Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Området är i behov av upprustning och anpassning. Objektet innefattar bland annat Karlslundsparken, ishall, idrottshall, simhall, idrottsanläggning, ridhus och fotbollsarena.
Nybyggnad av trygghetsboende, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende, kommersiella lokaler såsom mataffär och kontorslokaler samt flerfamiljshus. Det ingår även ett parkeringshus med 144 parkeringsplatser i 2 våningar. Teaterterrassen avser 88 bostadsrättslägenheter ca 7900 kvm och Applåden avser 57 bostadsrättslägenheter ca 4390 kvm. Markarbeten startar troligen i oktober 2021.
Nybyggnad av lekland i Landskrona
Avser ombyggnad av fabrik till lekland samt klättring och padel.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder ca 48 stycken i 1 huskropp med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 47 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus om 48 bostäder samt 10 radhus.
Nybyggnad av logistikanläggning i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikfastighet i Landskrona belägen med direkt närhet till E6. Uthyrningsbar yta om 5 437. Pharmaxim AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende 3 637 kvm.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnation av kontor och lager. Byggnaden uppförs med fossilfri uppvärmning och energianvändning samt egenproducerad el med hjälp av solceller.
Nybyggnad av radhus, Landskrona
Avser nybyggnad med 28 radhus. Totalt kommer det byggas 53 stycken radhus som ska byggas i området borstahusen. Bostäderna har en genomtänkt planlösning och omfattar en boarea om 114 kvm eller 143 kvm. Etapp 1 Brf Vårbruket: 1646954
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Landskrona
Sankt Göran 3 och 4 är två fastigheter på en hörntomt vid Föreningsgatan/Eriksgatan i centrala Landskrona. Tomten används idag som parkering. Brigsab Bostäder AB är intresserade av att bygga ett flerbostadshus med bostadsrätter på platsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av flerbostadshus med 47 st bostäder, gemensamhetslokal, övernattningsrum. garage och källare. gård med miljöhus, cykelparkering samt växthus. Parkeringsplatser planeras, 40 stycken. Bygget kommer byggas som ett U.
Nybyggnad av förskola i Asmundtorp
Planer finns för nybyggnad av en förskola i asmundtorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser 2 stycken flerbostadshus med 24 bostäder, komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Avser att uppföra ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter, tre radhus och fem gathus med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av bageri i Landskrona
Avser nybyggnad av bageri för Lindells Bageri i Landskrona med hyresavtal på 10 år- Fastigheten blir ca 1500 kvm och blir klimatneutral genom fossilfri uppvärmning och energianvändning. Elen kommer att produceras med hjälp av solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av befintlig ekonomibyggnad och nybyggnad av ny byggnad för bostad med 8 lägenheter (ändrad användning av ekonomibyggnad till bostad) .
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Nybyggnad av produktionshall och lagerbyggnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Landskrona
Markarbete skall påbörjas och pågå under 1 år.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Avser nybyggnad av verksamhetslokal (försäljning och reparation av motorfordon) och plank samt skyltar på fasad.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av 6 st radhus samt miljöhus.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av radhus, ca 13 stycken etapp 1.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Avser nybyggnad av två stycken parhus, fyra nya bostäder.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor och verkstad.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Avser ombyggnad av gymnasium till förskola, fasadändringar, nybyggnad av miljöhus och bullerplank samt anmälan om installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Avser uppförande av industribyggnad (lager).
Nybyggnad av varv i Landskrona
Avser uppbyggnad av båtvarv.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).