Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i södra Ängelholm
Planer finns för ny stadsdel med med en variation av 600-700 bostäder, förskola och vård-/äldreboende och nya park- och grönområden, samt golfbana. Området ligger sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm.
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar med ca 70 lägenheter. Även ytor för lokaler planeras i bottenplan. Objektets läge: Utmed Kullavägen och Trapetsgatan intill Ängelholms IP.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende för ca 80 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter 3 huskroppar i fem till sex våningar längs kanterna på det befintliga parkeringsdäcket. Ovanpå befintligt parkeringsdäck skapar man en gemensam gårdsmiljö för de boende. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal på markplan. Projektet uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Objektets läge: I Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan till kommersiella lokaler samt nybyggnad av två nya huskroppar med ett 60-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Nybyggnad av hotell i Ängelholm
Avser ett nära, tryggt och bekvämt boende för både patienter och anhöriga. Med sitt centrala läge blir Hälsohotellet också attraktivt för turister, konferensgäster och som mötesplats för boende i Ängelholm. Hälsohotellet är tänkt att bli en runt 100 meter hög byggnad. Områdets läge: del av fastigheten Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm 3:122 och är 7740 kvm stor.
Nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder i centrala Ängelholm.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Planer finns för ny golfbanan som kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rebbelberga, Ängelholm, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 40 st nya lägenheter i tre huskroppar och med fyra till sex våningar ut mot Margretetorpsvägen. BTA ca 3200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 parhus med 14 st bostäder i området Vejby Äng, Vejbystrand, Ängelholms kommun. Fastighetsbtkn: Vejby 135:296 135:292 135:293, 135:262, 135:261, 135:295, 135:294, 135:258, 135:259, 135:263, 135:260.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Tidiga planer för nybyggnad av bostäder.
AT-konvertering längs järnväg sträckan Åstorp-Ängelholm
AT konvertering + förberedelse för 20 kV hjälpkraft.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för ca 400 elever i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lastbilshall och däckverstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad bostadshus på innegård som öppnar sig i kvarteret som omges av Östergatan, Vaktgatan, Gasverksgatan och med öppning från Skolgatan. I dag finns här en lägre byggnad som inrymmer en bilverkstad sedan 1950-talet samt en föreningslokal. Tanken är att det ska bli ett flerbostadshus på fyra till fem våningar med ca 35 hyrelägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5st parhus, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1723 mellan Margretetorp-Fogdarp
2,5 km lång sträcka. Skiljeremsa, GCM-stöd, räcke vid bron över Kägleån. Belyst passage över väg 1701.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av ett radhus med 7 st bostäder i äganderättsform. Samt mur och plank samt komplementbyggnad. BTA ca 805 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finnss för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1710 mellan Pomona-Östra Kvarn
400 m separerad GC-väg mellan Pomona och Östra Kvarn. Den planerade GC-vägen sträcker sig över befintlig bro över Rössjöholmsån.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av bostadsmark i Ängelholm
Avser nybyggnad av villatomter för ca 5-10 tomter.
Exploateringarbeten i Munka Ljungby, Ängelholms kommun
Avser anllägande av gata, va-ledningar inför nybyggnad av rad-kedjehus med ca 20 st bostäder, beläget i Bäckagården, Jorgubbsfälltet i Munka-Ljungby, Ängelholm.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av frisersalong i Ängelholm
Remiss ny skönhetssalong.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet samt mur och plank.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, installation av eldstad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/cykelförråd.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning samt mur och plank.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning, nätstation.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig parkering i 6 år.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolverksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av bodar som ersättning för omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av kontorsbod för vaccination.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ev. byggande nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av skärmtak samt rivning av befintligt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.