Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fabrik i Slöinge, Falkenberg
Avser utbyggnad av SIA-Glass fabrik i Slöinge med 3000 kvm. Den nya fabriken ska vara i drift under augusti 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter. 1 hus med 10 våningar och 1 med 6. Etapp 1 finns på id: 1431153
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola samt förskola.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt kemlager för biltema.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal samt lokaler för restaurangskolan vid gymnasiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns för ett sexvåningshus på Hjortsberg i Falkenberg.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Nybyggnad av radhus med 29 lägenheter. Svanenmärkta i bostadsrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 19 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Tanken är att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola. Projektet ligger planerat i budget för 2022-2023.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 5
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenbergs kommun
Avser nybyggnation av cirkulationsplats vid Långaveka i Glommen, Falkenbergs kommun. Utbyggnad av lokalgata med vändplats ca 110 m Ombyggnad GC-väg förbi cirkulationsplatsen ca 150 m Ny GC-väg utmed lokalgata ca 90 m Utbyggnad av VA-ledningar i lokalgata ca 70 m Ny belysning i cirkulationsplatsen och längs med väg 735 samt att övergångsställe förses med belysning.
Nybyggnad av parhus i Älvsered, Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus i Älvsered.
Nybyggnad av enfamiljshus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 stycken enfamiljshus. Tågarp 2:12,2:11,2:10.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Skrea 23:58,23:59,23:60,23:61.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad. 45x100m.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av terminal i Falkenberg
Nybyggnad av terminalbyggnad.
Nybyggnad av linbana i Falkenberg
Marklov för linbana.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falkenberg
Anordna återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för förskola i paviljong.
Nybyggnad av restaurang i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov restaurang/servering t.o.m 2026-09-13.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra bod.
Nybyggnad av paviljong i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra paviljong.
Nybyggnad av mur i Falkenberg
Uppföra stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.