Aktuell nybyggnation i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser utveckling av området med nybyggnad av flerbostadshus, radhus och lokaler.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m. Fastighetsbeteckningar: Väröbackaskolan: VÄRÖ 2:13 Konstgräsplan: VÄRÖ-BACKA 14:19 GC-väg: VÄRÖ 2:1
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två flerbostadshus samt komplementbyggnad samt solceller på taken.
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola med 8 avdelningar i 2 plan för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad av bostadsrätter & lokaler i Västerport
I etapp 1 bygger vi bostadsrätter i femplanshus samt två lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder, Varberg
Projektet planeras med en etapp 4, med ytterligare 46 bostäder. Villorna är i storlekar från cirka 100 kvm upp till cirka 250 kvm i ett flexibelt system
Nybyggnad av station i Varberg
Projektet avser nybyggnad av stationshus med en yta på 2800 m2 i två plan, 150 meter norr om det befintliga stationshuset. Byggnaden inrymmer en väntsal och resenärsservice i form av handel, café, resebutik och restauranger. Huset ska byggas med trästomme, återbrukade material ska användas och taket ska förses med solcellsanläggning.
Förläggning av optokabel sträckan Borås-Varberg
Förläggning av multidukt, blåsning och skarvning av mikrokabel, framtagande av förläggningslinje med skåpplaceringar samt kabelanslutningar till skåp på sträcka Borås-Varberg, bandel 656 km 134+414 till Km 215+400.
Nybyggnad av förskola i Bläshammar, Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola på kommunalägd fastighet (Bläshammar 5:2) för 120 barn i åldern 3-5 år. Byggnaden är ritad i en L-form i ett plan i två varierande taklutningar. På takdelen som vetter mot sydväst monteras solpaneler. Utöver förskolan tillkommer ÅV-hus och tre förråd (ett kallt och två varm). Förskolan består av lekytor för barn, torg (matsal), kontor, teknikrum, förråd och ett mottagningskök. I anknytning till förskolan anläggs parkeringsplats för 20 st bilar varav två parkeringar ska ha laddstolpar för elbilar. Utemiljön kommer att sammanlänkas med utemiljön på den redan befintliga Siers Förskola. Miljöcertifieras enligt Svanen.
Nybyggnad av stall i Varberg
Nybyggnad av stall/ridhus, maskin- och tvätthall.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh.
Nybyggnad av lagertält i Varberg
Nybyggnad av 4 st lagertält.
Nybyggnad av räddningsstation i Skällinge, Varberg
Skällinge räddningsstation behöver större och mer ändamålsenliga lokaler. Den befintliga räddningsstationen är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Nybyggnaden innehåller processhall, teknikrum/förråd samt wc i bottenplan, samt lågreservoar under golvnivå i processhallen. Projektet innehåller även en brunnsöverbyggnad över närliggande borrhål för råvatten. Byggnadsarean för nybyggnaden är 54 m². Byggnadsarean för brunnsöverbyggnaden är 6 m². Processarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, el- och tele-, styrarbeten samt yttre VA- och markarbeten utföres enligt separata handlingar.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Nybyggnad av kontor m.m i Varberg
Nybyggnad av kontorslokaler med matsal och omklädningsrum. Mur och plank.
Hyra av paviljonger till skola i Varberg
Avser hyra av paviljonger till Deromes skola en grundskola för lågstadieelever, med kapacitet för totalt 85 personer där 75 är elever och 10 personal. I entreprenaden ingår tillverkning, markarbeten, anslutningar, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong samt avetablering.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 13 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus + garage.
Nybyggnad av maskinhall på Övrevi, Tvååkers IP, Varberg
Objektet avser nybyggnation av en maskinhall på Övrevi på Tvååkers IP i Varbergs kommun. Pris på option gällande solcellsanläggning ska även lämnas.
Nybyggnad av förråd i Tvååker, Varbergs kommun
Avser nybyggnad av förråd i Tvååker för Varberg Energi AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två familjeboenden (två boenden, villor)
Nybyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet - cafélokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Varberg
Nybyggnad servicebyggnad i form av toaletter och omklädningsmöjligheter intill Fästningsbadet i Varberg.
Byggledare BPU mark till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6+6 månader (totalt 18 månader).
Nybyggnation av en inglasad förbindelsegång till Arena Varberg
Avser nybyggnation av en inglasad förbindelsegång från Rotundan till Arena Varberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).