Aktuell nybyggnation i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser utveckling av området med nybyggnad av flerbostadshus, radhus och lokaler.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 80-100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 2. Nybyggnad av lägenheter i två huskroppar med odlingsytor på gemensam utegård. Maximalt kan det bli 45 bostäder inklusive tre i lokaler i bottenplan.
Ombyggnad av fabrik till lägenheter i Varberg
Ombyggnad av gammal marmeladfabrik till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Limabacka, Varberg
Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning till Limbacka och Väröbacka, Varberg
Avser ny fjärrvärmeledning i kommunens norra delar med anledning av beslut om nya bostäder.
Nybyggnad av vägrestaurang i Varberg
Avser nybyggnad av vägrestaurang för ChopChop AB i Varberg Nord.
Exploatering för bostäder i Varberg, etapp 3
Gata och VA-arbeten för blandad bebyggelse med flerbostadhus och radhus/kedjehus/villor. 150 bostäder.
Nybyggnad av skatepark i Varberg
Totalentreprenaden omfattar nybyggnation av Varbergs nya skateanläggning i platsgjuten betong med tillhörande byggnad som inrymmer bland annat RWC och teknik.
Anläggande av gator och VA mm i Varberg, etapp 1
Projektet avser att skapa byggbar mark genom markhöjning, utfyllnad i vattenområde, nyanläggning av ledningar inom allmän plats samt byggnation av ny kaj och dagvattenpumpstation samt viss marksanering. I entreprenaden ingår bl a rivning av ledningar/kulvertar, markförlagda betongkonstruktioner, färjeramp samt delar av befintlig kaj.
Vägunderhållning av befintlig väg m.m i Varbergs kommun
Avser ny brytning av skogsbilväg, iordningsställande av en traktorväg som är en vandringsled, vändplatser samt vägunderhåll på befintlig väg.
Anläggande av konstgräsplan i Väröbacka, Varberg
Planer finns för en konstgräsplan i Väröbacka. Planen ska vara en 11 mannaplan. Där ska finnas omklädningsrum, domarrum, varmförråd och pentry.
Resurskonsult biträdande delprojektledare installationer till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet enligt nedan med ytterligare 12 månader + 12 månader (totalt 24 månader).
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av verkstad för slipning och polering av metall detaljertill läkemedel industrin, med kall hall för att lagra material till verksamheten.
Nybyggnad av flytbryggor i Varberg
Upphandlingen avser att på totalentreprenad uppföra en flytbrygga i Skällingesjön.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).