Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus, rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter, avser lokaler för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, och planeras omfatta kontorsytor, träningsytor, arrester samt garage. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 15 000 kvm ovan mark och ca 7 400 kvm under mark (källarplan). Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Badhuset kommer att innehålla två 25-meters bassänger, tre varmbassänger, familjebad, hoppbassäng, vattenrutschbana, relaxavdelning, omklädningsrum och storkök. Badhuset beräknas stå klart sommaren 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 6-10 våningar med ca 95 lägenheter. Samt anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar. Totalt planeras det för ca 100 lägenheter inom Kv Bajonetten.
Nybyggnad av häkte i Kristianstad
Avser nybyggnad av häkte med ca 100 häktesplatser, samt kontor.
Ny och tillbyggnad av bostäder, handel och kontor i centrala Tollarp
Avser utvidgning av ICA och nybyggnation av bostadshus inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus med en komplett hämtanläggning och en drive-in där allt material kommer finnas under tak. Det kommer också finnas en tillhörande logistiklösning för utleveranser. Den totala ytan uppgår till cirka 9 000 kvm.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Avser ny- och ombyggnad av krematorium. Samt in- och utvändig renovering av kapell vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. BTA ca 8-9000 kvm.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola för ca 350 elever.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 40 bostadsrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. Totalt planeras det för 33 radhuslägenheter samt ca 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar i området.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med med ca 32 lägenheter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Etapp 1
Avser nybyggnad av ca 17 st radhus. Totalt på området planeras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola. Projektet kallades tidigare för Transvalområdet.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 st bostadsrätt/hyrboköp vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av fullserviceanläggning, Kristianstad
Avser nybyggnad av fullserviceanläggning på området Ängamöllan, Kristianstad. Byggstart tidigast i början av 2021.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 20 bostäder vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av servicebostäder i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av servicebostäder med 14 lägenheter, gemensamma utrymmen, gårdsbyggnad samt markarbeten innefattande bl.a. parkering. Adress: Korsningen Fru Marines väg och Torsebrovägen
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder 4 parhus samt radhus och lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad. Kontorshus: 1454362
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshhus med 16 hyresrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor ca. 450 kvm, utformat i 1,5 plan. Byggnaden kommer att inrymma gemensamhetslokaler, konferensrum och kontor. Avser även rivning av kontor.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 14 st marklägenheter. Samt ett teknikrum i egen byggnad.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermark.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av 17 enbostadshus.
Infrastruktur Näsby södra, Kristianstads kommun
Avser infrastrukturarbeten vid Näsby södra och Kristianstadsbadet.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av 3 + 1 fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av tre parhus.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Ny asfaltsyta i Åhus hamn
Projektets omfattning: En ny asfaltsyta där en befintlig byggnad har varit, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten. Arbetsområdet är ca 7460 kvm och omfattar ca 2550 kvm rivning av befintlig grundkonstruktion, 6070 kvm ny överbyggnad samt 500 kvm justering av ytor.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 1-plans parhus (2 st).
Nybyggnad av butikslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av handelslokal för loppisförsäljning.
Nybyggnad av bensinstation i Kristianstad
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av fem parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av grupphusområde.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av marklägenheter.
Tillbyggnad av pollare i Kristianstad
Montera 16 automatiska pollare i centrala Kristianstad, ett led i att trafiksäkra för gående i staden.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Balsby 5:14,5:13.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Skäretören 8,Flintlåset 9.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nästation - n155963.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nästation - n155964.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - n156398 omr 3.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation -n156787.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus med carportar.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus på Färlöv 59:11 och Färlöv 59:12.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av tillfälliga kontorspaviljonger och förbindelsegång mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorkiosk s1057 samt trädfällning Yngsjö 14:423.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153460 hörröd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153462 hörröd kyrka.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153463 ekstams väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153466 grönhult.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153513 stoltahus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av vindskydd och fågeltorn.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kristianstad
Nybyggnad av övningsledarbyggnad ca 25-30 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skollokaler t o m 2025-06-30, Uppsättning av fasadskyltar på kontor/affärshus Otto Marsvin 12.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tält t o m 2026-04-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.