Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Flerbostadshusen byggs i ytterkanterna av området och i mitten planeras för ett område med kullar och grönytor. Under parken byggs ett parkeringsgarage. Projektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad med samverkansformen partnering och avses delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av häkte i Kristianstad
Avser nybyggnad av häkte med ca 100 häktesplatser, samt kontor.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Etapp 2
Avser nybyggnad av parhus/radhus/flerbostadshus. Totalt på området planeras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola. Projektet kallades tidigare för Transvalområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola för ca 350 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, BTA 1900-2000.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstad
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 5 huskroppar. Ett av husen kommer att vara i 3 våningar och resten i 2 våningar. Solceller på taken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus - etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avvaktar bygglov som avser nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av radhus i Åhus Täppet, Kristianstad
Avser nybyggnad av 21 bostadsrättslägenheter i 5 radhus och 1 parhus i 2 plan.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av gymnasieskola samt ombyggnad av bef. byggnad. Skolan kommer avse naturbruksgymnasium.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdbostad i Kristianstad
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Åhus
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av parhus i Färlöv
Projektet avser nybyggnad av parhus i Färlöv, 6 st hus – 12 bostäder sammantaget.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus på Nya Ängamöllan i Kristianstad. Industrihus: 2070449.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av 3 sammanhängande fritidshus.
VA utbyggnad i Kristianstad
Avser ombyggnad/ändring av VA infrastruktur på Skanslinjevägen i Kristianstad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Avser nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av marklägenheter i en huskropp.
Exploatering inför nytt bostadsområde i Kristinstad
Avser anläggande av gata, belysning, grönytor, VA samt ett infiltrationsmagasin inför nytt bostadsområde i Öllsjö. Adress: Stenmästarevägen och Öllsjövägen, Kristianstads kommun
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Tillbyggnad av handel i centrala Tollarp
Avser utvidgning av ICA inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp. Nybyggnad av bostäder : 2105571
Nybyggnad av gäststuga i Kristianstad
Nybyggnad av gäststuga
Nybyggnad av cafeteria i Kristianstad
Nybyggnad av bistro/café, totalt kommer det vara 36 kvm. Café kommer bara ha uteservering/köket inne.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).