Aktuell nybyggnation i Gotlands län

Gotland (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av SÄBO i Klintehamn
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60 smålägenheter samt gemensamhetsutrymmen för boende och personal.
Nybyggnad av lager i Slite, Visby
Projetket avser nybyggnad av 1 st lagerhall samt 2 st transportband.
Nybyggnad av logistiklokaler i Visby
Avser nybyggnad av logistiklokaler med arbetsplatser samt tillhörande del med kontorsarbetsplatser på Tofta Garnison på Gotland. Yta: 7800 m2.
Uppförande av byggnader i Gotlands län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av stadsradhus i Visby
Avser nybyggnation av 11 radhus.
Nybyggnad av bro över Färjeleden i Visby hamn
Avser nybyggnad av permanent bro över Färjeleden i Visby hamn. Från kryssningskajen tvärs över Färjeleden till Kopparviksgatan. Den västra delen av bron ska även fungera som en mötes och utsiktsplats.
Nybyggnad av övnings- och vårdhall på Gotland
Avser uppförande av övnings- och vårdhall för hjulburna militära fordon. BTA ca 1 460 kvm med möjlig option på ytterligare ca 270 kvm. Objektet är beläget inom Tofta garnison på Gotland.
Nybyggnad av ITP förråd inom Tofta Garnison på Gotland
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ett ITP Förråd, yta cirka 400 kvm.
Ny reservkraft till Visby Flygplats
I entreprenaden ingår att leverera och montera 2 st reservkraftaggregat. Entreprenaden omfattar även bland annat: konstruktion, beräkningar, leverans av material, transporter, montagearbeten, provning, FAT, SAT, driftsättning, utbildning och dokumentation samt demontage och bortforsling av den gamla reservkraftanläggningen med tillhörande utrustning.
Ny brygga till Kallbadhuset i Visby
Projektet avser rivning av del av befintlig brygga och utbyte mot en ny. I arbetet ingår även en tillgänglighetsanpassning av bryggan och del av marken i anslutning till bryggan.
Stängsel/Yttre skalskydd avseende två fördelningsstationer 2024 i Visby
Entreprenaden avser utbyte av stängsel runt fördelningsstationerna. Stängslet ska förhindra underkrypning och uppföras enligt beställarens instruktioner. I Entreprenaden ingår ej kameraövervakningssystem, men det ska vara förberett för att i framtiden kunna installera kameror och inpasseringssystem.
Nybyggnad av stugby i Visby
Planer finns för nybyggnad av 4 fritidshus.
Upphandling av evakueringsmoduler för AB Gotlandshem
AB Gotlandshem har behov av att köpa evakueringsmoduler. 12 stycken 2:or innehållande badrum samt köksdel. Option 1 – Köp och leverans av 10 stycken 3:or, mellan september 2024 – december 2024.
Nybyggnad av verkstad i Visby
Nybyggnad av verkstad med moped- och cykelgarage.
Nybyggnad av speedwaybana i Visby
Avser anordnande av speedwaybana,

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).