Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (2)
Eda (4)
Filipstad (2)
Forshaga (2)
Grums (2)
Hagfors (3)
Hammarö (1)
Karlstad (25)
Kil (2)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (6)
Säffle (4)
Torsby (4)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 1
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av mottagningshus samt akuthus. Ombyggnad i befintliga byggnader, Hus 51-52 och 55-53. Rivning del av sjukhusbyggnader.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Avser nybyggnad av 1 bilhallar samt en tvätthall.
Om- ny- och tillbyggnad av skola i Charlottenberg
Avser Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan F-9 i Charlottenberg, Skolan kommer att byggas i . Skolan kommer att byggas från 2-parallellig till 3-parallellig (från knappt 500 elever till 750) samt komplettera med ett nytt centralkök med en planerad kapacitet för 1000 portioner/dygn, men som är dimensionerad för det dubbla.
Nybyggnad av varuhus i Säffle
Planer finns för etablering av Biltema-varuhus om ca 7500 kvm väster om Guttane. Detaljplan för Guttane Västra, del av Guttane 1:2 m.fl.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan för 144 barn, samt mottagningskök och personalytor. En ny utemiljö, förrådsbyggnader, källsorteringshus samt parkeringsyta. Entreprenaden avser även flytt av befintliga byggnader på plats. Befintlig förskoleverksamhet bedrivs på fastigheten. Avetablering av befintlig förskolebyggnad kommer ske under entreprenaden av Karlstads kommun. Entreprenaden är därför indelad i två etapper.
Renovering av skola i Sunne
Avser totalrenovering av Prästbols skolan, Sunne
Nybyggnad av restaurang i Årjäng
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Om- och tillbyggnad till Operahus i Karlstad.
Om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorshus.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 6 st fritidshus (för uthyrning).
Nybyggnad av församlingsgård Karlstad
Avser nybyggnad av församlingsgård samt rivning av befintlig.
Uppdatering av inomhusklimat i skidtunnel i Torsby
Torsby skidtunnel och sportcenter ligger strax utanför Torsbys centrum. I tunneln finns 1,3 km konstfruset längdspår. Befintlig kylmaskinanläggning förser både mark under skidspåren och luften i tunneln med kyla. Som ett led i moderniseringen av inomhusklimatet avser man att ersätta 4 ventilationsaggregat med 2.
Ombyggnad av konstgräs i Säffle
Avser byte och anläggande av konstgräs. Sporthälla Säffle.
Rivning av vårdcentral i Grums
Avser rivning av vårdcentralens nordöstra flygeln.
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal. Hyresgästanpassning.
Nya fotbollsplaner på Vik i Arvika
Avser anläggande av 4 st 7-mannaplaner med naturgräs på Vik idrottsplats. Option 1 finns på ID: 2420937 Option 2: Pris för konstbevattning av 4 st 7-mannaplaner. Option 3: Pris för konstbevattning av 2 st 7-manna + 1 st 9-manna.
Utvändigt underhåll av kontor i Charlottenberg
Avser renovering och fasadändring av kontorsbyggnad.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skutbergets Elljusspår.
Ombyggnad av grundskola till förskola i Torsby
Avser ändring från del av grundskola till förskola. Ombyggnad kök samt ny utemiljö.
Renovering av utemiljö vid förskola i Säffle
Avser renovering av utomhusmiljön vid förskolan Illern i Säffle
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Ombyggnad av restaurang.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Ulvsby Elljusspår. 2,5 km
Tillbyggnad av kontor i Hagfors
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 45 kvm samt ett garage på ca 45-50 kvm.
Renovering av Visnums kyrka
Avser renovering av Visnums kyrka , med ommålning av bänkar, konservatorarbete bl a.
Byte av tak på skola i Kils kommun
Avser byte av tak på Bodaskolan i Högboda, Kils kommun.
Renovering av kök vid skola i Åmotfors
Renovering av kök vid Gärdesskolan.
Renovering av omklädningsrum vid ishallen i Arvika
Avser renovering av publika wc samt befintliga omklädningsrum samt tillbyggnad av omklädningsrum och tillhörande utrymmen.
Rivning av moduler i Karlstad
Rivning av två moduler.
Ny ishockeysarg till ishall i Hagfors
Entreprenaden omfattar leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd, spelar-, funktionärs- och utvisningsbås samt erforderliga infästningsanordningar till Valhall ishall i Hagfors.
