Aktuell nybyggnation i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängt mötesspår samt ombyggnad av järnväg för höjd hastighet i Klippan
2 km långt mötesspår samt trimning på stationsområdet.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnad av förskola i Ljungbyhed, Klippans kommun.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Klippan
Avser nybyggnad av Willys i Klippan vid Fabriksallén.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 13 mellan Östra Ljungby-Gråmanstorp-Klippan
Ca 2,5 km lång sträcka mellan Östra Ljungby (Bläsingevägen) och väg 1809. Ny plattrampsbro samt tillfällig omledningsväg ingår.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Nybyggnad av industribyggnad.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ibsberga-Ljung, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Nytt exploateringsområde för industri, Östra Ljungby
Avser exploaterings för Ca 32 hektar.
Nytt exploateringsområde i Bolestad, Klippan
Avser anläggande av gator och va-ledningar.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av gator och VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Exploateringsarbete för bostäder och kontor i Klippan
Avser ny dragning av Ängelholmsgatan för nytt bostadsområde samt torg och gc-väg.
Exploateringsarbete för bostäder i Älvdalen, Klippan
Avser förtätning av bostäder i blandad bebyggelse i centrala Klippan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.