Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 650 lägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 120 nya bostäder i två våningar. Byggstart avser markarbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 1
Nybyggnad av 85 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 5 våningar.
Nybyggnad av väg i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter. Det kommer bli 8 kedjehus som äganderätter och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Nybyggnad av cirka 20 bostäder. Rivning på : 1581883
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett boende i Kolla Parkstad med totalt 14 lägenheter. Kungsbacka kommun kommer att vara hyresgäst till hela byggnaden.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av tre fristående 1-plans villor med garage. Planerad byggstart under 2021 Q-2/3. Vallda 4:129,4:130,4:131.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 10 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark.
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsbacka
Nybyggnad av maskinhall och padelbana.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.