Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lokaler för lager, industri och hantverk i Norra Varalöv, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad och utökning av ett verksamhetsområde för logistik och e-handel och på en yta om drygt 61 hektar i Norra Varalöv Ängelholms kommun.
Nybyggnad av vårdbyggnad i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7000 kvm vårdlokaler för psykiatri och habilitering.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Ängelholm
Planer finns på en ny idrottsanläggning med plats för olika sporter, gym och aktiviteter samt föreningslokaler och kafé. Därutöver ska det finnas möjligheter till evenemang och möten kring Arenatorget.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende för ca 80 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 53 lägenheter.
Nybyggnad av ishall i Ängelholm
Avser nybyggnad av isträningshall vid Catena Arena i Ängelholm. BTA ca 3500 kvm. Dörrar: Trä, stål är tilldelande till Daloc.
Om-och tillbyggnad av arena i Ängelholm
Avser på-och tillbyggnad av arena. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är på ca 3 300 kvm, varav påbyggnad med en fjärde våningen som är ca 2 800 kvm.
Nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Planer finns för ny golfbanan som kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Ny- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Hjärnarp, Ängeholms kommun
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i södra delen av Hjärnarp i anslutning till den befintliga Söndrebaljsskolan i Hjärnarp, Ängelholmskommun.
Nybyggnad av högstadieskola i Ängelholm
Planer i tidigt skede finns för nybyggnad av högstadieskola.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan. Rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan finns på objekt: ID 1589481
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Planer finns att utveckla område kring den nya stationen till en varierad blandstad. Enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och flerbostadshus ca 450 bostäder samt möjlighet till skola och handel.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar .
Nybyggnad av lastbilshall och däckverstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Ny bro över Rönne å i Ängeholm
Avser ny vägbro över Rönne å. Bron är placerad intill centrum, i ena ändan av Storgatan i Ängelholm. Den nya bron blir ett väl gestaltat tillägg i centrala Ängelholms landskap.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gc-bro i Ängelholm
Omfattar projektering och byggnation av ny gång- och cykelbro över Rönne å vid Hembygdsparken i Ängelholm, samt projektering och byggnation av anslutande GC-vägar mot befintlig GC-väg på den östra sidan av Rönne å och mot Reningsverksvägen på den västra sidan av Rönne å.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet samt mur och plank.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av gång och cykelbro i Ängelholm
Anläggande av en ny gång- och cykelbro över Rönne å mellan Haradal och Nybroskogen
Nybyggnad av bostadsmark i Ängelholm
Avser nybyggnad av villatomter för ca 5-10 tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd av idrotts- o föreningsverksamhet
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolverksamhet samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolverksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av kontorsbod för vaccination.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsyta till arenastaden.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad - grishus.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/cykelförråd.
Nybyggnad av mast i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tak/vindskydd.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning samt mur och plank.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning/nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig parkering i 6 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.