Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt kemlager för biltema.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Efter rivning av kv. Måsen på id: 2083147 kommer man här att bygga bostäder. I vilken utformning och antal är ännu ej fastställt.
Nybyggnad av livsmedelsindustri i Falkenberg
Avser nybyggnad av anläggning för storskalig produktion av svampprotein i Falkenberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 3
Befintlig byggnad på tomten måste rivas innan någon byggstart kan ske. Lamellhus om ca 36 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Nybyggnad av radhus med 29 lägenheter. Svanenmärkta i bostadsrättsform.
Nybyggnad av förskola på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1194774.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenbergs centrum
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus. Partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av affärshus i Falkenberg
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av parhus i Älvsered, Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus i Älvsered.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Skrea 23:58,23:59,23:60,23:61.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av Strandtoaletter Skrea, Falkenberg
Entreprenaden avser nybyggnad av strandtoaletter vid Skrea Strand, och i Glommen.
Nybyggnad av ridhus i Falkenberg
Nybyggnad av ridhus med yttermått 22x48.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad biogasanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad informationsbod.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov arbetsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra paviljong.
Nybyggnad av paviljong i Falkenberg
Tidsbegränsat lov uppföra paviljong.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank och växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Uppförande av skärmtak och två murar.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 tvåbostadshus Ullared 3:26,3:30,3:36.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad samt uppföra skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.