Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
26Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage, i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Fundamentsättning vid Hässleholms rangerbangård och personbangård
Fundamentsättning för kontaktledningsstolpar på Hässleholms bangård, rangerbangård, mot Markarydsbanan, mot Skånebanan och mot Kristianstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av skylt.
Nybyggnad av bostäder i Sösdala, Hässleholm
Planer finns för förtätning av 8 stycken nya marklägenheter. Förväntad byggstart i februari 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus (8 lgh)
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad (biltvätt).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).