Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 3 våningar med loftgång.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Bjuv
Planen ska möjliggöra för bostäder i 1-6 våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan för de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med centrumfunktioner. Park och naturytorna ska fungera för att ta omhand dagvatten i området.
Nybyggnad av förskola, i Bjuv
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar, totala ytan är 7500 och förskolan 1600. Det har tillkommit en infartsväg samt hastighetsdämpande åtgärder Frans.D väg. Projektet kommer handlas upp samtidigt som LSS-boende, se proj.nr : 2023101
Nybyggnad av företagshotell i Bjuv
Markreservation är tecknat med byggherre. Areal 5 323 kvm.
Nybyggnad av LSS- boende, Bjuv.
Avser nybyggnation av LSS-verksamhet med 2 avd i ett plan. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Bjuv
Ansökan om bygglov för 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Bjuv
Ansökan om bygglov för verkstad.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för ett parhus med två bostäder.
Nybyggnad av tennishall i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Bjuv
Ansökan om bygglov för padelhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus och marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar i två vån.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.