Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever, samt ny förskola med 4 avd för ca 72 st barn i samma byyggnad i Västra Karup. Rivning av den gamla skolan ingår under projekt ID 1582037.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 32 lägenheter -bostadsrätter. Parkeringsplatser med laddstolpar. Området ligger i den sydöstra delen av Förslöv, Båstads kommun.
Markområde för centrumbebyggelse
Markområde finns för nybyggnad av bostäder, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ca 27 st lägenheter fördelat på 2 huskroppar. Husen byggs i 2-4 våningar. Totalt planeras det för 69 st bostadsrätter på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grevie, Båstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 4 sammanbyggda huskroppar i 2 plan samt komplementbyggnader.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Västra Karup
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med 10-12 nya lägenheter upp till två våningar, vid den gamla Prästgården i Västra Karup.
Nybyggnad av tennismuseum i Båstad
Planer finns för nybyggnad av tennismuseum som avser 1 huskropp i 1 1/2 plan samt källare: yta: 500 m2.
Nybyggnad av gata och gc-väg m.m i Båstad
Avser nybyggnation av gata och GC-väg, belysning och VA-nyförläggning samt byggnation av bullerskärm utmed Västkustbanan beläget intill Båstads station, Båstads kommun.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Exploateringsarbeten i Torekov, Båstad
Projektet avser nybyggnation och ombyggnation av torg, gator inkl. GC-väg, belysning, planteringsytor och VA inkl. fördröjningsmagasin inom exploateringsområde beläget i Torekov, Båstads kommun.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 4
Planer finns för en ny ledningsdragning.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 4 enbostadshus samt carport. (Båstad 109:540,109:446,109:539,109:449.)
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Avser nybyggnad av 3 enbostadshus Östra Karup 6:19,6:17,6:18.
Nybyggnad av parkeringsplats och aktivitetsyta i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Nybyggnad av gata och parkering i Förslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Förlängning av gata i Förslöv, Båstads kommun
Avser nybyggnation av gator inkl. GC-väg, belysning och VA inom exploateringsområdet Förslövs ängar, Båstads kommun.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Nybyggnad av lekplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser ny temalekpats.
Nybyggnad av carport i Båstad
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Båstad
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Båstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för buss.
Anläggande av verksamhetsyta i Helsingborg
Avser nybyggnad av verksamhetsyta.
Tillbyggnad av ligghall för nötkreatur, Båstad
Avser utbyggnad av befintlig ligghall för nötkreatur. Objektet har fastighets betäckning: Korup 1:1, Båstad kommun Adress: Lya fäladsväg 68 26996 BÅSTAD Adressen går till gården som ligger ca 100 meter ifrån ligghallen.
Nybyggnad av utegym i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av utegym i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Uppskattad igångsättning.
Gestaltning vid gata i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser gestaltning/utsmyckning vid Köpmansgatan.
Planteringsarbeten i Båstad
Projektet avser att omvända en gräsyta till blomsteräng.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.