Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 350 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Anneberg, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 300 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 120 nya bostäder i två våningar. Byggstart avser markarbetet.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammerö
Projektet avser nybyggnad av ca 100-150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Nybyggnad av skola åk 6-9 för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Skolbyggnaden uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Nybyggnad av ett höghus i Kungsbacka
Idéer finns på nybyggnad av ett höghus med bostäder och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åsa, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 24 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter. Det kommer bli 8 kedjehus som äganderätter och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka Kommun
Bebyggelsen i den tänkta trädgårdsbyn kan komma att omfatta ca 16-20 enskilda bostadshus. Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för att uppföra en trädgårdsby i Hjälmeskulla. Programområdet drygt 5 km öster om Kungsbacka tätort och ca 1,5 km nordväst om orten Hjälm.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Nybyggnad av arena i Kungsbacka
Den nya arenan kommer att få två idrottshallar, läktare för 2500 åskådare, och kommersiella lokaler som kontor och restauranger.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 9 kedjehus och 22 lägenheter. Må 3:109,3:104,3:103,3:102,3:105,3:106,3:107,3:108,3:110.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 vid Gressela – väg 932 vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av villor 12st. Gällinge-Skår 2:75,2:77, 2:79.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av villor 18st. Gällinge-Skår 2:75,2:77, 2:79.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal med liten del för påbyggnad av trailer chassi.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lagerbyggnad, marklov och rivningslov samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola på Spoven 1 och Nedre Ögärdet 2:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsbacka
Anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, carport, samt rivningslov.
Nybyggnad av fritidshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av kiosk i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på Hean 1:8, 1:13 och 1:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mut och/eller plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt rivning på Buera 6:144 samt rivning av fritidshus på Buera 6:107.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.