Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och kontor i Arlöv, Burlöv
Avser nybyggnation av 111 lägenheter samt kontor i Kvarteret Hanna, Arlöv. Projektet omfattar 4 fastigheter med varierande höjd varav ett 15-våningshus med utsiktsplats.
Nybyggnad av järnvägsstation i Burlöv
Nybyggnad av tågstation i åkarp. Ett spanskt företag som hete HOL samarbetar med NCC på detta projekt.
Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Planer finns för förtätning av bostadsområde som omfattar 2 etappar av nybyggnad av bostäder gällande flerbostadshus och radhus. Läge: Vintergatan/Strandgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 62 lägenheter fördelat i 2 huskroppar.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Avser nybyggnad av lager- och logistikfastighet. Igångsättning avhängigt hyresgäster.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av padelhall med tillhörande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Burlöv
Nybyggnad av mur eller plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Burlöv
Ansökan om marklov för läggning av p-platser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd/bullerskärm.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid hissar.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Markförändring, väderskydd och parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Burlöv
Avser iordningsställande av 400 parkeringsplatser i anslutning till handelsområde.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.