Aktuell nybyggnation i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse Söderåsen - Barsebäck
Söderåsen-Barsebäck FL7 S5-6 ledningsförnyelse. Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den gamla ledningen, som därefter rivs. Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström.
Nybyggnad av handelsfastighet i Löddeköpinge
Avser nybyggnad av handelsfastighet för volymhandel samt tillhörande lager.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av gata där tanken är att smala av gatan och bygga om delar till gång- och cykelväg.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).