Aktuell nybyggnation i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och parkmark i Klippan
Planförslaget innebär ett område om cirka 14 500 m2 avsätts till bostäder. Cirka 6800 m2 avsätts till parkmark. Förslaget medger omkring 30-35 nya bostäder. Västra delen av planområdet är flexibelt på så sätt att den möjliggör byggnation av friliggande villor såväl som sammanbyggda rad- och parhus samt ett mindre parkområde med yta för teknisk försörjning. Den östra delen av planområdet är uppdelat i ett parkområde, två bebyggelseområden för bostäder samt gata. Båda bebyggelseområdena möjliggör byggnation av bostäder och föreslås endast tillåta friliggande villor
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnation av förskola med 8 avdelningar för ca 240 barn.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Klippan
Avser nybyggnad av Willys i Klippan vid Fabriksallén.
Nybygyggnad av bostäder i Älvdalen, Klippan
Avser förtätning av bostäder i blandad bebyggelse i centrala Klippan.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Om- och nybyggnad av klubblokal på Åbyvallen i Klippan
Avser nybyggnad av klubblokal, renovering befintliga källarlokaler samt riva två modulbyggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).