Aktuell nybyggnation i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höör
Planer finns för nybyggnad av 106 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höör
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan + vindsplan samt källarplan med garage. Sutterängplan. Samlingslokal. Yta bta: ljus yta 3220 m2 + 271 m2 i vindsplan samt 950 m2 mörk yta.
Nybyggnad av bostäder i Höör
Detaljplaneärende. Avser komplettering av befintlig bebyggelse med ny bostadsbebyggelse. Ca 40-80 bostäder.
Nybyggnad av lägenheter i Höör
Darjacs förslag innebär i korthet att man vill bygga 24 hyreslägenheter. 12 ettor med en storlek på 30 kvadratmeter och 12 tvåor på cirka 38 kvadratmeter. Samtliga lägenheter kommer att byggas i tvåvåningshus.
Nybyggnad av radhus i Sätofta, Höör
Avser nybyggnad av 28 bostadsrätter i radhusutförande i Sätofta, Höör.
Nybyggnad av radhus i Kvarnbäck, Höör
Projektet avser nybyggnad av radhus med 19 lägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av enbostadshus i Höör
Avser nybyggnad av 20 villor, 1,5 plan, ca 160 kvm/hus.
Nybyggnad av parhus i Stanstorp Höör
Avser nybyggnad av åtta parhus med 16 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Höör
Avser nybyggnad av radhuslägenheter i 2 längor i 2 plan. Bostadsrätter.
Exploateringsarbeten för bostäder och skola i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder och skola.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2022. Avser kommunalt vatten och avlopp.
Exploatering för enbostadshus i Ringsjön Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 20-tal bostäder.
Komplettering av toaletter i Höör
Avser komplettering av toaletter till friluftsliv i Höör
Nybyggnad av affärshus i Höör
Ansökan om bygglov av nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av garage/lager i Höör
Rivning av mejeri samt nybyggnad av garage/lagerhall.
Förnyelse av gatubelysning i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av transformatorstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Höör
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av personallokal i Höör
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för personallokal t o m 2031-04-21.
Nybyggnad av carport i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av näridrottsplats i Höör
Planer finns för nybyggnad av näridrottsplats i anslutning till bostadsområde i Höör. Byggplats är ej fastställd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.