Aktuell nybyggnation i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 samt idrottshall skola i Höör
Etapp 2 avser option till projektnummer 1453465. En skolbyggnad skall uppföras i de norra delarna av fastigheten innehållande 2-3 paralleller, F-6 skola anpassad för ca 400-600 elever, där skolans utemiljö förläggs i anslutning till förskolans. Restaurang/matsal uppförd i etapp 1 ska nyttjas av skolverksamheten. Förskola med 10 avd. En skolidrottsplats för utomhusidrott samt en idrottshall anpassad för en bollplan om 20x40 m ska uppförs i de västra delarna av fastigheten. Idrottshall ska förses med HBTQ-anpassade omklädningsrum, mindre sidoyta för uppvärmning/åskådare samt förrådsutrymmen. Idrottshallen ska utöver skolverksamhet nyttjas till kvälls- och helgaktiviteter genom kommunens idrottsföreningar. Avser option från projektnummer 1453465.
Nybyggnad av radhus i Sätofta, Höör
Avser nybyggnad av 28 radhuslägenheter. Bostadsrätter.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 20000 m2. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av bostäder i Höör
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av överföringsledningar i Höör
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten. Överföringsledningen för spillvatten sträcker sig mellan befintligt avloppsreningsverk i Ormanäs till ny pumpstation i Åkersberg. Överföringsledning för dricksvatten sträcker sig från Tjuvaröd till Maglehill där ledningarna i huvudsak ligger parallelt med varandra. Vidare ingår viss sanering av befintliga va-ledningar samt nybyggnad av två avloppspumpstationer belägna i Tjuvaröd respektive Åkersberg. Beställare är Mittskåne Vatten. Färdigställandetid är senast 2023-03-31.
Nybyggnad av radhus i Höör
Avser nybyggnad av radhuslägenheter i 2 längor i 2 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Höör
Detaljplanen prövar möjligheten att bygga maximalt 12 radhus eller annan typ av gruppbebyggelse i 1-2 våningar. Del av fastigheten kvarstår som natur och skog intill korsningen.
Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser nybyggnad av 12 marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.
Utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar i Höör
Avser utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar mellan gatukontoret och reningsverket i Lyby.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Projektet avser utbyggnad av vatten och spillvatten till befintliga fastigheter i Holma.
Nybyggnad av fördelningsstation i Höörs kommun
Avser nybyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F17 Norra Rörum. Ny station F17 Norra Rörum kommer att uppföras på ny triangelformad tomt om ca 50x65m. Avstånd mellan ny och befintlig F15 station är ca: 200m.
Nybyggnad av gc-väg i Höör
Planer finns för nybyggnad av g/c-väg som byggs parallellt med Hörbyavägen.
Anläggande av motionsslinga vid Villa Backa, Höör
Avser anläggande av en motionsslinga inklusive belysning vid ”Villa Backa” i Höörs tätort.
Förhyrning av skolmodul i Höör
Avser option från projektnummer 1603931. Avser förhyrning av skolmodul med en yta på 600-700 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).