Aktuell nybyggnation i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Höganäs
Nybyggnad av växthus (tomat- och fiskodling). Växthuset beräknas uppta drygt 8 hektar och fiskodlingen ca 2 hektar. Samt nybyggnation av tillhörande ledningar för Spillvärme från Höganäs AB metallpulverfabrik som ligger i närområdet samt de Höganäs energi och kommunens reningsverk. Byggstart= Markstart
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för nybyggnad av lamellhus med 56 lägenheter vid Lerberget. Hyresrätter.
Återuppbyggnad av slott efter brand i Mölle
Projektet avser återuppbyggnad slott efter brand som avser 1 huskropp i 4 våningsplan.
Nybyggnad av butikslokaler i Tjörröd, Höganäs
Projektet avser nybyggnad av butikslokaler med en yta på totalt 1900 m2. (Omfattar 4000 m2 markområde).
Nybyggnad av klubbstuga m.m. i Höganäs
Det nya klubbhuset består av två delar; huvudbyggnad och komplementbyggnad. Det nya klubbhuset får en placering delvis ovanpå det befintliga klubbhuset. Huvudbyggnaden är utförd i ett plan med en yta ca 370 m2. Byggnaden innehåller klubbrum med kök och kansli, omklädningsdel, teknik etc. Komplementbyggnaden är utförd i ett plan med en yta på ca 71 m2. Byggnaden innehåller maskinrum, materielrum och miljörum. Marklanläggning samt upprustning av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 11 st radhuslägenheter, äganderätter.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för industri- och handelsområde med ca 13 nya fastigheter. Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, dagvattenmagasin och belysning för ett exploateringsområde i Höganäs. Objektet är beläget mellan Måarpsvägen och naturområdet ”Ärtan och bönan” i Höganäs kommun.
Förläggning av högspänningskabel mellan Höganäs och Smedstorp
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, rivning av befintlig luftledning, samt kanalisation för optisk fiberkabel i Höganäs Kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).