Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Säkerhetsklassat projekt. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Nybyggnation av Lyckedalskolan 4–9. Undervisning ska bedrivas för 600 elever i årskurs 4–9. Skolan ska ha ett tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner. Det ska byggas idrottshall och en extra del med gymnastikfunktion. Anpassning av park/infrastruktur ingår även i projektet.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Skolan ska innehålla 750 elevplatser för grundskola, 45 elevplatser för anpassad grundskola, idrottshall, rörelserum samt tillagningskök med kapacitet för 1 000 portioner. Idag finns två (2) befintliga skyddsrumsbyggnader med totalt 480 skyddsrumsplatser. Dessa ska rivas och ersättas med 480 nya skyddsrumsplatser fördelade på två friliggande byggnader där taken kommer utnyttjas som skolgård/friyta. I utemiljön finns komplementbyggnader i form av uteklassrum, förråd, lekotek mm
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Linehed, Halmstad
På Linehed planerar HFAB att bygga bostäder i blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Sammanlagt planeras för 280 lägenheter, 275 parkeringsplatser och 900 kvadratmeter lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, et 2
Avser nybyggnad av ca 117 bostadsrätter med 4-5 våningar i Fyllinge IV kvadranten. Bostäderna kommer vara svanenmärkta.
Nybyggnad av studentbostäder i Halmstad
Planer finns för att kunna förvärva tre fastigheter vid Högskolan i Halmstad och på sikt kunna bygga mellan 500-600 studentbostäder.
Nybyggnad av kontor, undervisningslokaler mm i Halmstad
Den nya mellanbyggnaden kommer att bestå av lektionssalar, kontor, omklädningsrum, uppehållsrum samt verkstad.
Nyggnad av bostäder i Halmstad
Planbesked för att uppföra ett 30-tal lägenheter i 2-5 våningar längs Stenvinkelsgatan på fastigheterna Baronen 3 och 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanen avser att öka bostadsbebyggelsen för att få plats med fler lägenheter, varav de på över plan kan få storslagen utsikt över Varberg och havet. Dessutom ska en del av det angränsande grönområdet planläggas för att säkerställa tillgång till rekreationsområden i framtiden.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av radhus och parhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter i radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser planer på 20-22 bostadrätter.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av församlingshem m.m. i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av församlingshem, två-avdelnings förskola, personalutrymmen, kök, komplementbyggnad, mur och plank. Solceller och bergvärme.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av dietistmottagning vid sjukhus Halmstad
Avser nybyggnad av dietistmottagning av prefabricerade moduler i tre våningsplan vid Hallands sjukhus.
Nybyggnad av bro samt väg i Halmstad
Avser ny vägbro över Västervallvägen anläggas samt ca 270 m ny gata sydöst om bron och ca 200 m gata nordväst om bron. Korsningen mellan Södra infarten och Sliparegatan ska byggas om. Objektet ska förses med en ny belysningsanläggning och räcken på vissa delar. VA-arbeten ska utföras, bland annat en styrd borrning av en V630 under Västervallvägen. Utöver detta ska omläggning av el och opto utföras. Arbetsområdet ligger i nära anslutning till Västkustbanan och den järnvägsbro som passerar Västervallvägen.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde. Planeras till år 2024-2025.
Nybyggnad av GC-port vid cirkulationsplats Larsfrid i Halmstad
Som en del av Södra infarten etapp 2 ska en ny cirkulationsplats byggas på nordöstra sidan om västkustbanan. Denna entreprenad avser byggnadsverk i form av en GC-port samt en stödmur. Objektet är beläget längs mellan Filaregatan och Svetsaregatan i Halmstad.
Nybyggnad av anläggning/anordning, Halmstad
Avser nybyggnad av anläggning/anordning.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet. Planeras till år 2024-2025.
Tillbyggnad för reservkraft och mottagningsstation vid flygplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad för reservkraft och mottagningsstation med nya byggnadsdelar för reservkraft och ställverk för högre effekt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).