Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 st byggnader med 36 övernattningslägenheter samt teknikrum och anläggande av pool med poolhus.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad av förskola i Väskinde, Gotland
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Markarbetet påbörjas i början av 2023.
Nybyggnad och underhåll av flerbostadshus i Hemse, Gotland
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 16 lägenheter, underhåll av befintliga flerbostadshus och rivning av del av befintlig komplementbyggnad. Vidare ska två nya tillbyggnader uppföras i anslutning till dessa för att modernisera tekniken i husen (värme & ventilation).
Nybyggnad av försvarshälsobyggnad i Visby
Projektet avser nybyggnad av försvarshälsobyggnad till företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga. Byggnaden innehåller undersökningsrum, akutrum, omklädningsrum, konferensrum, förråd, kontor och pausutrymmen. Byggnaden uppförs för att kunna tillfredsställa försvarsmaktens behov av att kunna bedriva värnpliktsutbildning och företagshälsovård för övrig personal.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av 142 studentbostäder samt miljöhus och cykelskjul. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av fotbollsplan i Visby
Projektet avser anordnande av fotbollsplan samt uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt anordnande av parkering.
Uppförande av modulbyggnad för kontor i Visby
Projektet avser uppförande av modulbyggnad på Skarphällsområdet i nordöstra Visby.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lokal på Gotland, Fortifikationsverket
Avser byggnaden som är ca 200 m² i skyddsnivå 4. I entreprenaden igår även el, VVS och SÖ.
Ny brygga till Kallbadhuset i Visby
Avser rivning av del av befintlig brygga och utbyte mot en ny. I arbetet ingår även en tillgänglighetsanpassning av bryggan och del av marken i anslutning till bryggan vid Kallbadhuset i Visby.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad (maskinhall) Hejde Kvie 1:21,2:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).