Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av logistikcentral i Falkenberg
Avser nybyggnation av logistikcenter för Engelsons i Falkenberg.
Nybyggnad av bostadsrätter & lokaler i Västerport
I etapp 1 bygger vi bostadsrätter i femplanshus samt två lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostadsrätter & villatomter i Stafsinge
Kommande borstadsprojekt i Stafsinge, Falkenberg. Här presenterar vi 18 st villatomter med äganderätt samt 13 st lägenheter i bostadsrättsform. Här pågår lantmäteriförrättningar och preliminär byggstart beräknas Q2 2022.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus i den nya stadsdelen Bacchus i Falkenberg.
Nybyggnad av huvudkontor, lager, kontor mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad innefattande bl.a. produktutvecklingsfaciliteter, showroom, kontor- och logistikytor till en total byggnadsyta på ca 15 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns för ett sexvåningshus på Hjortsberg i Falkenberg.
Nybyggnad av livsmedelsindustri i Falkenberg
Avser nybyggnad av anläggning för storskalig produktion av svampprotein i Falkenberg.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter. Återstår en tomt mellan vinbergsvägen och kabelvägen. Mellan blackebergsvägen och E6an.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektering och uppförande av 17 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och markplanering.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad med produktion och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Hör ihop med id: 2113782
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Brf Skrea gårdar består av två flerbostadshus med totalt 24 bostadsrätter. Husen byggs i tre våningar och får ett modernt och sobert utseende med en ljus träfasad. Varje hus består av tolv lägenheter. Här finns det tvåor om cirka 54 kvadratmeter med balkong och treor om cirka 74 kvadratmeter med en skön terrass där en del är inglasad
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Projektet hör ihop med id: 2111885
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av fryslager i Gödastorp, Falkenberg
Avsre nybyggnad av fryslager för 40 miljoner skogsplantor intill Södra Skogsplantors befintliga verksamhet i Gödastorp, Falkenberg.
Nybyggnad av kedjehus i Falkenberg
Nybyggnad av 6 kedjehus på Täckdiket 2,3,4,5,6.
Utbyggnad av allmän platsmark i Falkenberg
I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar. Bostäder skall byggas på id: 2130476
Nybyggnad av industrilokal i Falkenberg
Projektet avser planer på att bygga en ny industrilokal. Utformning och tidsplan är inte satt.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Nybyggnad av parhus i Älvsered, Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus i Älvsered.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad. Kontor.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 industribyggnader. Hall 1, 1779m2. Hall 2 1670m2
Utbyggnad av betongplatta i Falkenbergs hamn
Utbyggnad av betongplatta i Falkenbergs hamn, Kaj A. Objektet omfattar: Utbyggnad av betongplatta ca 360 m2
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 enbostadshus. Fortsättning på projekt 2095281.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av tältlager. 45x100m.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyggnad av återvinningscentral i Falkenberg. etapp 1
Avser utökade asfaltytor vid ÅVC Sandladan.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av Kall lager, PVC-tält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).