Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler för logistikanläggning.
Nybyggnad av radhus i Påarp, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 110 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en sammanhängande huskropp med 57 lägenheter i 4-6 plan + mindre källardel under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare. I projektet ingår även utökning av parkeringsyta inom intillliggande skolfastighet,
Nybyggnad av badhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av badhus vid Oceanbadet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 52 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 9500 m2 lager- och logistikterminal, med 12 meters takhöjd. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or. Byggnaderna får träfasad och stora glaspartier mot trädgårdarna. Den gemensamma ytan kommer bland annat att ha ett orangeri med uteplats, lekplats, mobilitetshub samt gästlägenhet. Kommer att få både solceller och gröna tak
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Utvecklingsarbete vid Karantänen-tomten i Helsingborg
Planer finns för utveckling av området Karantänen i Helsingborg.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av s.k konceptförskola (Adda) i två plan för 115 barn.
Nybyggnad av mobilitetshus i Drottninghög Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av mobilitetshus i sex våningar med ca 250 p-platser. Objektets läge: östra delen av området Grönkulla på Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen, i norr av Grönkullagatan.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 3
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter samt gemensamhetslokal i 1 huskropp i 1 1/2 plan.
Ny- och ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser ny- och ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Arbetena avser ny gata, ny bussgata, 3 st nya cirkulationsplatser, nya gång- och cykelvägar, planteringar, rörläggning, belysning mm Avser nybyggnad av Maria stationsgata samt ombyggnad av Kullavägen i anslutning till nya Maria stationsgata. Objektet är beläget i Maria staden, strax norr om Maria station. Ca 5 km från Helsingborgs centrum. Etapp 2 ingår under projektnummer 2208476.
Nybyggnad av lager/industri i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/industribyggnad med kontorsdel i entresolplan. Yta: 2600 m2.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetslokal, i en huskropp i ett våningsplan med fläktrum. Pilotprojekt. Miljöcertifierat projekt.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av av 20 st hyresrätter i 2-3 plan.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 4 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet och driftutrymmen.
Nybyggnad gång-och cykelväg i Helsingborg
Avser ny gång- respektive cykelbana längs Johan Banérsgata, mellan Romares väg och Ringstorpsrodellen. Sträckan är ca 400 m och gatans totala sektion är ca 16 m bred. • Upphöjda korsningar vid Röamöllegatan och Lönngatan/Trekantsgatan. • Ny gatubelysning på hela sträckan. • Dagvattenfördröjning i form av regnbäddar med plantering mellan körbana och gångbana på norra sidan av gatan. • Förläggning av nya VA-ledningar på sträckan med anslutningar mot fastigheter och mot befintligt nät. • Markarbeten för ny fjärrvärmeledning. Ledningsförläggning och kopplingsarbeten mm utförs som sidoentreprenad av annan entreprenör.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad av verksamhetslokal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av nytt LSS-boende, en mindre ombyggnad av en byggnad som ska innehålla aktivitetsrum samt nybyggnad av förråd och miljöhus. Nybyggnaden är i två plan med lägenheter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på plan 1 samt ett fläktrum på plan 2.
Anläggande av gata och va m.m. för bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser fortsatt utbyggnad av exploateringsområde i Kattarp. Innefattar VA, byggata, lekplats, plantering mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 14 bostadslägenheter intill Vallåkra Station. Färdigställande beräknas till sommaren 2024 och därefter tar Brinova över fastigheten.
Nybyggnad av industriradhus i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 44 industrilokaler i bostadsrättsform fördelat på 2 huskroppar.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg samt nya va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg (ca 1 km) vid Furutorpsgatan mellan Malmöleden och Södra Stenbocksgatan. Omfattar även förläggning av ny vattenledning samt byte av servisledningar till fastigheter utmed gatan. Objektet är beläget i strax söder om centrala Helsingborg. Ca 1 km från Helsingborgs centrum (Helsingborgs central)
Nybyggnad av industri i Ättekulla, Helsingborg
Yta 15 100 m². En industrifastighet med verksamhetstyp J och 12 m byggnadshöjd i detaljplan. Fastigheten har befintligt godsspår i ett företagsområde med tydlig logistikprägel.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad till dagverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av lss-boende med 6 lgh med en yta på 500 m2. I projektet ingår även ombyggnad av bostadshus till dagligverksamhet. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal samt ny utemiljö. Helsingborgs stad ska efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade entreprenadkontraktet till Novum, som därmed blir byggherre och beställare samt - att Novum ska hyra ut de uppförda lokalerna till Helsingborgs stad.
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av g/c-väg m.m. i Väla, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 2 km cykelväg samt belysning, plantering och trafiksäkerhetsåtgärder inom industriområde Väla Södra. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av tennishall i Helsingborg
Avser återuppbyggnad av en av tennishall.
Nybyggnad av butik i Väla
Nybyggnad av butik i Helsingborg.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser plantering av ca 140 träd från Helsingborgs projekt " Flyttbar park. Objektet är beläget på Sockengatan ca 2,5km från Helsingborgs centrum och Gotlandsgatan ca 1,5km från Helsingborgs centrum.
Nya naturreservat i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Nybyggnad av laddstation för tunga fordon i Helsingborg, Öresundskraft Marknad AB
Avser nybyggnad av publika större laddstationer vid Helsingborgs Hamns in och utfartsgateför för laddning av tunga fordon.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser fortsatt flyttning och plantering av träd inom Helsingborgs stad. (Helsingborgs projekt " Flyttbar park.).
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för 8 nya laddstolpar i anslutning till bilar vid bostadsområde. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Markarbeten för bostadsrområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-lendningar nybyggnad av 4 st villatomter i Tinkarpsbacken.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser flyttning och plantering av träd inom Helsingborgs stad.
Planteringsarbeten i Helsingborg
Avser planteringsarbeten längs Kanongatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).