Aktuell nybyggnation i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av SPA-hotell i Laholm
Avser bla turisthotell. Oviss byggstart.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 20 villor med 1, 1,5 och 2 plan. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av exploateringsområde i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, schakt för elledningar samt grässådd.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Laholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Nybyggnad av tennishall i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad av paddelbana.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov nybyggnad av lagerhall för byggåtervinning, ersätter tillfälliga tältet.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av staket i Laholm
Bygglov nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation / nod.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov nybyggnad av tält lagerhall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov/rivningslov elstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov/rivningslov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov /marklov för uppsättande av lagertält och markutjämning.
Nybyggnad av silo i Laholm
Bygglov för nybyggnad av spannmålssilor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov ny parkeringsplats och marklov för bullervall.
Nybyggnad av cistern i Laholm
Bygglov nybyggnad av dieselanläggning/cisterner.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.