Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt kemlager för biltema.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Nybyggnad av radhus med 29 lägenheter. Svanenmärkta i bostadsrättsform.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 8:27 i Falkenberg kommun. Fastigheten är idag obebyggd och planen föreslår ca 28 småhus. I planförslaget ingår även en ny cykel- och gångbana längs med Marstensvägen samt möjlighet till gemensamhetsytor såsom parkmark inom området.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av biogasanläggning. Uppgraderingsanläggningen levereras av DMT (holländskt företag).
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Falkenberg
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Älvsered, Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus i Älvsered.
Nybyggnad av enfamiljshus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 stycken enfamiljshus. Tågarp 2:12,2:11,2:10.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Skrea 23:58,23:59,23:60,23:61.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Falkenberg
Nybyggnad av ridhus med yttermått 22x48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 19 enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad informationsbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank och växthus.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 tvåbostadshus Ullared 3:26,3:30,3:36.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad biogasanläggning.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad, rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.