Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 2500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm.
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Avser nybyggnad av ortopediskt centrum FORTH samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral vid Hässleholms sjukhus.
Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Exploateringsarbete för bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med ca 200 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostads- bebyggelse på den södra sidan av Pollenvägen.
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Nybyggnad av torrbruksanläggning i Finja, Hässleholm
Projektet avser ny torrbruksanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, Etapp 3
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 27 lägenheter inkl tillhörande sopstation under mark och samt parkeringsytor i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av radhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnation av 38 radhus på Norra Kringelvägen i Hässleholm.
Nybyggnad av marklägenheter i radhus/kedjehus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 27 marklägenheter i radhus/kedjehus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad industribyggnad samt installation av skylt.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse i form av marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 27 lägenheter. Totalt planeras det för 43 lägenheter i 5 huskroppar på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Bjärnum 1:269,1:270.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 10 bostäder i radhus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Hässleholm
Nybyggnad av gruppbostad (barn- och ungdomsboende).
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad samt installation av skylt.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av kontorsbyggnad med moduler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av kontors-/affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
VA-utbyggnad i Hässleholm
Avser VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nytt industriområde i Finja
Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av bullerskärm i Hästveda
Lång skärm längs järnvägen bakom Viaduktsgatan i Hästveda. Bandel 815, 516+380 km - 517+200 km.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Påarp 2:22,2:33,2:34,2:35.
Nybyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad (containrar med skärmtak) samt fast cistern för kemiska produkter.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Vittsjö 3:297,3:295.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av garage i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Kruthornet 2,5.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av antenn i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av mast (3 st antenner) samt demontering av 6 st befintliga antenner.
Nybyggnad av belysningsmast i Hässleholm
Bygglov för uppförande av belysningsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.