Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 2500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm .
26Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov
Nybyggnad av badhus i Hässleholm
Planer finns för ett nytt badhus inom Österås idrottsområde i Hässleholm.
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Exploateringsarbete för bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med ca 200 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation.
Nybyggnad av parkeringshus samt bostäder i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med butiker i entréplan (ut mot Kristianstadsvägen), parkeringsändamål i plan 1-4 och i källarplan, samt radhud i en våning uppe på parkeringshusets tak. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation
Nybyggnad av punkthus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnation av ca 70 lägenheter i 3 punkthus på sjukhusområdets norra del vid Linnégatan .
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hässleholm
Planer finns för uppförande av kontor och parkeringshus intill Skånetrafikens nya huvudkontor på Norra Station för att fullborda utbyggnaden av området. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Fanjunkaren 12 mfl berör två kvarter, ett vid Pilgatan och ett vid Finjagatan. Planen möjliggör för två flerbostadshus med totalt 45-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
På- och tillbyggnad av bostäder, centrumverksamheter mm i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum på fastigheten Köpmannen 4. Längs med kvartersgräns möjliggörs bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner. Gestaltingen av på- och tillbyggnaden tar hänsyn till ursprungsbyggnadens historia samtidigt som den skriver ett nytt kapitel i kvarteret. Påbyggnaderna byggs i två våningar ovanpå befintlig byggnad.
Nybyggnad förbränningsanläggning i Hässlehom
Avser nytt rökgaskondensorsystem nedströms den befintliga rökgasreningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av fler bostadstyper än friliggande hus. Exempelvis ska det även möjliggöras för marklägenheter, radhus, parhus och kedjehus i en våning.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse i form av marklägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus Bjärnum 1:269,1:270.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Oklart antal lgh, BTA ect.
Nybyggnad av bostäder i Sösdala, Hässleholm
Planen medger två våningar likt den bebyggelsehöjd som fanns tidigare på tomten. Byggnaderna är tänkta att uppföras som parhus med två hyreslägenheter per hus, sammanlagt rymmer planen 12 bostäder. Kan även bli annan typ av bostäder.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av kontors-/affärsbyggnad . Avser 3 kontor, 1 konferens och ett labb.
Nybyggnad av marklägenheter i Hästveda, Hässleholms kommun
Avser nybyggnad av 12 st marklägenheter samt tillhörande förråd.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus (9 st).
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med 7 lägenheter .
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av nya personalutrymmen samt kontor (15 platser), samt utrymme för produktion
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad .
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Stängselåtgärder i region Syd, etapp 2
Stängsling och byggnation av pyramidmattor i Hässleholm, Skurup, Köpingebro (option), Oxie, Åstorp, Kristianstad, Bäckaskog, Lönsboda, Hyllstofta, Hultsfred och Helsingborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).