Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 45 lägenheter och 10 radhus med grönskande innergård och utomhusparkering. Planerad säljstart våren 2023.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 3: Landskrona idrottshall (ritad av arkitekten Arne Jacobsson) utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan. Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr
Nybyggnad av bostäder i Glumslöv, Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 28 bostäder i fyravåningshus och radhus intill pågatågstationen.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 12 radhus
Nybyggnad av batterilager i Landskrona
Avser nybyggnad av ett batterilager om ca 4 000 kvm som placeras på Gasverksgatan, intill där Landskrona Energi har sin anläggning. Det nya batterilagret komer ha en kapacitet på 20 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 33 lägenheter samt uppförande av 2 stycken miljöhus, carport, parkeringsplatser och marklov för dagvattenmagasin. (se bygg.2017.511).
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av förskola i Asmundtorp
Avser nybyggnad av en förskola i Asmundtorp.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Avser nybyggnad av förskola, med 6 avdelningar för 120 barn, med mottagningskök. BTA ca 1420 kvm. Objektets läge: inom del av fastighet Saxtorp 72:2, 15:26 samt 86:1, Häljarp i Landskrona stad.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerhall och kontor samt rivning av två byggnader
Nybyggnad av lagerbyggnad i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med kontor, skyltar och murar.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 8 stycken radhus med förråd och plank.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 12 stycken radhus med förråd och plank.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av 6 stycken radhus med förråd och plank.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nbyggnad av 3 stycken radhus med förråd och plank samt parkering.
Nybyggnad av kraftförsörjning i Karlslund, Landskrona
Avser leverans, montage och idrifttagning av ny transformatorstation, installation av kabelskåp samt kraftförsörjning till fastigheter inom icke koncessionspliktigt nätområde på Karlslunds idrottsområde.
Miljökonsult för Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
Planer finns för att utveckla verksamheten och behöver för detta söka ett nytt miljötillstånd för anläggningen Lundåkrabuktens avfallsanläggning i Landskrona.
Uppförande av stängsel citadellområdet i Landskrona
Avser uppförande av djurstaket, grindar och eltråd samt nödvändigt markarbete för montering av stängsel, stolpar och grindar på citadellområdets vallar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).