Aktuell nybyggnation i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6-skola samt idrottshall i Höör
Etapp 2 avser option till projektnummer 1453465. En skolbyggnad skall uppföras i de norra delarna av fastigheten innehållande 2-3 paralleller, F-6 skola anpassad för ca 400-600 elever, där skolans utemiljö förläggs i anslutning till förskolans. Restaurang/matsal uppförd i etapp 1 ska nyttjas av skolverksamheten. Förskola med 10 avd. En skolidrottsplats för utomhusidrott samt en idrottshall anpassad för en bollplan om 20x40 m ska uppförs i de västra delarna av fastigheten. Idrottshall ska förses med HBTQ-anpassade omklädningsrum, mindre sidoyta för uppvärmning/åskådare samt förrådsutrymmen. Idrottshallen ska utöver skolverksamhet nyttjas till kvälls- och helgaktiviteter genom kommunens idrottsföreningar. Avser option från projektnummer 1453465.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Avser nybyggnation av ca 95 lägenheter i K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Sätofta, Höör
Avser nybyggnad av 14 radhuslägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Sätofta, Höör
Avser nybyggnad av 14 radhuslägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Höör
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal villatomter.
Ledningsförnyelse i Höör
Planer finns för ledningsförnyelse vid Snogehall.
Ny överföringsledning i Höör
Planer finns för ledningsförnyelse vid Snogehall.
Nybyggnad av gc-väg i Höör
Planer finns för nybyggnad av g/c-väg som byggs parallellt med Hörbyavägen.
Exploatering för enbostadshus i Ringsjön Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 20-tal bostäder.
Förnyelse av gatubelysning i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).