Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola
Nybyggnad av handelsplats i Härlöv, Kristianstad Etapp 2
Avser utbyggnad av handelsplatsen Härlöv i Kristianstad. Etapp 1: 1581388
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Etapp 2 avser 137 lägenheter plus 3 lokaler och 4 skyddsrum Utfackningsväggar är köpta av Elementum eco AB i Bollebygd
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av ett handelshus.
Nybyggnad av bostäder, f-skola och P-hus m.m i Sommarlustområdet , Kristianstad, etapp 1
Planer finns för bostäder, förskola, omsorgsboende samt ett parkeringshus. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.
Ny 50/10 kV station i Kristianstad
OVHM Ovesholm 50/10 ny station (ersätter Vä).
Nybyggnad av LSS boende i Kristianstad
Nybyggnad av korttidsboende samt fristäende miljöhus och förråd.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola om 8 avdelningar med plats för ca 144 barn. BTA nybyggnad: 2060 m2
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt 4 st friliggande enbostadshus. Planområdet omfattar ca 7100 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av silo för stärkelse.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillfälliga administrationslokaler (hyresmoduler) vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för administration vid Centralsjukhuset Kristianstads södra del, till vänster om huvudentrén. Hyra 6 år, Ytan (BTA) är ca 300 m2.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorslokaler.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Transportabel biooljeeldad produktionsanläggning för fjärrvärme 1,5 MW
Avser transportabel biooljeeldad produktionsanläggning för fjärrvärme 1,5 MW.
Nybyggnad av vårdcentral i Kristianstad
Nybyggnad av vårdcentral.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).