Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med totalt 79 lägenheter i 5- 7 plan. I projektet ingår även parkeringshus med 127 platser samt teknik och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av idrottshallar i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av två idrottshallar med en yta på totalt 5000 m2 med tillhörande parkeringsyta som uppförs för skol- och föreningsidrott och är en publik lokal. Avser två fullstora handbollshallar förlagda ovanpå varandra, samt café, administrationslokaler och ett mindre personalgym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, rivning av befintlig bostad.
Nybyggnad av gruppbostad i Helsingborg
Nybyggnad av lss-boende, mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 14 radhuslägenheter i 4 längor. Gatuadress: Kalvögatan 15,16.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal, i en huskropp i ett våningsplan med fläktrum. Pilotprojekt. Miljöcertifierat projekt.
Anläggande av kajer mm i Helsingborg
Objektet avser projektering och anläggande av kaj 408 och 409, samt rivning och fyllning av bef roro-ramp. Ny spontkaj ska göras för kaj 409 och ny stödmur med slänt ska göras för kaj 408. Längd ny spontkaj ca: 75 m. Längd ny stödmur ca: 70 m.
Nybyggnad av busshållplatser, ny belysning mm i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av busshållplatser, gångvägar samt renovering och ombyggnad av bussgata och belysning.
Reservkraft till två service- och trygghetspunkter i Helsingborg
Avser reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Entreprenaden omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Objektens läge: Mariahallen och Idrottsoasen - Kullavägen 150 Rydebäcks sporthall - Frösögatan 15
Nybyggnad av parkytor, kaj gångstråk mm på Oceanpiren i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av parkytor, planteringar, kaj, belysning, gångstråk med platt- och stenläggning, murar, container mm. Objektet är beläget vid Oceanpiren i Helsingborg. Yta ca: 1800 m2
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Nybyggnad av tennishall i Helsingborg
Avser återuppbyggnad av en av tennishall.
Nybyggnad av ett mindre vindkraftverk i Helsingborg
Bygglov för anläggande av ett mindre vindkraftverk.
Nya tälthallar till återvinningsanläggning i Helsingborg
Upphandlingen omfattar två tälthallar, ett ca 20x40x8 meter för förvaring av tryckimpregnerat trä, och ett ca 8x15x7 meter som ska fungera som väderskydd för en krossmaskin. Båda tälten ska levereras till och monteras upp på NSR:s återvinningsanläggning på Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg.
Markarbete och belysning vid Sofiero slott i Helsingborg, etapp 3
Avser markarbete samt installationer för etapp nr 3 avseende belysning på Sofiero.
Nybyggnad av ett mindre vindkraftverk i Helsingborg
Planer finns för uppförande av ett mindre vindkraftverk (maxhöjd 10 meter) som uppförs i anslutning till befintlig industri/kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).