Aktuell nybyggnation i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 100-150 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus i Sydöstra Höganäs, Allégatan, Lexikonvägen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 47 lägenheter i Viken. Byggplats: vid korsningen Karlfältsvägen/Hästhagevägen och ligger i anslutning till ”Vikens Entré”.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 32 lägenheter.
Nybyggnad av handelshus i Höganäs
Nybyggnad av 3st butiker i en huskropp på ca 6200kvm, där Jysk, Dollarstore och Jem&Fix ska in som hyresgäster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 3 plan med tillhörande komplementsbyggnader och markanläggning. I projektet ingår även rivning av ett bostadshus med 12 lägenheter. Objektets läge: Adress: Väpnaregatan 23A-D, Väpnaregatan 25 A-D, Väpnaregatan 27 A-D, Höganäs.
Nybyggnad av radhus i Jonstorp, et 3
Avser nybyggnad av ca 20-tal radhuslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 36 lägenheter i 4 resp. 5 plan. Hyresrätter. Markparkering och gemensamma komplementbyggnader.
Nybyggnad av LSS-bostäder samt studentlägenheter i Höganäs
Avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter och gemensamhetslokal samt 25 st studentbostäder i 1 huskropp i 2 plan. I projektet ingår även markarbeten och miljöhus.
Nybyggnad av rahus och parhus i norra Viken, Höganäs
Avser nybyggnad av 21 bostadsrättslägenheter i rad- och parhus med 5 rum och kök, fördelade på 117 kvm i två plan.
Nybyggnad av byggvaruhus i Höganäs
Den nya butiken öppnar på Gärdesgatan 4 i Höganäs. Lokalerna beräknas mäta runt 1 900 kvadratmeter med en total tomtyta på cirka 5 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1444 mellan Nyhamnsläge-Arild
4,7 km dubbelriktad och separerad GC-väg, anpassning av GC-vägen till busshållplatsen i Brunnby samt en GC-passage över Bränneslyckevägen.
Nybyggnad av padelhall i Höganäs
Avser nybyggnad av padelhall.
Ny båtuppställningsplats i Höganäs
Avser ny båtuppställningsplats vid Båthamnen.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, tomtmark, parkytor och belysning för ett mindre exploateringsområde i Viken. Området som berörs av utbyggnaden omfattar en yta på cirka 3 hektar. Objektet är beläget norr om Äppelgatan i Viken i Höganäs.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.