Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av polishus, rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter, avser lokaler för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, och planeras omfatta kontorsytor, träningsytor, arrester samt garage. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 15 000 kvm ovan mark och ca 7 400 kvm under mark (källarplan). Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av hotell med ca 72 rum, BTA ca 5000 kvm. Samt en byggnad med spa avdelning. Den befintliga byggnaden kommer därefter att rivas.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. Totalt planeras det för ca 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar. Planeras även för 33 radhuslägenheter i området, projekt ID 1632094.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 6-10 våningar med ca 95 lägenheter. Samt anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar. Totalt planeras det för ca 100 lägenheter inom Kv Bajonetten.
Ny och tillbyggnad av bostäder, handel och kontor i centrala Tollarp
Ny detaljplan håller på att tas fram för utvidgning av ICA och nybyggnation av bostadshus inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp.
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Ny bostadsbebyggelse i Åhus, Kristianstads kommun
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten Kollekulla 14 m.fl i Åhus, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av 60-80 bostäder.
Nybyggnad av bostader mm i Åhus
Planer finns för nybyggnad av bostäder m.m i Åhus. Byggstart kan ske 2023-2024.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. BTA ca 8-9000 kvm.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 40 bostadsrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. Totalt planeras det för 33 radhuslägenheter samt ca 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar i området.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med med ca 32 lägenheter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Avser ny- och ombyggnad av krematorium. Samt in- och utvändig renovering av kapell vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, BTA 1900-2000.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av bostäder i Hammar, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av markbostäder i Hammar, Kristianstads kommun.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avserr nybyggnad 32 st lägenheter fördelade på 5 st en- eller tvåplanshus med tillhörande förråd, miljöhus, sophus och gemenskapslokal. BTA ca 2272 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med 24 bostadsrätter vid ett nytt bostadsområde söder om Täppetleden i Åhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Nybyggnad av servicebostäder i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av servicebostäder med 14 lägenheter, gemensamma utrymmen, gårdsbyggnad samt markarbeten innefattande bl.a. parkering. Adress: Korsningen Fru Marines väg och Torsebrovägen
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder 4 parhus samt radhus och lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av ett tvåvånings flerbostadshus med 8 lägenheter och ett hus med 4 marklägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshhus med 16 hyresrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor ca. 450 kvm, utformat i 1,5 plan. Byggnaden kommer att inrymma gemensamhetslokaler, konferensrum och kontor. Avser även rivning av kontor.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 14 st marklägenheter. Samt ett teknikrum i egen byggnad.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermark.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Åhus
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Ersättning Österänggymnasiet i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för att riva samt bygga nytt flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av butik och lager i Kristianstad
Nybyggnad av butik samt lager (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för ny förskola i Önnestad, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Kristianstad
Planer finns för nya bostäder och centrumverksamhet i Öllsjö. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus på Nya Ängamöllan i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt 4 st friliggande enbostadshus. Planområdet omfattar ca 7100 kvm.
Infrastruktur Näsby södra, Kristianstads kommun
Avser infrastrukturarbeten vid Näsby södra och Kristianstadsbadet.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 5 st parhus på Vallörten 4, Vallörten 5 och Vallörten 6 i Åhus. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad av padelhall i Kristianstad
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av tre parhus.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Avser nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Byggstart ej fastställd. Avvaktar beslut. Nybyggnad av servicebyggnad.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Exploateringsområde inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Ny asfaltsyta i Åhus hamn
Projektets omfattning: En ny asfaltsyta där en befintlig byggnad har varit, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten. Arbetsområdet är ca 7460 kvm och omfattar ca 2550 kvm rivning av befintlig grundkonstruktion, 6070 kvm ny överbyggnad samt 500 kvm justering av ytor.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 1-plans parhus (2 st).
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av butikslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av handelslokal för loppisförsäljning.
Tillbyggnad av pollare i Kristianstad
Montera 16 automatiska pollare i centrala Kristianstad, ett led i att trafiksäkra för gående i staden.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Marklov för anläggande av bullerskyddsvall.
Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Bygglov för 2 st (18 m) belysningsstolpar till fotbollsplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av utfart i Kristianstad
Anläggande av ny utfart.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153460 hörröd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153462 hörröd kyrka.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153463 ekstams väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153466 grönhult.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153513 stoltahus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av två pumpstationer.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av vindskydd och fågeltorn.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kristianstad
Nybyggnad av övningsledarbyggnad ca 25-30 kvm.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - n153471 hörröds skogsväg.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - n153583 hörröd by.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation n 155559.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus med kopplat garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fördelningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av fördelningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av fördelningsstationsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Balsby 5:14,5:13.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Skäretören 8,Flintlåset 9.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av 6 kontorsbodar och flytt av 2 befintliga.
Nybyggnad av tvätthall i Kristianstad
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av butik i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av butik t o m 2030-12-31.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av toalettbod t o m 2028-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.