Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Nybyggnad av byggvaruhus på ca 13000 kvm.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad
Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, Exploatering Id: 2140245
Nybyggnad av vårdboende i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av ett vårdboende med 60-70 platser. Vårdboendet ska ersätta Gunnerns vårdboende när det står klart.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan för ca 108 barn med mottagningskök och personalytor, Karlstad.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården. Skepparen 6. Lidel har även tomträtt på intilliggande fastigheten Skepparen 7.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärshus-/kontorshus. Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av skjutbana i Karlstad
Avser nybyggnad av skjutbiograf med 6 (sex) banor 25x9 meter, Ilanda Karlstad.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola med två klassrum, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av restaurangpaviljong i Karlstad
Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad för restaurangverksamhet inom Kanikenästorget, inom del av Viken 2:1.
Hissmodernisering vid Karlstad universitet
Avser modernisering av 3 st befintliga hydraulhissar.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser tillbyggnad av fläktrum och ändring av ventilation.
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skattkärrs motionsspår. Rasering av befintlig anläggning som idag är belyst med gamla kvicksilverarmaturer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).