Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Flytt av fabrik i Arlöv till Örtofta
Projektet avser flytt av anläggningen (sockerbruket) från Arlöv till Örtofta mellan Lund och Eslöv. Det blir en kombination mellan nermontering och nybyggnation. Rivningen är redan klar.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Kommer att innehålla en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Simklubben kommer att få egna lokaler på plan 2 tillsammans med badpersonalens utrymmen. Det blir även lokaler för ett gym på plan 2. På entréplan blir det reception och café. Det nya badet kommer kunna ta emot 200 000 besökare per år. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center. BAD-ENTR: Malmsten Entreprenad AB, Åhus FLYTSPACKLING: Grönlund
Nybyggnad av järnvägsstation i Burlöv
Nybyggnad av tågstation i åkarp. Ett spanskt företag som hete HOL samarbetar med NCC på detta projekt.
Nybyggnad av radhus i Burlöv
Avser nybyggnad av 23 stycken radhus med källarvåning som garage.
Nybyggnad av fler/bostadshus i Arlöv, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av fler/bostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 62 lägenheter fördelat i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av ca 55 st bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, grönytor, parkeringar och komplementbyggnader. Avser även nya kvartersgator samt lokalgata och GC-förbindelse.
Nybyggnad av kvartersmark för bostäder m.fl i Burlöv
Planer finns för nybyggnad av kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att planförslaget innefattar: allmän platsmark, torg, som ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till kvarteret Hannas västra fasad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Planer finns för nyproduktion av förskola. Köksentreprenör: Köksinredning.
Nybyggnad av parhus i Burlöv
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus (radhus/parhus).
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, kontor.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av padelhall med tillhörande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av 2 nya teknikhus samt 1 st transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lossningsplats med skärmtak för tankbilar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Ansökan om bygglov för upprättande av ny bullerskärm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.