Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 450 lägenheter. 40.000 kvm yta.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av kemlager för biltema.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus. Partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 8:27 i Falkenberg kommun. Fastigheten är idag obebyggd och planen föreslår ca 28 småhus. I planförslaget ingår även en ny cykel- och gångbana längs med Marstensvägen samt möjlighet till gemensamhetsytor såsom parkmark inom området.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Gatu- och parkutbyggnad i Falkenberg
Objektet omfattar rivning av befintliga anläggningar samt nyanläggning av: Offentligt konstverk Parkytor, gräs och planteringsytor Gatuanläggning, väg, gång-cykelväg, parkering, plattläggning Dagvattenledning- bevattningsmagasin Belysningsanläggning
Nybyggnad av överföringsledning för dricksvatten i Falkenberg
Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenberg
Byggnation av cirkulationsplats Kristineslättsallén Utbyggnad av gata och cirkulationsplats ca 4200 kvm Utbyggnad av gc-väg ca 300 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 165 m Utjämningsmagasin ca 100 kvm
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av kall-lager samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Nybyggnad av turbinbyggnad i Falkenberg
Förhandsbesked/strandskyddsdispens sökt. Utredning pågår. Planer finns på nybyggnad av turbinbyggnad samt damm.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av Strandtoaletter Skrea, Falkenberg
Entreprenaden avser nybyggnad av strandtoaletter vid Skrea Strand, och i Glommen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus 10 lägenheter.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av affärshus i Falkenberg
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Falkenberg
Nybyggnad av ridhus med yttermått 22x48.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av reservoar i Falkenberg
Nybyggnad vattenreservoar.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra container.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra paviljong.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av container.
Nybyggnad av paviljong i Falkenberg
Tidsbegränsat lov uppföra paviljong.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Uppföra fackverkstorn 54 meter.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Uppförande av skärmtak och två murar.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Uppförande mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad (flytt).
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av campingstuga i Falkenberg
Nybyggnad av campingstuga med två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.