Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever, samt ny förskola med 4 avd för ca 72 st barn i samma byyggnad i Västra Karup. Rivning av den gamla skolan ingår under projekt ID 1582037.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i 4 huskroppar i 2 plan samt garage.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler, m.m i centrala Båstad.
Avser nybyggnad av bostäder i centrala Båstad med verksamhetslokaler på markplan och ett parkeringsgarage under mark, samt en innergård. Yta: 4700 m2 varav 1400 m2 garage.
Nybyggnad av radhus i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 32 lägenheter -bostadsrätter. Parkeringsplatser med laddstolpar. Området ligger i den sydöstra delen av Förslöv, Båstads kommun.
Nybyggnad av kulturcentrum Norrviken i Båstad
Avser nybyggnad av konsthall och konferens- och samlingslokal i Båstad.
Anläggande av dricksvattenledningar Bjuv-Ängelholm-Båstad
Avser anläggande av 16 km dricksvattenledning på sträckan Ängelholm-Båstad. Dimension 400 PE, optisk fiberkabel samt en tryckstegringsstation i Förslöv om ca 165 m2. Arbetet omfattar schaktfri korsning med dubbelspårig järnväg Västkustbanan, tio av Trafikverkets vägar inklusive E6/E20 samt fem vattendrag.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ca 27 st lägenheter fördelat på 2 huskroppar. Husen byggs i 2-4 våningar. Totalt planeras det för 69 st bostadsrätter på området.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 st lägenheter i 1 huskropp i 4 våningar. Totalt planeras det för ca 122 st bostäder. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i centrala Båstad
Planer finns för nybyggnad av ca 30 st seniorbostäder med samlingslokal i centrala Båstad. I projektet ingår även en atriumgård ( uppvärmd).
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med 24 lägenheter. BTA ca 1640 kvm.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 12 st parhus i Östra Karup, Båstads kommun.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med 7 st radhuslägenheter.
Anläggande av va-ledning i Ängalag, Båstad
Avser ny vatten + spillvattenledning i Ängalag, Båstad.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 3
Planer finns för en ny ledningsdragning.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus samt carport. (Båstad 109:540,109:446,109:539,109:449.)
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 2
Planer finns för en ny ledningsdragning mellan bland annat Grevie och Västra karup samt nedläggning av produktionsanläggningar i Västra karup.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Projektet ligger vilande. Omfattning och kostnad oklar. Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Nybyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning av befintlig.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation efter rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Båstad 109:543,109:542.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt förråd Förslöv 2:52,2:53.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Båstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Bygglov för nybyggnad av garage/gästhus samt ombyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.