Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av 150 studentbostäder. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen.
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av SÄBO i Klintehamn
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60-90 platser.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Planer finns på nybyggnad av ca 1000 lägenheter i Gotland.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus samt 10 bostäder i radhusform.
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett
Projektet avser uppföra modulbyggnad. I lokalerna ska inrymmas sjukvårdsverksamhet i form av patientmottagning, jour-rum (övernattning) samt administrativa lokaler.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Ledningsdragning VA västra Gotland
Projektet avser anläggning VA-ledningar, pumpstationer samt fiber mellan Stenhuse i Sanda till Mafrida i Västergarn. VA-nätet mellan Klinktehamn och Tofta förstärks med nya överföringsledningar för spillvatten samt abonnentledningar i syfte att stärka kapacitet, driftsäkerhet och anslutningsgraden. Sträckan för VA-ledningarna är ca 7 km lång och inkluderar 4 stycken avloppspumpstationer, 1 tryckstegringsstation och en vattenkiosk.
Nybyggnad av villor på Gotland
Söker tomter på Gotland. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av gruppboende mm i Visby
Projektet avser ett hus med gruppboende och ett hus med kontor, träfflokal och lokaler för hemtjänsten.
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av skjutbana, Gotland
Avser nybyggnad av skjutbana med kulfång, körytor, väg, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Tofta skjutfält är beläget väster om St Home .
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av lokal för reception mm. i Visby
Nybyggnad av lokal innehållande reception med mera på omkring 250 kvm till individ- och familjeomsorgen. Denna fristående byggnad ska även förbindas med gångar till hus 01 och 02 på fastigheten Grönsiskan 4 i Visby. Byggnaden blir en enplansbyggnad med aggregatrum i källare. Markarbeten påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av verkstad i Visby
Avser nybyggnad av en verkstad på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Visby
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation i Alskog på sydöstra Gotland.
Anläggande av parkeringsplatser i Visby
Planer finns för anläggande av nära 100 nya parkeringsplatser strax norr om Visby Lasarett. Området som är aktuellt för de nya p-platserna är inom Galgbergets naturreservat och det kommer att behövas en särskild ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna
Nybyggnad av sjöräddningsstation i Visby
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningsstation.
Nybyggnad av stugby i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st fritidshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av livsmedelsbutik och parkering Havdhem Prästgården 1:37,1:15.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av komplementbyggnad , mindre redskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Visby
Nybyggnad av ställverksbyggnad och vindskydd till nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation (huvudbyggnad, samt 4-5 små moduler).
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av attefallshus - gäststuga.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gästhus.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av växthus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anordnande av parkeringsplats samt nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av ställverk i Visby
Anordnande av ställplatser.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt komplementbyggnad (garage/förråd).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av barack i Visby
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Visby
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av fackverkstorn(42 meter) samt 2 tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av kajmur.
Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av matbodar, kontor, uppställning av containrar samt uppförande av skylt- tidsbegränsat lov t.o.m.-.
Nybyggnad av plank i Visby
Uppförande av plank/bullervägg - tidsbegränsad.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av upplag/återvinningsstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.