Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 1
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av mottagningshus samt akuthus. Ombyggnad i befintliga byggnader, Hus 51-52 och 55-53. Rivning del av sjukhusbyggnader.
Nybyggnad av vårdcentral och studentbostäder i Karlstad
Planen syftar till att skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten Mandolinen 1. Befintliga byggnader planeras att rivas.
Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad
Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, Exploatering Id: 2140245
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontor . Rivning Id: 2249744
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan för 144 barn, samt mottagningskök och personalytor. En ny utemiljö, förrådsbyggnader, källsorteringshus samt parkeringsyta. Entreprenaden avser även flytt av befintliga byggnader på plats. Befintlig förskoleverksamhet bedrivs på fastigheten. Avetablering av befintlig förskolebyggnad kommer ske under entreprenaden av Karlstads kommun. Entreprenaden är därför indelad i två etapper.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan för ca 108 barn med mottagningskök och personalytor, Karlstad.
Nybyggnad av restaurang Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården. Skepparen 6. Lidel har även tomträtt på intilliggande fastigheten Skepparen 7.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Avser nybyggnad av moské vid gamla Rudsrondellen, Karlstad.
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Åsvalla IP, Molkom
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Utvändigt underhåll av museum i Karlstad
Ändring av yttre utseende på övrigt. Byte av dörrar och fönster samt puts av fasad.
Modernisering av hissar vid Karlstad Universitet
Avser renovering av hissar på Universitetsgatan 4, Hus 9E samt Studenttorget vid Karlstad Universitet.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Karlstad
Ändring av yttre utseende på sporthall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Karlstad
Ändring av yttre utseende på idrottsplats, bygga om trapp och entre till fläktrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Utvändig ändring av affärshus/kontorshus. Installation av braskamin.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlstad
Ändring av yttre utseende på hotell. Byte av fönster till dörr.
Renovering av skyddsrum i flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering och underhåll av 4 st skyddsrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Ändring ersätta ett fönster med en dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).