Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Flytt av fabrik i Arlöv till Örtofta
Projektet avser flytt av anläggningen (sockerbruket) från Arlöv till Örtofta mellan Lund och Eslöv. Det blir en kombination mellan nermontering och nybyggnation. Rivningen är redan klar.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Kommer att innehålla en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Simklubben kommer att få egna lokaler på plan 2 tillsammans med badpersonalens utrymmen. Det blir även lokaler för ett gym på plan 2. På entréplan blir det reception och café. Det nya badet kommer kunna ta emot 200 000 besökare per år. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 62 lägenheter fördelat i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av ca 55 st bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, grönytor, parkeringar och komplementbyggnader. Avser även nya kvartersgator samt lokalgata och GC-förbindelse.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Planer finns för nyproduktion av förskola
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av kontor samt förändring av parkeringsplats.
Nybyggnad av parhus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus (radhus/parhus).
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, kontor.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av källarvåning som garage för kommande överbyggnad med radhus.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av padelhall med tillhörande kontorsbyggnad.
Nybyggnad av järnvägsstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av tågstation i åkarp.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och skärmtak.
Nybyggnad av mast i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, fackverksmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ansökan förhandsbesked - modullägenheter för tillfällig byggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.