Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
På- och ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ny detaljplan som även tillåter kontor och hotell. Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet kan det bli restaurang.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av sporthall i Vålberg
Planer finns för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall, restaurang och bilvårdsanläggning kommer också att finnas i byggnaden.
Utbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Upptaget i budgeten. Planer finns för utbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till.
Nybyggnad av förskola Karlstad
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar och mottagningskök vid området Orrholmen, Karlstad. Rivning av den befintliga förskolan. Skolan Id: 2100206
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus på ca 13000 kvm.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola med två klassrum, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler på plan 2 och 3, Örnen 3 i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av enbostadshus.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av galleria. Verksamhetsanpassning för café och restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Kommer att bygga på kontorslokal från 750 till 910 kvm. Strandslutet 5.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Rivning av parkeringshus i Karlstad
Avsre rivning av parkeringshuset Duvslaget vid Karlstads central. Istället kommer man bygga 109 vanliga mark-parkeringsplatser.
Nybyggnad av uteservering i Karlstad
Avser nybyggnad av uteservering.
Renovering av fönster på idrottshall i Karlstad
Avser renovering och ommålning av fönster på gammal idrottshall från 1800-talet.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av badhus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av kök och matsal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende och uppsättning av skyltar på affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för baracker mm (etablering till byggnation kalvholmsbron/elverumsbron).
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av garage i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på garage.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Marklov för nybyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Anordning av solcellsanläggning.
Rivning av kontor i Karlstad
Avser rivning av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser säkerhetshöjande åtgärder vid entré.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad med ett litet lunchrum.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser en liten yttre ändring av fasaden på affärsbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Avser ändrad användning från hovslagning till klassrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad, hus m ny dörr till uteplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.