Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Man vill bygga lägenheter på en 12000 BTA yta.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Tröingeskolan är en ny F-9 skola med fyra paralleller med tillhörande fristående idrottshall, Tröinge idrottshall. Skolbyggnad i tre våningsplan samt teknikutrymmen på vind. Skolans fristående idrottshall är utformad i två våningsplan försedd med solceller. Till skolan och idrottshallen finns en stor utemiljö innehållande bland annat angöringar, lekutrustning, grönytor och konstgräsplaner. Tröingeskolan och Tröinge idrottshall ska tas i bruk för verksamheten till höstterminen 2025. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Utbyggnad av fabrik i Slöinge, Falkenberg
Avser utbyggnad av SIA-Glass fabrik i Slöinge med 3000 kvm. Den nya fabriken ska vara i drift under augusti 2023.
Nybyggnad av huvudkontor, lager, kontor mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad innefattande bl.a. produktutvecklingsfaciliteter, showroom, kontor- och logistikytor till en total byggnadsyta på ca 15 000 kvm.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Nybyggnad av solcellspark i Årstad, Falkenberg
Området omfattar totalt 45 hektar, det kommer beläggas med solceller och stängslas in. Anläggningen beräknas få en installerad effekt på ca 41 MW. Uppskattad elproduktion är ca 41 GWh/år, vilket motsvarar den årliga hushållselen för ca 8200 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvidstorp, Falkenberg
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av hotell och verksamheter i Falkenberg
Planens syfte är att möjliggöra för utökad vägservice i form av övernattning, matservering och försäljning av olika typer av drivmedel inklusive laddningsmöjlighet för bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Hör ihop med id: 2113782
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Projektet hör ihop med id: 2111885
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Tanken är att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektering och uppförande av 17 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och markplanering.
Utbyggnad av allmän platsmark i Falkenberg
I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar. Bostäder skall byggas på id: 2130476
Utbyggnad av gata- och VA samt ny belysning i Falkenberg
Avser gatu- och VA-utbyggnad. Befintlig grusväg ska bitumenbeläggas och ny belysning ska sättas upp samt utbyggnad av VA och ny dagvattendamm, inför exploatering utmed Vildapelvägen. Sprängningsarbete kommer behövas utföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 6 lägenheter.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 industribyggnader. Hall 1, 1779m2. Hall 2 1670m2
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av ett parhus som byggs i egen regi.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad + skärmtak.
Nybyggnad av lekplats i Falkenberg
Avser nybyggnad av lekplats vid Fredens väg på Slätten. Lekplatsen blir för barn upp till 9 år och tanken är att koppla barnens lek till naturens värden. Ny lekplats med konstgräs, stenmjölsytor, sandytor, lekredskap, sittplatser och plantering, samt ny belysning. Platsen ligger vid Fredens väg området Slätten i Falkenberg och är omgiven av bostadshus och tallskog.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av högtryckslager. Containerlösning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).