Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter i 2 huskroppar i 8-10 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder i centrala Båstad
Planer finns för nybyggnad av ca 30 st seniorbostäder med samlingslokal i centrala Båstad. I projektet ingår även en atriumgård ( uppvärmd).
Nybyggnad av korttidsboende i Förslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av korttidsboende med 18 platser i 1 huskropp i 1 1 /2 plan i sutteränghus samt tillhörande komplementbyggnad.
Nybyggnad av vineri m.m. i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande vineri, lager, restaurang samt gårdsbutik. I projektet ingår rivning av befintlig ekonomibyggnad och ingår under projektnummer 2270894.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus (10 lgh).
Nyanläggning av dagvattenledning i centrala Båstad
Avser nyanläggning av D800-ledning utmed grönområde/GC-väg vid Örebäcken i de centrala delarna av Båstad. Området är ett vattenskyddsområde.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av lekplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser ny temalekpats.
Nybyggnad av offentlig toalett i Båstads kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av utegym i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).