Aktuell nybyggnation i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnation av förskola i Klippan.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Klippan
Avser nybyggnad av Willys i Klippan vid Fabriksallén.
Nybyggnad av bostäder i Klippan
Avser nybyggnation av bostäder i norra delen av Ljunghuset.
Nybyggnad av radhus i Klippan
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter.
Nybyggnad av solcellspark vid Forsby, Klippan
Avser nybyggnad av solcellspark i Forsby, (mellan Klippan och Krika). Solparken anläggs på ca 3 hektar och installerad effekt blir 3 MWp. Antal paneler 4500 st som placeras på stativ som pålas ner i marken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad av 4st flerbostadshus.
VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid Klippan
Projektet avser VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid. Reningsverk och vattenverk i Ljung ska avvecklas och ersättas med överföringsledningar till Skäralid, där nytt VA-nät nyligen byggts ut. I Ibsberga mellan Skäralid och Ljung ansluts befintliga fastigheter till nytt VA-nät. I utbyggnaden ingår även avloppspumpstation i Ibsberga och avloppspumpstationer/utjämningsmagasin för spillvatten i Ljung. etapp 1: 1601852
Nytt exploateringsområde i Bolestad, Klippan
Avser anläggande av gator och va-ledningar.
Anläggande av gata, gc-väg och Va-ledning i Ljungbyhed, Klippans kommun
Anläggande av infartsgata, gång- och cykelväg, belysning samt Va-ledning och infiltrationsanläggning till nya förskola Gläntan i Ljungbyhed och befintligt fritidsbad. Gata: ca 200 meter Gång- och cykelbana: ca 200 meter Belysning: ca 200 meter VA: ca 200 meter Infiltrationsanläggning: ca 200 kubik
Exploateringsarbete för bostäder i Älvdalen, Klippan
Avser förtätning av bostäder i blandad bebyggelse i centrala Klippan.
Ny lakvattendamm i Hyllstofta, Klippans kommun
Avser utbyggnad av en ny lakvattenmagasin inkl. tillhörande ledningssystem och pumpstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).