Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever, samt ny förskola med 4 avd för ca 72 st barn i samma byyggnad i Västra Karup. Rivning av den gamla skolan ingår under projekt ID 1582037.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler, m.m i centrala Båstad.
Avser nybyggnad av bostäder i centrala Båstad med verksamhetslokaler på markplan och ett parkeringsgarage under mark, samt en innergård. Yta: 4700 m2 varav 1400 m2 garage.
Nybyggnad av kulturcentrum Norrviken i Båstad
Avser nybyggnad av konsthall och konferens- och samlingslokal i Båstad.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ca 27 st lägenheter fördelat på 2 huskroppar. Husen byggs i 2-4 våningar. Totalt planeras det för 69 st bostadsrätter på området.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med 24 lägenheter. BTA ca 1640 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grevie, Båstad
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grevie, Båstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 4 sammanbyggda huskroppar i 2 plan samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 12 st parhus i Östra Karup, Båstads kommun.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med 7 st radhuslägenheter.
Exploateringsarbeten inför bostadsbyggnation i Båstad
Avser exploateringsarbete för nytt bostadsområde. Området ligger mot Hallandsvägen.
Anläggande av va-ledning i Ängalag, Båstad
Avser ny vatten + spillvattenledning i Ängalag, Båstad.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus samt carport. (Båstad 109:540,109:446,109:539,109:449.)
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av fyra parhus, fyra tvåbostadshus och två flerbostadshus (24 st lgh) mm.
Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Bygglov för nybyggnad av garage/gästhus samt ombyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank Tisteln 8,12.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med kamin efter rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation efter riving av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Direktupphandling av stängsel i Båstad
Avser flätverksstängsel samt 2 st grindar av Gunnebotyp inkl. montering.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.