Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Flerbostadshusen byggs i ytterkanterna av området och i mitten planeras för ett område med kullar och grönytor. Under parken byggs ett parkeringsgarage. Projektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad med samverkansformen partnering och avses delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Etapp 2
Avser nybyggnad av parhus/radhus/flerbostadshus. Totalt på området planeras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola. Projektet kallades tidigare för Transvalområdet .
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nytt vård och omsorgsboende med ca 40 st lägenheter och samvarorum uppdelat i 5 avdelningar i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola för ca 350 elever .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter .
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, BTA 1900-2000 .
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstad
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 5 huskroppar. Ett av husen kommer att vara i 3 våningar och resten i 2 våningar. Solceller på taken.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av markbostäder i Hammar, Kristianstads kommun .
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av gymnasieskola samt ombyggnad av bef. byggnad. Skolan kommer avse naturbruksgymnasium.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus/radhus med tio lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av fem parhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Kristianstad
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende .
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för att riva samt bygga nytt flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus och förråd .
Nybyggnad av bro i Kristianstad
Avser rivning av befintlig bro och byggnation av ny bro i Kristianstad .
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad .
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Västra och Östra Skåne samt Blekinge län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Utgångsort för uppdraget är Kristianstad.
Nybyggnad av kallgarage i Kristianstad
Avser nybyggnaden av kallgarage. Både golv i byggnad och körplan består av cemtstabiliserande asfalt. BTA ca 1050 kvm. BTA körplan på 1700 kvm.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Anläggande av markkablar för el och fiber i Kristianstad
Avser schakt och förläggning av markkablar för el och fiber som ska förse den nya fördelningsstationen i Hedentorp med kraft och kommunikation.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Tillbyggnad av handel i centrala Tollarp
Avser utvidgning av ICA inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp. Nybyggnad av bostäder : 2105571
Nybyggnad av skatepark i Åhus
Avser anläggning av en skatepark i Åhus. En plan yta i asfalt, med platsgjutna ramper och boxar, där ska även vara inslag av rails som är fastgjutna i plattan. Asfalterad yta 515kvm BTA. Behandlad tomtarea ca 550 kvm. Objektets läge: Intill korsningen Fädriften- Stånggatan i Åhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).