Aktuell nybyggnation i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattentorn på Bastekullen i Träslov
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Breared, Varberg
det finns planer på i dagsläget 60 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Vunnen markanvisning. Nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter. Byggnaden får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel samt detaljer av granit. 12 eller 14 våningar. cirka 200 rum, 500 parkeringar i p-hus med en föreslagen park på taket, hörsal med plats för 400 personer, restauranger, saluhall, food court och skybar på toppen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Varberg
Nybyggnad av 28 lägenheter med balkong. 1400 kvm kontorsyta för tre hyresgäster samt en mindre restaurangdel. Källargarage. Köksentreprenör Marbodal köpt genom Derome Bygghandel.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Sörse, Varberg
Nybyggnation av 60 lägenheter och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus + rivning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Varberg
Nybyggnad av 110 lokaler i sex våningar samt 500 kvm lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad flerbostadshus Morkullan 4,5.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad industrihall. MTA bygg och anläggning gör markarbetet för utanför industriområdet.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad av 12 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Uppdraget omfattar dricksvatten‐ och spill ledning mellan Jonstaka Varberg – Gamla Köpstad/Ås, med instick till Himle samhälle.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Nybyggnad av ställverk i Varberg
Nybyggnad av ställverk. XT101 Lindberga skall byggas under befintlig 130 kV luftledning som skall anslutas till stationen. Nytt 130 kV ställverk skall bestå av två ledningsfack, ett sektioneringsfack och två transformatorfack. Ny stationsbyggnad med kontrollrum och 10 kV ställverk skall uppföras.
Nytt ställverk och styrsystem, vid reningsverk i Varberg
Utbyte av ställverk och styrsystem på Getteröverket avloppsreningsverk. Nytt ställverk installeras i teknikhus som installeras i omedelbar närhet till verket. Styrsystemet byts ut under kampanjer som beräknas vara under 2–3 år. Utrustning som tas ur drift demonteras och tas bort.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad restaurangbyggnad.
Leverans av ny offentlig toalettbyggnad i Lassabacka, Varberg
Totalentreprenadens omfattning är att leverera en ny offentlig toalettbyggnad till Lassabackadeponins parkering, inklusive projektering, inkoppling samt driftsättning.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av verksamhet samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus på Rolfstorp 5:66 och Rolfstorp 5:68.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus på Trönninge 38:45, Trönninge 38:46 och Trönninge 38:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus på Trönninge 39:17 och Trönninge 39:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.