Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Objektets läge: Gullhönan 1 och beläget på Klackerupsområdet cirka 1 km utanför Halmstads stadskärna.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad med fasadskyltar, mur, plank samt komplementbyggnad. Försäkringskassan kommer att disponera större delen av huset men även Klöverns koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på bottenplan i byggnaden.
Nybyggnad av seniorboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lager för Biltema på ca 83.000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Planområdet omfattar ca 40 ha som ligger inom Söndrums vattentäkt varvid särskilda föreskrifter gäller. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Gatubyggnad inom planområdet med tillhörande gång- och cykelvägar Gång- och cykelväg utmed stora delar av planområdets sträckning längs G:a Tylösandsvägen Parkområde med bl a utegym och hundrastgård VA-ledningar med tillhörande servisanslutningar till fastigheter El-, tele-, opto-, bredband- och fjärrvärmeutbyggnad. Etapp 1: 1528184
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter i 5 huskroppar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostadsrätter i Åled, Halmstad
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i Åled.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Två privata exploatörer.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av 3 villor.
Nybyggnad av tankanläggning, Halmstads flygplats
Avser nybyggnad av tankanläggning JET A1. Nytt pumphus och en 70 000 liters tank. Tank och pumphus skall levereras, etableras och installeras på en färdigbyggd platta. Option på ytterligare 1 tank, 70 000 liter.
Upphandling av personal ‐och kontorsbodar för HEM, Halmstad
upphandling av Personal- och kontorsbodar till ELISA projekt. Avtalstiden är 2021‐04‐19‐ 2023‐12‐31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 3 månader.
Nybyggnad av spillplatta, anslutningsväg etc, Halmstad
Objektet avser i grova drag: Nya vägar med vändplats ca 2050 kvm Ny spillplatta ca 430 kvm Ny oljeavskiljare som ansluts till befintligt dagvattensystem Fundament för utrustning ingående i sidoentreprenaden ny bränsledepå (bestående av 2 tankar + teknikhus) Kanalisation el
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Halland
Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065). Region Halland är ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur i hela Hallands län, även Kungsbacka kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av lekplats i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad - nya östergårdsskolan, Rivningslov - rivning av skolbyggnad - östergårdsskolan Högstadiet 1.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n156153 tolarps äng.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av uteservering samt mur och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - nybyggnad av kontorsmoduler-2021-2024.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd bullerplank under byggtid nya östergårdsskolan.
Nybyggnad av grillbar i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av restaurang-carolinas grillbar kb-20210320-20260320.
Nybyggnad av bar i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad barbyggnad - lilla torg, morfars/solsidan.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande uteservering.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning uteservering - zigges garage.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov tidsbegränsat bygglov för 2 st. skolpaviljonger-2021-04-01--2024-12-31-östergårdsskolan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av staket i Halmstad
Bygglov för anordnande av spaljé runt containrar-kattegattskolan.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av inklädd toalett som komplementbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - padelhall.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd av uteplats.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern/container.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage, återuppbyggnad efter brand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.