Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av handelsområde i Karlstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärtt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden. Bergvik 1:34, 1:36 och 1:37.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av ca 5400 fönster på Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten. Arbetet kommer att delas upp i etapper, byggherren har rätt att avbryta avtalet om det inte uppfyller byggherrens krav.
Nybyggnad av padelhallar , Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med gym, relaxavdelning, kontor och konferensavdelning i Karlstad.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av förskola Karlstad
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar och mottagningskök vid området Orrholmen, Karlstad. Rivning av den befintliga förskolan. Skolan Id: 2100206
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt personalytor och utemiljö. Entreprenaden avser även rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till. Tillbyggnad byggs i två plan, varje plan är ca 670kvm Rivning av befintliga byggnader
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad affärslokal till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av affärslokal till förskola på Gruvlyckan i Karlstad.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus i Karlstad
Avser ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus med personalytor, danslokal, replokal med musikstudio, kök och servering samt ett stort vardagsrum. Utvändigt kommer två nya entréer byggas.. Lokal för ungdomsverksamhet (UNO) .
Leverans av förevisnings-/övningsmodul till Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Avser tillverkning och leverans av en nyckelfärdig brandövningsmodul inklusive reningsanläggning.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Kroppkärrsskolan, Karlstad.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Ilandaskolan, Karlstad.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Utbyte av konstgräs på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser byte av konstgrässystem med bevarande av befintlig sviktpad för 9-manna plan.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Montering av hiss på fasad samt ändring av dörrar .
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser liten tillbyggnad vid akuten.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Avser att byta ut 4 fönster till dörrar för brandsäkerhet.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anpassning av lokal till skola.
Tjärning av tak Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).