Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus, tågarp 15:1, tågarp 15:10
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 296 lägenheter. BTA kommer ligga på 19300.
Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Planer finns för förtätning av bostadsområde som omfattar 2 etappar av nybyggnad av bostäder gällande flerbostadshus och radhus. Läge: Vintergatan/Strandgatan.
Nybyggnad av fler/bostadshus i Arlöv, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Planer finns för förtätning av bostadsområde som omfattar 2 etappar av nybyggnad av bostäder gällande flerbostadshus och radhus. Läge: Vintergatan/Strandgatan.
Nybyggnad av bostäder i Åkarp
Planer finns för nybyggnad för omkring 100 nya bostäder.
Nybyggnad av förskola i Arlöv, Burlövs kommun
Avser nybyggnad av förskola för 80 barn i Arlöv.
Anläggande av vatten- och dag- samt spillvattenledningsnätet i Burlöv
Nyanlägga vatten- och dag- samt spillvattenledningsnätet i Vånggatan.
Nybyggnad av affärshus i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad (biltema).
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Riva två stycken byggnader och uppföra ett industrihotell på fastigheten Tågarp 16:15.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nytt spillvattenledningsnät inom Burlövs centrum och stationsområde
Avser t förnya vatten- samt spillvattenledningsnätet inom Burlövs stationsområde och på Hantverkaregatan och Vånggatan/Lillevångsgatan vid Burlöv Centrum.
Nybyggnad av stall i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, stall och ridhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).