Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med 6 olika verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Marksanering påbörjades i oktober 2021.
Nybyggnad av SÄBO i Klintehamn
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60 smålägenheter samt gemensamhetsutrymmen för boende och personal.
Nybyggnad av kasern mm i Visby
Projektet avser nybyggnad av kasernbyggnad för boende och utbildning av värnpliktiga samt kontorsarbetsplatser för befäl och chefer. Byggnaden innehåller sovsalar, omklädningsrum, lektionssalar, förråd, kontor och pausutrymmen mm.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Visby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 67 lägenheter, kontor på bottenplan (ca 500 kvm) och parkeringsgarage, lägenheters förråd och teknikrum i källarplan.
Rivning och nybyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad och nybyggnad av skolbyggnad innehållande bl a lektionsrum, grupprum, administrativa lokaler, personalutrymmen, teknikutrymmen, skolkök och matsal. Skolbyggnaden ska nyttjas av årskurserna F-6 och erbjuda plats för ca 350 elever och 50 personal.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad och underhåll av flerbostadshus i Hemse, Gotland
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 16 lägenheter, underhåll av befintliga flerbostadshus och rivning av del av befintlig komplementbyggnad. Vidare ska två nya tillbyggnader uppföras i anslutning till dessa för att modernisera tekniken i husen (värme & ventilation).
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS boende i Visby
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus och ett LSS boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Visby
Avser kontor och verkstadsbyggnad med ett fristående skärmtak.
Kasernbyggnad med kontorsarbetsplatser och verkstadsdel på Gotland
Projektet avser kasernbyggnad med kontorsarbetsplatser och verkstadsdel.
Nybyggnad av försvarshälsobyggnad i Visby
Projektet avser nybyggnad av försvarshälsobyggnad till företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga. Byggnaden innehåller undersökningsrum, akutrum, omklädningsrum, konferensrum, förråd, kontor och pausutrymmen. Byggnaden uppförs för att kunna tillfredsställa försvarsmaktens behov av att kunna bedriva värnpliktsutbildning och företagshälsovård för övrig personal.
Nybyggnad av gruppbostad i Visby
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av innovationscenter samt anordnande av parkering Öja Botarve 1:15,Öja Burgsvikshamn 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Östergarn
Planen föreslås skapa förutsättningar för utbyggnad av sex bostäder i 1 plan. Planområdet ligger i utkanten av Katthammarsvik.
Förläggning av VA-ledningar och pumpstationer på Västra Gotland
Förläggning av VA-ledningar med tillhörande pumpstationer på Västra Gotland. För ungefärlig omfattning kan nämnas ca 15 km schakt för ledningar och byggnation av tre pumpstationer.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av pannrumvid kyrka i Visby
Projektet avser nybyggnad av fristående pannrum vid befintlig kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).