Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar med ca 74 lägenheter. Även ytor för lokaler planeras i bottenplan. Objektets läge: Utmed Kullavägen och Trapetsgatan intill Ängelholms IP.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Ängelholm
Planer finns på en ny idrottsanläggning med plats för olika sporter, gym och aktiviteter samt föreningslokaler och kafé. Därutöver ska det finnas möjligheter till evenemang och möten kring Arenatorget.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende för ca 76-84 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem och Ängelholms kommun som hyresgäst.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 210 förskole- och grundskoleelever f-6. samt för bostäder i form av fyra radhus, kedjehus eller parhus. Bostäder finns på projektid: 1656230. Skolan är tänkt att vara en integrerad förskola och grundskola som ska inrymma 210 barn, varav 70 förskoleplatser och 140 grundskoleplatser f-6. Ny skola ska ersätta befintlig skolverksamhet som angränsar i öst då lokalerna bedöms vara undermåliga.
Nybyggnad av vårdboende i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av vårdboende med ca 60 vårdplatser.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rebbelberga, Ängelholm, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 40 st nya lägenheter i tre huskroppar och med fyra till sex våningar ut mot Margretetorpsvägen. BTA ca 3200 kvm.
Nybyggnad av vårdboende och flerbostadshus i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för uppförande av ny bebyggelse för särskilt boende/vårdboende i 2-3 våningar samt delning av fastigheten för uppförande av flerbostadshus. Planområdet omfattar i huvudsak Åsbytorps äldreboende.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Planer finns att utveckla område kring den nya stationen till en varierad blandstad. Enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och flerbostadshus ca 450 bostäder samt möjlighet till skola och handel.
Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Össjö, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola innehållande fyra avdelningar för cirka 60 barn. Platsen utgörs idag av ett grönområde.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholms kommun
Planer finns för nybyggnad av rad-kedjehus med ca 20 st bostäder, beläget i Jorgubbsfälltet, Bäckagården i Munka-Ljungby, Ängelholm.
Nybyggnad av bilhall i Ängelholm
Avser nybyggnation av bilhall i Ängelholm som ska byggas intill E6:an, nära trafikplats Rebbelberga på Midgårdenområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplanearbete pågår. Planer finns på nybyggnad av 3 flerbostadshus i sutteräng med 2-4 våningsplan och 24 lägenheter.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för ca 400 elever i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Nybyggnad av rad-och parhus i Ängelholm
Planen avser att möjliggöra för rad- och parhus. Omfattning oklar .
Ny bro över Rönne å i Ängeholm
Avser ny vägbro över Rönne å. Bron är placerad intill centrum, i ena ändan av Storgatan i Ängelholm. Den nya bron blir ett väl gestaltat tillägg i centrala Ängelholms landskap.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av padelhall i Munka-Ljungby
Avser nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Ny trafikplats vid E6 mellan Hjärnarp-Rebbelberga
Planer finns för ny trafikplats längs E6 mellan trafikplats Hjärnarp och trafikplats Rebbelberga.
Om- nybyggnad av väg, VA, och gc-väg i Ängelholm
Planer finns för ny gc-väg samt omläggning av väg, VA-ledning i Ängelholm.
Byte av vägbro över Kägleån i Åkersholm
Ny platsbyggd bro samt anpassning av anslutande vägar, ny anslutningsväg till teknikhus och nytt bro/vägräcke.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av bostadsmark i Ängelholm
Avser nybyggnad av villatomter för ca 5-10 tomter.
Nybyggnad av gc-väg i Ängelholm
Planer finns för ny gång-och cykelväg i Ängelholm.
Ny gatusektion, vatten- och avloppsledning i Ängelholm
Avser ny gatusektion, förnyelse och ny förläggning av vatten- och avloppsledning.
Omdragning av cykelväg i Hjärnarp, Ängeholms kommun
Planer finns för omdragning av cykelvägen som idag går längs med Gånarpsvägen. Den nya dragningen innebär att cykelvägen svänger av från Gånarpsvägen och går öster om Söndrebaljsskolan.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus, Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad Svenstorp 1:141,1:138.
Nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm
Avser nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm.
Nybyggnad av silo i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra silos.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning - nätstation.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/mur samt mur och plank.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av terrass, ramp och stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation och uppförande av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt rivning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad (tält för skott och teknikträning off ice).
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.