Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, äldreboende och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 480 lägenheter, 55 radhus, ett äldreboende, 22 000 kvm verksamhetslokaler och ca 700 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Fortsatt utbyggnad av området Kolla Parkstad. Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 120 nya bostäder i två våningar. Byggstart avser markarbetet.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås
ca 150 bostäder, både enbostadshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av skollokaler för Internationella Engelska Skolan där det kommer rymmas ca 900 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 85 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 60 lägenheter samt flera affärslokaler.
Nybyggnad av kontorslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av kontorslokaler.
Om-och nybyggnad av skola i Kungsbacka
Skolan ska utökas till totalt 900 elever. Befintliga byggnader för specialämnessalar rivs och skolan kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm BTA i 3 plan inklusive en om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal för 1000 portioner. Därtill en nybyggnad av en idrottshall om ca 2400 kvm BTA. Rivning av byggnad B, C, D (med tillhörande skyddsrum) och H ca 2700 m² BTA Nybyggnad av Idrottshall ca 2400 m² BTA. Ombyggnad av tillagningskök i Hus F ca XXX m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2 över storköket. Tillbyggnad av matsalen i hus F ca 180 m². Tillbyggnad utmed hus G på ca 3300 m² BTA i 3 plan med ett indraget våningsplan. Ombyggnad av skolgård om ca 10 500 m² samt parkeringsyta om ca 2200 m².
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nybyggnad av biltema i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av affärshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av en gång- och cykelbro i Kungsbacka
Ny gc-bro över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i södra Kungsbacka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åsa, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 24 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter. Det kommer bli 8 kedjehus som äganderätter och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Nybyggnad av cirka 20 bostäder. Rivning på : 1581883
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Planer finns på nybyggnad av förskola. Omfattning m m är oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Kungsbacka
8 privata aktörer kommer att bygga stycke byggda hus. Kontakta planansvarig för mer information.
Nybyggnad av boende med särskild service i Vallda, Kungsbacka
Avser nybyggnation av boende med särskild service, I två våningar. Boendet innehåller 12 lägenheter med tillhörande ytor för personal. Till boendet hör även komplementsbyggnader, cykelgarage, parkeringsytor samt en utemiljö av blandat innehåll.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirka 6 lgh.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av seniorhusområde, 19 bostäder i parhus.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett boende i Kolla Parkstad med totalt 14 lägenheter. Kungsbacka kommun kommer att vara hyresgäst till hela byggnaden.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 9 kedjehus och 22 lägenheter. Må 3:109,3:104,3:103,3:102,3:105,3:106,3:107,3:108,3:110.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 enbostadshus samt 22 hyresrätter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 grupphus samt 16 hyresrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av tre fristående 1-plans villor med garage. Planerad byggstart under 2021 Q-2/3. Vallda 4:129,4:130,4:131.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsbacka
Nybyggnad av maskinhall och padelbana.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av bensinstation i Kungsbacka
anläggande av el-laddplatser. Entreprenörer är färdiga och offentliggörs till våren.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av skylt, nybyggnad av plank, parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av upplag/materialgård (återvinningsstation).
Nybyggnad av automatstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av va-installation/anläggning.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av carport i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt rivning samt mur och/eller plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av skyddsbarriär.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.