Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad 72 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av logistikanläggning i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av två logistikanläggningar vid Långeberga utmed E4/E6. Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus i 1 huskropp i 16 våningsplan. Garage under mark.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. ,
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande 6000 m2 lagerbyggnad i ett plan med 12 meters takhöjd samt 1 huskropp som omfattar 2000 n2 kontorsbyggnad i tre våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or. Byggnaderna får träfasad och stora glaspartier mot trädgårdarna. Den gemensamma ytan kommer bland annat att ha ett orangeri med uteplats, lekplats, mobilitetshub samt gästlägenhet. Kommer att få både solceller och gröna tak
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av radhus och kedjehus med 16 lägenheter. Objektets läge: Brändön 1, Horsögatan 20. Borgen 1, Rätögatan 13. Sandön 1, Horsögatan 12.
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 57 lägenheter i 3 huskroppar samt underjordiskt garage. Miljöcertifierat enligt miljömärkningen Svanen.
Nybyggnad av radhus Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 31 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, 1-3 rum och kök med boytor på ca 31-72 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av lager och kontor i Väla, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal och lager.
Förtätning av bostäder i Helsingborg
Planen avser förtätning av fler bostäder i ett centralt och kollektivt nära läge.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 8500 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nybyggnad av område för logistikverksamhet i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av markområde som idagsläget är jordbruksmark till område för logistikverksamhet. Omfattar ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 4
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av moské i Helsingborg
Avser nybyggnad av moské och kommersiella lokaler i Helsingborg. Hus 1 är moskén med tillhörande aktivitetslokaler, ytan beräknas till 1900 kvm. Hus 2 är kommersiella lokaler med en yta om 1600 kvm och byggs i 2 våningar.
Markområde för bostäder i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus). Markyta: 3200 m2.
Nybyggnad av lager/industri i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/industribyggnad med kontorsdel i entresolplan. Yta: 2600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 6000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad av verksamhetslokal i Helsingborg
Avser nybyggnad av nytt LSS boende med 5 lägenheter, en mindre ombyggnad av en byggnad som ska innehålla 4 aktivitetsrum, samt nybyggnad av förråd och miljöhus. Nybyggnaden är i två plan med Lägenheter och personalutrymmen i plan 1 samt ett fläktrum på plan 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av butik samt del av garage.
Nybyggnad av laddstation i Helsingborg
Avser nybyggnad av Sveriges största publika laddstation för lastbilar på Ättekulla-området i Helsingborg. Omfattar 4 laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW. Därtill 6 platser med laddeffekt 100 kW för depåladdning.
Nybyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats i befintlig park samt belysnings- och trygghetsåtgårder. Objektets läge: Fredriksdalsparken ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad. Arbetena sker löpande under året.
Tillbyggnad av lager- och produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig byggnad med lager- och produktionslokal.
Nybyggnad av ridhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av undercentral vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ny undercentral (anslutande tellusgatan 45c).
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab förråd men en yta på 130-150 m2.
Nybyggnad av paviljong i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av utställningspaviljong till stadsmässan H22. Den 30 maj – 3 juli, när H22 pågår, kommer paviljongen som placeras mellan Järnvägsgatan och hamnbassängen att utgöra en mötesplats och en central punkt för information om mässan. Avser en nybyggnad i 2 våningar med informationsyta på nedre plan samt utsiktsplats på övre plan. Byggnaden består av pelare och bjälklag i KL trä med en inglasad del på bottenvåningen. Golvet i byggnaden är trall. Efter mässan ska byggnaden monteras ned och flyttas. Marken ovan tunneltak ska återställas.
Extern remiss - FFU Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar för vatten- och landområde för ny hamnlokalisering i Helsingborg
Avser geotekniska fält- och laboratorieundersökningar för vatten- och landområde för ny hamnlokalisering i Helsingborg. För vatten- och landområde ska även miljötekniska fält- och laboratorieundersökningar utföras. Avseende geotekniska och miljötekniska undersökningar på land omfattas endast läge för ny spontkaj.
Nya laddstolpar till bilar vid flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till flerbostadshus.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegsdiken.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegsdiken.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegstiken.
Nybyggnad av panncentral i Helsingborg
Avser nybyggnad av panncentral och flisficka samt skorsten. Panncentralen byggs i anslutning till ett växthus.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för ny laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsormådet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).