Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 2500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm
Nybyggnad av sjukhus i Hässleholm
Nybyggnad av vårdbyggnad samt marklov
Nybyggnad av badhus på Österåsområdet i Hässleholm
Avser nytt badhus med bland annat en motions- och tävlingsbassäng, multibassänger med höj- och sänkbar botten, ett upplevelsebad och en relaxavdelning, omklädningsrum, föreningslokal samt entré och servering. Miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.1 klass silver.
Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 600 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen. Samtidighet, ny vägport. Plankorsningen på väg 2023 i centrala Attarp ersätts med en planskild korsning. Lillö, Attarp och Åraslöv plankorsningar ingår.
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Exploateringsarbete för bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med ca 200 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation.
Nybyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med vårdcentral, trygghetsboende och centrumfunktion i entréplan, samt garage under mark. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med centrum, vård och bostadsändamål i fyra våningar. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation.
Nybyggnad av parkeringshus samt bostäder i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med butiker i entréplan (ut mot Kristianstadsvägen), parkeringsändamål i plan 1-4 och i källarplan, samt radhud i en våning uppe på parkeringshusets tak. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i i 5 våningar samt radhus i 2 våningar. Området omfattar Doktorn 1 och del av Hässleholm 87:6 och ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 3-4 våningar med centrumändamål på markplan. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget .
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med sutterängdelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Hässleholm-Malmö
Förläggning av multidukt längs Scanmed Öst sträckan Hässleholm-Lund och Arlöv-Malmö. Multidukt inklusive skåpplacering, blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt. Bandel 901, 909, 910 och 935.
Nybyggnad av marklägenheter och radhus/parhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 18 st marklägenheter med egen ingång, typ radhus/parhus i 2 våningar på området Björklunda.
Ny- och tillbyggnad av byggnad av kontor i Hässleholm
Anpassning av befintliga byggnader, ny rökgasrening och rökgaskondensering. Anpassning av befintlig kringutrustning och rörsystem
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
På- och tillbyggnad av bostäder, centrumverksamheter m.m, i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum på fastigheten Köpmannen 4. Längs med kvartersgräns möjliggörs bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner. Gestaltingen av på- och tillbyggnaden tar hänsyn till ursprungsbyggnadens historia samtidigt som den skriver ett nytt kapitel i kvarteret. Påbyggnaderna byggs i två våningar ovanpå befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostadshus, i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård. Huvudsaklig markanvändning är skola!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 10 bostäder i radhus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med 7 lägenheter .
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
VA-utbyggnad i Hässleholm
Avser VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Nybyggnad av ett garage och ett mindre kontor till sig själv.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).