Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (70)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Gotland
Gotlandshems mål fram till 2031 är att bygga 1500 bostäder varav ca 1000 ska tillföras som hyresbostäder i eget bestånd.
Nybyggnad av hotell I Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hotellrum, 30 strandsviter, spa och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och ca 100 lägenheter i centrala Visby.
Nybyggnad av studentbostäder i Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 studentbostäder
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med verksamheter i bottenplan. Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av badhus i Visby
Omfattning är för dagen okänd.
Nybyggnad av trygghets- & särskilt boende i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i trygghets- och särskilt boende.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Planer finns på nybyggnad av ca 1000 lägenheter i Gotland.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av koldioxidavskilningsanläggning i Slite, Gotland
Avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus samt 10 bostäder i radhusform.
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 42 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Planer finns på nybyggnad av bostäder i Hemse, Gotland
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett
Projektet avser uppföra modulbyggnad. I lokalerna ska inrymmas sjukvårdsverksamhet i form av patientmottagning, jour-rum (övernattning) samt administrativa lokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Visby
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad av villor på Gotland
Söker tomter på Gotland. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt.
Nybyggnad av gruppboende mm i Visby
Projektet avser ett hus med gruppboende och ett hus med kontor, träfflokal och lokaler för hemtjänsten.
Nybyggnad av målverkstad inom Tofta garnison, Visby
Nybyggnad av målverkstad inom Tofta garnison. Avser kontorsutrymmen i två våningar men i huvudsak verkstadsytor samt förvaringshallar.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Nybyggnad av LSS-boende på Terra Nova, Visby
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av lokal för reception mm. i Visby
Nybyggnad av lokal innehållande reception med mera på omkring 250 kvm till individ- och familjeomsorgen. Denna fristående byggnad ska även förbindas med gångar till hus 01 och 02 på fastigheten Grönsiskan 4 i Visby. Byggnaden blir en enplansbyggnad med aggregatrum i källare.
Nybyggnad av 12 kV ställverk i Tingstäde, Gotland
Avser nytt 12 kV ställverk i Martebo på nordvästra Gotland. Det nya ställverket uppförs i flyttbar byggnad (container‐, modul).
Utbyte av 12 kV ställverk i Visby
Avser utbyte av ett befintligt 12 kV ställverk i Visby på Gotland. I uppdraget ingår demontering samt uppförande av nytt 12kV ställverk i befintlig byggnad samt kontrollutrustning. Entreprenaden kommer utföras i två etapper eftersom befintligt ställverket är i drift idag. Etapp 1 preliminärt färdigställt kvartal ett 2022. Etapp två under hösten 2022.
Ledningsdragning VA västra Gotland
Projektet avser anläggning VA-ledningar, pumpstationer samt fiber mellan Stenhuse i Sanda till Mafrida i Västergarn. VA-nätet mellan Klinktehamn och Tofta förstärks med nya överföringsledningar för spillvatten samt abonnentledningar i syfte att stärka kapacitet, driftsäkerhet och anslutningsgraden. Sträckan för VA-ledningarna är ca 7 km lång och inkluderar 4 stycken avloppspumpstationer, 1 tryckstegringsstation och en vattenkiosk.
Nybyggnad av utloppsledning till avloppsreningsverk i Visby
Anläggande av ny utloppsledning med tillhörande bräddledning.
Nybyggnad av skjutbana, Gotland
Avser nybyggnad av skjutbana med kulfång, körytor, väg, vallar, sidoskärmar (T-stöd), frontmurar av L-stöd, elinstallationer, målbod och skärmtak över kulfångsvall och belysning. Tofta skjutfält är beläget väster om St Home .
Anläggande av parkeringsplatser i Visby
Planer finns för anläggande av nära 100 nya parkeringsplatser strax norr om Visby Lasarett. Området som är aktuellt för de nya p-platserna är inom Galgbergets naturreservat och det kommer att behövas en särskild ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna
Nybyggnad av sjöräddningsstation i Visby
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av skola i Visby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfällig skolbyggnad (södervärnsskolan).
Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av matbodar, kontor, uppställning av containrar samt uppförande av skylt- tidsbegränsat lov t.o.m.-.
Nybyggnad av skärmtak i Visby
Uppförande av skärmtak över grillplats (södra hällarna).
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Visby
Uppförande av tält - tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Visby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus med garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av carport i Visby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Visby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Markförändring, bygga pool.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 2st uthyrningsstugor.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 1 st fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Visby
Anmälan attefallsåtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, nybyggnad av attefallshus - gäststuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av 37 st. parkeringsplatser.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.