Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planerna för fastigheten innebär att nuvarande byggnader rivs och lämnar plats för mindre flerbostadshus som utformas i harmoni med omgivande bebyggelse. Lägenhetsstorlekarna planeras variera från två till fyra rum och kök, ca 42 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av vårdboende i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för uppförande av ny bebyggelse för särskilt boende/vårdboende i 2-3 våningar samt delning av fastigheten för uppförande av flerbostadshus. Planområdet omfattar i huvudsak Åsbytorps äldreboende
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri samt flerbostadshus. Logistikcentrum: 2095473
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, med sju kontorsplatser.
Nybyggnad av förskola i Össjö, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola innehållande fyra avdelningar för cirka 60 barn. Platsen utgörs idag av ett grönområde
Nybyggnad av LSS-boende i Hjärnarp, Ängelholm
Avser nybyggnad av LSS-boende i Hjärnarp. Boendet omfattar 12 brukarlägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för nybyggad av förskola upp till 4 avdelningar .
Ombyggnad för en ny ambulansstation, Ängelholm
Ombyggnad av f.d. lastvagnslokaler för en ny ambulansstation inkl personaldelar, servicefunktioner mm
Nybyggnad av förskola och skola i Ängelholm
Avser ny förskola samt skola (oklart årskull) inom området Fridhem.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Nybyggnad av skolverksamhet.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av gång och cykelväg, Ängelholm
Avser ny väg för att koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Ängelholm
Anläggande av gång- och cykelväg längs Åsbogatan
Nybyggnad av en GC-bro, Ängelholm
Avser ny gång- och cykelbro över Rönne å från Hembygdsparken till Nybroskogen.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny lagerhall.
Nybyggnad av stall i Ängelholm
Avser tillbyggnad av ridhus (nytt stall).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).