Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Planer finns för ca 150 bostäder i olika storlekar i 2-3 våningar och utförande på en 15000 kvm stor tomt.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Bjuv
Planen ska möjliggöra för bostäder i 1-6 våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan för de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med centrumfunktioner. Park och naturytorna ska fungera för att ta omhand dagvatten i området.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Avser nybyggnad av 20-25 pendlarparkering samt omgestaltning runt busstation.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av logistikcenter.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Planer finns för nybyggnad av parhus (ovisst antal)
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vaktmästeri för kyrkogårdsverksamhet.
Nybyggnad av tennishall i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av vårdbostad i Bjuv
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Etablering av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Förhandsbesked bostadshus 2 st.
Nybyggnad av staket i Bjuv
Ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av stängsel i Bjuv
Ansökan om bygglov för stängsel.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för 2 st väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.