Aktuell nybyggnation i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus, i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter i två huskroppar, med utsikt över Lagan och 126 parkeringsplatser i två plan under jord.
Nybyggnad av särskilt boende och förskola i Våxtorp
Projektet avser nybyggnation av ett SÄBO om 40 platser samt en förskola om 6 avdelningar i 1 huskropp i 2 plan + källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av fem sammanbyggda huskroppar i 4-6 plan med 86 lägenheter, ett av husen får en gemensamhetslokal för äldre. På första plan byggs, förutom lägenheter, miljörum för sopsortering och lokaler varav en redan är avsedd att bli gatukök.
Nybyggnad av bostäder i Mellbystrand, Laholm
Nybyggnad av 5 parhus med 2 lägenheter i varje samt 5 kedjehus.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Byggnation av nya villagator med tillhörande VA, el, fiber och belysning i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt belysning och fiber, schakt för el ledningar samt grässådd. Objektets läge: Mellbystrand.
Nybyggnad av garage i Laholm
Nybyggnad av garage, 6st platser.
Ny infrastruktur inför nytt bostadsområde i Mellbystrand, Laholm
Avser utförande av gata till nytt Bostadsområde samt anläggande av VA, fiber och belysning samt dagvattenanläggningar.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Nybyggnad av industribyggnad, lager/kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).