Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola samt flerbostadshus på Karlslund i Landskronoa
Planer för nybyggnad av förskola samt flerbostadshus planeras.
Nybyggnad av trygghetsboende, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende, kommersiella lokaler såsom mataffär och kontorslokaler samt flerfamiljshus. Det ingår även ett parkeringshus med 144 parkeringsplatser i 2 våningar. Teaterterrassen avser 88 bostadsrättslägenheter ca 7900 kvm och Applåden avser 57 bostadsrättslägenheter ca 4390 kvm. Markarbeten startar troligen i oktober 2021.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan.
Nybyggnad av lekland i Landskrona
Avser ombyggnad av fabrik till lekland samt klättring och padel.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Området är i behov av upprustning och anpassning. Objektet innefattar bland annat Karlslundsparken, ishall, idrottshall, simhall, idrottsanläggning, ridhus och fotbollsarena.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av höghus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett 16-våningshus, 15 radhus samt 6 lägenheter i Överläkarvillan.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus om 48 bostäder samt 10 radhus.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnation av kontor och lager. Byggnaden uppförs med fossilfri uppvärmning och energianvändning samt egenproducerad el med hjälp av solceller.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Häljarp, Landskrona
Avser nybyggnad av 25 bostadsrättslägenheter i rad- och kedjehus i 2 plan.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av 36 kontor i Landskrona med yta på 1500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 47 bostäder.
Nybyggnad av folktandvård i Landskrona
Avser nybyggnad av vårdlokal och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Mosippan 1, lilla byvägen 2- ansökan om bygglov för 2 stycken flerbostadshus med 24 bostäder, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Avser nybyggnad av bageri för Lindells Bageri i Landskrona med hyresavtal på 10 år- Fastigheten blir ca 1500 kvm och blir klimatneutral genom fossilfri uppvärmning och energianvändning. Elen kommer att produceras med hjälp av solceller.
Nybyggnad av kedjehus i Norra Borstahusen, Landskrona
Avsrer nybyggnad av fem kedjehus på fastigheten Flotten 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i Norra Borstahusen med upplåtelseformen äganderätt.
Byte av VA-ledningar och ombyggnad av gata i Landskrona
Avser byte av ledningar, ombyggnation av gatan för att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten samt byggnation av gång- och cykelbana för att bidra till en säkrare skolväg. Arbetet kommer utföras i 5 etapper. Etapp 1 = Ringvägen-Hantverkargatan, Etapp 2 = Hantverkargatan - Östergatan. Etapp 3 = Östergatan - Ödmanssonsgatan. Etapp 4 = Ödmanssonsgatan - Seminariegatan. Etapp 5 = Seminariegatan - Regeringsgatan.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av 12 radhus uppdelat i två huskroppar samt miljöhus.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Karlslund 1:1 del av, järvgatan 12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av produktionshall och lagerbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Landskrona
Kopparängen 3, emaljgatan, ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av toalett i Landskrona
Nedra glumslöv 3:3, ålabodsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett (vid parkeringsytan).
Nybyggnad av skärmtak i Landskrona
Ratten 6, rattgatan 7a, ansökan om bygglov för nytt skärmtak.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Silverängen 4, silvergården, ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2021-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Tågerup 1:6, saxtorpsvägen 405 - ansökan om bygglov för nytt plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, borgmästargatan, järnvägsgatan, ansökan om marklov för anläggning av fem stycken nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Fosfaten 12, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 11:96, ansökan om bygglov för en ny nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Asmundtorp 29:3, ansökan om marklov för anläggning av pumptrackbana.
Uppsättning av laddstolpar i Landskrona
Avser uppsättning av laddstolpar till bilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.