Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av flerbostadshus och verksamheter i Visby
Planen möjliggör en blandning mellan flerbostadshus och verksamheter. De gamla kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas. Planförslaget möjliggör: Ca 100 lägenheter (+20 i befintlig verkstadsbyggnad) Ny BTA ca 9350 m2. Ny BOA ca 6000 m2. Ny LOA ca 720 m2 (befintlig LOA ca 2500 m2.)
Rivning och nybyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad och nybyggnad av skolbyggnad innehållande bl a lektionsrum, grupprum, administrativa lokaler, personalutrymmen, teknikutrymmen, skolkök och matsal. Skolbyggnaden ska nyttjas av årskurserna F-6 och erbjuda plats för ca 350 elever och 50 personal.
Nybyggnad av bostäder, kontor och hotell i Othem, Slite
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder, kontor och hotell (och vandrarhem). Det centrala läget och den kulturhistoriska miljön gör fastigheten till ett attraktivt område för såväl boende som tillfällig vistelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klintehamn, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter. Bottenplatta är gjuten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt.
Nybyggnad av gruppbostad i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus för gruppboende med 6 platser samt trädfällning.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 31 st. uthyrningsstugor, 3 st. förrådsbyggnader samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av 142 studentbostäder samt miljöhus och cykelskjul. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022.
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
24 lägenheter i en tvåvåningsbyggnad på Gotland på vardera 2 rok och 35 m².
Nybyggnad av industrihus i Visby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Visby
Projektet avser nybyggnad av en gång- och cykelväg i södra Visby mellan Toftarondellen och Visborgsallén, vägen går delvis intill det så kallande Banvallsstråket. I projektet ingår asfaltväg, belysning och viss förberedande för framtida korsande ledningar och trafikanordningar.
Nybyggnad av 12kV ställverk och hus i Visby, etapp 1
Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 1 st industribyggnad, varmförråd och personalbyggnad.
Nybyggnad av dricksvattenledning mellan Hemse och Ljugarn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av parhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ett parhus.
Demontering/montering av 84 kV brytare mm i Visby
Projektet avser demontering/montering av 84 kV brytare samt demontering av b efintligt 12 kV ställverk.
Uppställning av konstorsmoduler i Visby
Projektet avser rivning och uppställning av kontorsmodul.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).