Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 1500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av sjukhusbyggnad med framför allt ortopedisk verksamhet planeras på ca 25 000 m² BTA, varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor ca 1 200 m² BTA. Byggnaden innehåller bland annat 6 st operationssalar, 28 st undersöknings/mottagningsrum, 8 st vårdplatser och 30 st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. I samband med byggnationerna kommer en del förrådsbyggnader samt trapphus, inklusive hiss, förbindelsegång och kulvert att rivas.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus med totalt 40 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av av avloppsreningsverk i Hässleholm
Avser anläggande av nytt avloppsreningsverk i Västra Torup, ca 15 km väster om Hässleholm tätort invid väg 21. Arbetet omfattar bl.a teknikbyggnad om ca 125 kvm i ett plan (platta på mark). Maskin-, vvs och el-installationer samt solceller på yttertak. Biobädd samt ett antal mindre bassänger och brunnar. Upprustning av befintlig mindre tillfartsväg och diverse mark och yttre VA-arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad. Container.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).