Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Marksanering påbörjades i oktober 2021.
Rivning och nybyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad och nybyggnad av skolbyggnad innehållande bl a lektionsrum, grupprum, administrativa lokaler, personalutrymmen, teknikutrymmen, skolkök och matsal. Skolbyggnaden ska nyttjas av årskurserna F-6 och erbjuda plats för ca 350 elever och 50 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klintehamn, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter. Bottenplatta är gjuten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av 142 studentbostäder samt miljöhus och cykelskjul. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022.
Nybyggnad av gruppbostad i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus för gruppboende med 6 platser samt trädfällning.
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av konferensbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
24 lägenheter i en tvåvåningsbyggnad på Gotland på vardera 2 rok och 35 m².
Nybyggnad av radhus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus (radhus).
Nybyggnad av RoRo-ramp i Slite
Projektet avser att bygga en så kallad RoRo-ramp på Apotekskajen.
Nybyggnad av 12kV ställverk och hus i Visby, etapp 1
Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 1 st industribyggnad, varmförråd och personalbyggnad.
Nybyggnad av dricksvattenledning mellan Hemse och Ljugarn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledning.
Nybyggnad av parhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ett parhus.
Demontering/montering av 84 kV brytare mm i Visby
Projektet avser demontering/montering av 84 kV brytare samt demontering av b efintligt 12 kV ställverk.
Uppställning av konstorsmoduler i Visby
Projektet avser rivning och uppställning av kontorsmodul.
Nybyggnad av produktionslokal i Visby
Nybyggnad av produktionskök.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).