Aktuell nybyggnation i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning samt nybyggnad av äldreboende i Bromölla
Avser nybyggnad av äldreboende med 40 st platser fördelat på 4 avdelningar i 2 och 1/2 våningsplan och gemensamhetsytor, personalutrymme och utemiljö. Samt lokal för hemtjänsten som omfattar kontor, omklädningsdel och konferensdel. LOA ca 1200 kvm BOA ca 2125 kvm ÖVA ca 170 kvm. Objektets läge Fastighet: Kv Lugnet 9, Bromölla Adress: Furustigen 6/Tiansvägen Bromölla
Nybyggnad av vårdbostad i Bromölla
Nybyggnad av särskilt boende och lokaler för hemtjänsten.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av flerbostads med 30 lägenheter samt 2 lokaler i nedre plan. Koncept - Sabo kombohus.
Nybyggnad av f-skola i Gualöv, Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar i anslutning till låg och mellanstadieskolan.
Nybyggnad av bostäder i centrala Bromölla
Planer finns för nybyggnad av ca 18 st marklägenheter i centrala Bromölla. I projektet ingår även rivning av fd sporthall samt bostadshus.
Nybyggnad av förskola i Bromölla
Planer finns för ny förskola med 3 avdelningar inklusive mottakgningskök och utemiljö.
Nybyggnad av panncentral i Bromölla
Avser nybyggnad av panncentral för fjärrvärmeproduktion i Bromölla och omfattar följande entreprenader: * Entreprenad för Processinstallationer • Biooljepanna på 12 MW med kringutrustning • Rörsystem, Tryckhållningsutrustning och Distributionspumpar för fjärrvärmenät • El- och SRÖ-utrustning * Entreprenad för Byggnads- och anläggningsarbeten och omfattar • Byggnad för panncentralen • Fundament för skorsten och oljetank • Anläggningsarbeten och grundläggning för byggnad och fundament
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av markbostad i Bromölla
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Exploatering inför bostadsbyggnation i Näsum, Bromölla
Avser exploatering inför bostadsbyggnation. På området planeras för punkthus, marklägenheter eller radhus.
Nya mobila reservkraftaggregat i Bromölla
Bromölla kommun avser att köpa in sex mobila reservkraftaggregat med option på ytterligare två, i tre olika effekter (kVA). Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Leverans ska ha skett senast 14.5.2021.
Nybyggnad av lager i Bromölla
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Bromölla
Bygglov för miljöbod, arbetsbod, toalett, tre containers och plank.
Nybyggnad av sophus i Bromölla
Bygglov nybyggnad av miljöhus och rivningslov för befintligt miljöhus.
Anläggande av lekplats i Bromölla
Avser nybyggnad av en lekpark vid Ivöstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.