Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma Norra, etapp 2
Projektet avser 2 st flerbostadshus med 38 bostadsrättslägenheter. Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 32 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Nybyggnad av LSS boende i Lomma
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsytor. Projektet ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av gata i centrala Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings-, rivnings- och landskapsarbeten för ombyggnation av Ovalen samt nybyggnad av cirkulation i Lomma. Objektets läge: Vid Lomma kommunhus med anslutande vägar, Hamngatan, Strandgatan, Vinstorpsvägen och Höjeågatan
Återuppbyggnad av Snickarboden i Alnarp
Avser att återuppbygga hela Snickarboden så långt som möjligt till ursprungligt utseende som i samband med en brand totalförstördes. Samt återställa 2 befintliga skyddsrum och förberedelse för en framtida etablering av ett ställverk och ett större uppvärmt förråd.
Nybyggnad av bro över å i Lomma
Lomma kommun och Kävlinge kommun vill skapa nya förutsättningar för att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter vid Lödde å väster om E6. Därför har en förstudie om möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å pågått. Syftet har varit att sammanställa de tekniska möjligheterna för en förbindelse samt att undersöka markägarnas inställning i frågan.
Nybyggnad av 12 kV mottagningsstation vid Campus Alnarp
En ny mottagningsstation för el till Campus Alnarp ska byggas. Nätstationen ,NST01 Mottagningsstation, avses att placeras i Byggnad 66 som är under återuppbyggnad efter en brand (projekt 2266391).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).