Aktuell nybyggnation i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 150 lägenheter i 5-8 våningar.
Nybyggnad av förskola i Eslöv
Nybyggnad förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd
Avser nybyggnad av 12 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder
Planer finns för nybyggnad av bostäder på nuvarande asfaltsytor för gästparkering. Totala areal utgör cirka 2400 m2. Planområdet vid Bygelvägen: 1300 m2 och planområdet vid Solvägen/Allmogevägen; 1100 m2
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad industribyggnad. Planerad byggstart under vår- 21.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad av 12 stycken fristående industrilokaler, 2808 kvm.
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv
3,5 km dubbelriktad och separerad GC-väg.
Förstudie till nytt stadshus, Eslöv
Omfattar konsultstöd för framtagande av en förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv.
Om- och nybyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser att bygga en ny godsmottagning om ca 55 m2, en besöksentré om ca 27 m2 och ett "el-rum" om ca 27 m2. Dessa tre funktioner skall inrymmas i en och samma nybyggda huskropp. En mindre befintlig byggnad skall rivas och en ny uppföras. Denna skall innehålla bl.a. ytterligare ett "el-rum" Allt arbete ingående i totalentreprenaden skall utföras på Sydvattens vattenverk, Ringsjöverket, i Stehag strax utanför Eslöv.
Nybyggnation av en förrådslokal, Eslöv
Nybyggnation av en förrådslokal för Kraftringens verksamheten inom Örtoftaverket. Byggnaden inrymmer enbart förrådslokal, som ett komplement till befintliga lokaler.
Nybyggnad av kontor i Eslöv
Nybyggnad kontor.
Nybyggnad av kontor i Eslöv
Nybyggnad affärshus/kontorshus 7850 kvm etapp 3.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad lager och kontor.
Ny cirkulationsplats i Eslöv.
Planer finns för nybyggnad av cirkulationsplats.
Utbyte av ställverk vid Ellinge ARV
Planer finns för utbyte av ställlverk vid Ellinge ARV.
Anläggning av va-ledningar m.m. i Eslöv
Projektet avser anläggning av VA-ledningar genom schaktarbeten samt anläggning av fördröjningsyta för dagvatten och förberedande arbete för utbyte av el-kablar. Objektets läge: Slånbacksvägen och Sturegatan i Eslöv
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus, 6 lgh, samt carport, förråd o mur.
Nybyggnad av lager i Eslöv
Nybyggnad lagerhall (kall) .
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus, 4 lgh, carport, förråd, miljöhus o mur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad flerbostadshus, rivning stall.
Nybyggnad av förråd i Eslöv
Nybyggnad förråd o multihus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eslöv
Nybyggnad enbostadshus o garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eslöv
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av sophus i Eslöv
Återuppbyggnad miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.