Aktuell nybyggnation i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Nybyggnad av ekoby, Laholm
Planer finns på att bygga miljöanpassade bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Nybyggnad av 6 st parhus
Utbyggnad av väg i Laholm
Avser utbyggnad av väg för att säkra en farligt gods-led genom Laholm.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Avser ny pumpstation för lakvatten vid Ahla ÅVC i Laholms kommun.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nybyggnad av kontor och plåtslageri.
Nybyggnad av kontor i Laholm
nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av klubbhus i Laholm
Nybyggnad av idrottsplats med tillhörande klubbstuga/servicelokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med förråd 6 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Uppförande av mobil isbana i Laholm
Avser en komplett fungerande isbana med placering på Stortorget i Laholm. Option: Möjlighet att hyra spolmaskin/isläggningsmaskin i anpassad storlek till isbanan.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Våxtorp 2:153,2:155,2:156,2:151,2:152,2:154.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage Ränneslöv 8:112,8:75.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Laholm
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov för nybyggnad av tälthall (kall-lager).
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov för nybyggnad av tältlagerhallar.
Nybyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av industri samt installation av eldstad.
Nybyggnad av lager i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält 2021-08-01 -- 2023-12-31.
Nybyggnad av skärmtak i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak, 2021-08-01 -- 2023-12-30.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av servicehus i Skummeslöv
Avser nybyggnation av ett servicehus på fastighet Skummeslöv 1:128, Simvägen, Skummeslöv.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.