Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kasern mm i Visby
Projektet avser nybyggnad av kasernbyggnad för boende och utbildning av värnpliktiga samt kontorsarbetsplatser för befäl och chefer. Byggnaden innehåller sovsalar, omklädningsrum, lektionssalar, förråd, kontor och pausutrymmen mm.
Nybyggnad av trygghets- & särskilt boende i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i trygghets- och särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Visby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 67 lägenheter, kontor på bottenplan (ca 500 kvm) och parkeringsgarage, lägenheters förråd och teknikrum i källarplan.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad av vattenverk i Lärbro, Gotland
Projektet avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av förskola i Väskinde, Gotland
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Markarbetet påbörjas i början av 2023.
Nybyggnad av bilramp i Visby Hamn
Projektet avser byggnation av en tredje ramp i Visby hamn för att kunna hantera bland annat tysklandslinjen.
Nybyggnad av försvarshälsobyggnad i Visby
Projektet avser nybyggnad av försvarshälsobyggnad till företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga. Byggnaden innehåller undersökningsrum, akutrum, omklädningsrum, konferensrum, förråd, kontor och pausutrymmen. Byggnaden uppförs för att kunna tillfredsställa försvarsmaktens behov av att kunna bedriva värnpliktsutbildning och företagshälsovård för övrig personal.
Nybyggnad av gruppboende mm i Visby
Projektet avser ett hus med gruppboende och ett hus med kontor, träfflokal och lokaler för hemtjänsten.
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Nybyggnad av butik och lagerhall i Visby
Projektet avser nybyggnad av butik och lagerhall.
Ny byggnation på Visby Flygplats
Projektet avser en ny K51 station för mellanspänningsställverk, transformatorer och utrustning för banljus (SSR, UPS och batterier) samt ventilation, kyla, elinstallation, målning-
Nybyggnad av parhus i Hemse, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i parhus Bottenplattan är gjuten.
Nybyggnad av 12kV ställverk och hus i Visby, etapp 1
Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus, demontering/montering av 84 kV brytare samt demontering av befintligt 12 kV ställverk.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av parhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ett parhus.
Utbyggnad av tekniska infra delar såsom vägar mm på Tofta
Projektet avser utbyggnad av tekniska infra delar såsom vägar, stängsel, grindar, kanalisation, VA, elkraft och vattenanläggning inom P18 Gotlandsregementet på Tofta.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).