Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av 1000 bostäder, handelslokaler, kontor samt parkeringshus mot järnvägen. En bensinmack måste rivas innan bygget kan komma igång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammerö
Projektet avser nybyggnad av ca 100-150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Bolsheden i Kungsbacka
Verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.
Nybyggnad av väg i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Nybyggnad av omlastningsstation i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnation av omlastningsstation för hushållsnära avfall. Inom fastigheten på c:a 15 000 m2 ska en hall på c:a 2800m2 uppföras, med förberedelser för framtida expansion på 50%. Därutöver ska personalbod byggas, våg för lastbilar installeras och rangerytor för containrar anordnas. Projektet omfattar även ny väg för tung trafik för att ansluta anläggningen med befintligt vägnät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsbacka
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad , nybyggnad av komplementbyggnad samt mur och/eller plank på Må 3:162, 3:164, 3:165, 3:166, 3:167, 3:168, 3:169, 3:170, 3:171 och 3:172.
Nybyggnad av LSS-boende i Kungsbacka
Nybyggnad av 12 LSS-lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 villor i BRF-format.
Nybyggnad av maskingård i Fjärås, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av oisolerad garagebyggnad med platta på mark. Intill garaget görs en spolplatta som kopplas till oljeavskiljare. Maskinparken skall ställas iordning som uppställningsplats för Tjolöholms elbilar och material. Samtliga byggnader inom områdets har ett stort byggantikvariskt värde, vilket måste beaktas under ombyggnaden.
Nybyggnad av park och gångbanor i Kungsbacka
Avser nybyggnation av ca 2 800 kvm park i anslutning till det nya vård- och omsorgsboendet i Skårby. Objektet innefattar i huvudsak följande: • Gångbanor i grus • Plantering av träd, buskar och perenner • Möbler och utrustning • Gräsytor • Dagvattenhantering
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lager och kontorsdel samt rivning.
Ny toalettbyggnad till Åsa Vita sand, Kungsbacka kommun
Entreprenaden omfattar att riva befintlig toalettbyggnad samt nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av cykelgarage i Kungsbacka
Avser ett vädertätt cykelgarage med innertak och invändig belysning med plats för 74 st cyklar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).