Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 350 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler. Miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Solver.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Nybyggnad av skola åk 6-9 för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Skårbyskolan får en fullmåtts idrottshall med läktare med plats för 300 åskådare. Skolbyggnaden uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter. Husen är tre st punkthus med parkeringsgarage som hänger ihop under mark.
Nybyggnad av lokaler och parkering i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter för lokaler och parkering. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av lokaler och parkering i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter för lokaler och parkering. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Utbyggnad av VA-ledningar m.m i Kungsbacka kommun
Avser anläggningsarbete av VA-ledningar cirka 9 400 m i befintliga vägar, åker- och naturmark. Optokabel cirka 4 900 m. Upprättande av tillfälliga vägar. Utbyggnad av två spillvattenpumpstationer med överbyggnad, SPU383 och 385. Utbyggnad av sex spillvattenpumpstationer utan överbyggnad, SPU384, 386-390.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Nybyggnad av förskola för 160 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungsbacka, Etapp 1.2
Avser nybyggnation av gata och VA-ledningar i anslutning till det nya bostadsområdet Björkris 2. Etapp 1 2159816
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 enfamiljshus Må 3:134,- 3:144 Tidigare etapp finns på id:2022182
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 (Varbergsvägen) vid Gressela – väg 932 (Gåsevadsholmsvägen) vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 18 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 villor i BRF-format.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Nybyggnad av ställverksrum vid Hallands sjukhus i Kungsbacka
Avser uppförande av en ny fristående mottagningsstation och invändigt ställverksrum i befintlig byggnad 010 vid Hallands sjukhus Kungsbacka, HSK ska håltagnings-, förstärknings-, målnings- och installationsarbeten utföras. Befintligt ställverk ska rivas i sin helhet.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och/eller plank.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och/eller plank.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lager och kontorsdel samt rivning.
Ny toalettbyggnad till Åsa Gårda brygga, Kungsbacka kommun
Avser rivning av befintlig toalettbyggnad och transportera bort den för deponi, samt leverera en ny offentlig toalettbyggnad till Åsa Gårda brygga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).