Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av skola i Lomma.
Avser en ny skolbyggnad på ca 1900 m². Skolan är fördelad på en byggnad i tre plan med totalt 9 klassrum och en byggnad i ett plan med mottagningskök och matsal.
Nybyggnad av F-6 skola i Lomma
Avser nybyggnad skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. fördelad över två plan vid Bjärehovskolan i Lomma. Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022. Etapp 1: Nybyggnad av skola (by N) juni 2022 Etapp 2: Rivning av by D utförs sommaren 2022 (kan påbörjas direkt efter att slöjdsalar i by D tomställts) Iordningställande av utemiljö runt ny skola (by N) aug 2022 Etapp 3: Färdigställande av utemiljö (södra delen) skall prioriteras direkt efter rivning och färdigställas hösten 2022 Etapp 4 och 5: Rivning av by LM (kan och får rivas i etapp 2 om det sker samtidigt som by D). Färdigställande av utemiljö (västra delen) mars 2023 Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2023-04-28.
Nybyggnad av kontor och lager, Alnarp
Nybyggnad av lokaler om ca 1 700 kvm BTA i två plan i Alnarp. Projektet är en totalentreprenad med prefabricerade trämoduler som monteras på plats i två plan. Det nedre planet om ca 1 100 kvm BTA kommer att innehålla lokaler för hantering av fröer som frölager, frölaboratorier (varav ca 40 kvm är vått laboratorium) och kylrum samt stort mötesrum, pentry, bibliotek och teknikrum. På det övre planet om ca 600 kvm BTA planeras kontor, teknikrum och mindre mötesrum
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lomma
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 12 servicehus.
Nybyggnad av lager i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad, kontor och butik.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Avser nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av cistern i Lomma
Ansökan om bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd tillhörande radhus.
Nybyggnad av elverk i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftcontainer och elstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för uppförande av tak över cykelparkering.
Nybyggnad av toalett i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för toalettkabin.
Upphandling av vattenkiosker i bl.a Lomma
Avser upphandling av 2 st vattenkiosker som helhetslösning i byggnad ovan mark. Objekten är belägna i Lomma och i Bjärred. Exakta adresser är vid upphandlande tidpunkt inte beslutade. Utöver detta kan projektet eventuellt utökas med ytterligare två stycken vattenkiosker vilka i så fall kommer att placeras i Kävlinge kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.