Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häkte i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av häkte med 80 celler, besöksrum och promenadgårdar.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Säkerhetsklassat projekt. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025. Entreprenör gällande Vikportar: Assa Abloy, Stefan Alugulin.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Skolan ska innehålla 750 elevplatser för grundskola, 45 elevplatser för anpassad grundskola, idrottshall, rörelserum samt tillagningskök med kapacitet för 1 000 portioner. Idag finns två (2) befintliga skyddsrumsbyggnader med totalt 480 skyddsrumsplatser. Dessa ska rivas och ersättas med 480 nya skyddsrumsplatser fördelade på två friliggande byggnader där taken kommer utnyttjas som skolgård/friyta. I utemiljön finns komplementbyggnader i form av uteklassrum, förråd, lekotek mm Färdigställande: huvuddel 1 26-10-31, huvuddel 27-06-21.
Nybyggnad av bostäder i Getinge, Halmstad
Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras och anpassas för återbyggnad av husen i fyra våningar. Husen innehåller tillsammans 165 lägenheter med balkong och uteplats samt gemensam källare för förråd och cykelförvaring. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Nybyggnad av kontor, undervisningslokaler mm i Halmstad
Den nya mellanbyggnaden kommer att bestå av lektionssalar, kontor, omklädningsrum, uppehållsrum samt verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 hyresrätter i två våningar med tillhörande parkering.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser två identiska skärmtak med yttermått ca 25x73 meter, 1825 m²/skärmtak 10 dubbelfack per skärmtak, dvs. att respektive skärmtak får plats med 20 fordon m. släp alt. 40 fordon/släp/containrar. Grusad rangeryta på 35 meter på vardera sida av skärmtaken. Dagvattendammar för att hantera ytvatten för hela Hyllan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Fastigheten Getinge-Brogård 1:249 har en area på 2231 kvm. Fastigheten är planlagd för flerbostadshus i två våningar. Vind får inredas men ingen källare får finnas. Byggnadsarean som får uppföras enligt detaljplanen är på 669 kvm.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Sofieberg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Åled och Vrangelsro, etapp 2
En ny tryckspill samt dricksvattenledning ska förläggas från Åled i norr till Vrangelsro i söder. Den sammanlagda ledningssträckan uppgår till ca 5 km och majoriteten av sträckan går genom jungfrulig mark (åker- samt skogsmark).
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av återvinnings- och deponianläggning i Halmstad
Marknadsundersökningen avser såväl inledande investeringar för nyanläggning/uppbyggnad av återvinnings- och deponianläggningen som för kommande drift av anläggningen.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal samt miljöhus på 75 kvm i plåt och två stycken cykelförråd á 24 kvm i streckmetall.
Trädplanteringsarbeten i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig byggnad. Intill byggnaden skall det byggas 2 st vattentankar samt rörbrygga däremellan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).