Energisparprojekt vid fastigheterna SG Broby samt AME i Sunne
Upphandlingen är uppdelad i två (2) delområden: Delområde 2: AME Fastigheten består av butik, kontor och verkstad/lagerdel där verkstad/lagerdel ska förses med nya luftbehandlingsaggregat, portar ska förses med luftridåvärmare samt att fläktar ska installeras där processer kräver det.
Modernisering av hissar vid Karlstad Universitet
Avser renovering av hissar på Universitetsgatan 4, Hus 9E samt Studenttorget vid Karlstad Universitet.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Grums
Fasadändring av bibliotek. Ny ytterdörr samt nödutgång.
Upphandling av evakueringsmoduler för Sunne kommun
Entreprenaden avser etablering respektive avetablering av hyresmoduler för tillfällig och icke-permanent uppställning. Hyresmodulerna, som utgör lös egendom som tillhör entreprenören, ska efter etablering har skett hyras av beställaren enligt villkoren i Hyreskontraktet. Vid hyrestidens utgång ska avetablering ske och entreprenören avlägsna hyresmodulerna från uppställningsplatsen. Äganderätten till hyresmodulerna överlåts inte till beställaren. Moduluppställningen avser följande: Skola och fritids. Elevantal i skola 53–55 elever, i fritids ca 25 - 30 barn. Behov av totalt fyra klassrum. Tre klassrum för skola och ett klassrum för gemensamt nyttjande skola och fritids. Förskola Barnantal ca 35 barn Behov: två avdelningar för vardera 15 – 18. Gemensamma lokaler Personal/arbetsrum för ca 10 personal. Lokal elevhälsa Behov av ett mottagningsrum för skolsköterska.
Ombyggnad av restaurang i Årjäng
Avser ändrad användning till bed & breakfast,
Energisparprojekt vid fastigheterna SG Broby samt AME i Sunne
Upphandlingen är uppdelad i två (2) delområden: Delområde 1: SG Broby Sunne Fastigheten består av flera byggnader där luftbehandlingssystemet ska byggas om med värmeåtervinning i del av byggnad. Idag är del av byggnad försedd med tilluftsaggregat med frånluft ut i det fria genom termiska krafter vilket ger kallras.
Om- och tillbyggnad av i kök i församlingshem, Säffle
Avser om- och tillbyggnad av kök i församlingshem, samt tillbyggnad av förskola och förråd.
Ombyggnad av skola i Charlottenberg
Avser renovering av kök samt byte av dörr till fönster, även igensättning av fönster samt iordningställande av kylrum.
Ombyggnad av skola i Kristinehamn
Anmälan för ändring av ventilation av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglovet avser ombyggnad av ventilation i skolkök, samt byte av 2st fönster på skolan.
Utvändigt underhåll av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser renovering av 31 fönster på Wahlundsgårdens flyglar. (Byggnadsminne)
Utvändigt underhåll av skola i Torsby
Utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Fasadändring av skola. Byte av fönster.
Rivning av kulturhus i Hagfors
Rivningslov kulturbyggnader.
Rivning av personallokal i Karlstad
Rivningslov för rivning av personalbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ändrad användning till affärslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kil
Fasadändring av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad planlösning på del av plan 2.
Rivning av hotell och restaurang, Filipstad
Avser rivning av Hotell John , Finns även ett skyddsrum i byggnaden som kommer att rivas.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser målning av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av föreningslokal.
Rivning av badhus i Hammarö
Hammarö Kommun upphandlar rivning av Sätterstrands Badhus på fastigheten Sätter 2:1 i Hammarö kommun. BTA ca 900 kvadratmeter.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Karlstad
Ändring av yttre utseende på idrottsplats, bygga om trapp och entre till fläktrum.
Rivning av affärshus i Forshaga
Avser rivning av huset på fastigheten Kastanjen 27 i Forshaga och efter rivning ska marken återställas i ett respektabelt skick då fastigheten ligger i Forshaga centrum.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sunne
Avser tillbyggnad av kiosk vid idrottsplats.
Tillbyggnad av affärshus med lastkaj i Kristinehamn
Avser tillbyggnad av en lastkaj på affärshuset.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Ändring ersätta ett fönster med en dörr.
Rivning av fritidshus på campingplats i Karlstad
Avser rivning av fritidshus samt tillhörande förråd på campingen.
Ändring av entrédörr på restaurang i Karlstad
Avser ändrad användning av entrédörr på restaurangen.
Fasadändring på affärslokal i Forshaga
Avser fasadändring på affärslokal för att sätta in en bankomat.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorshus. Avser byte av två fönster på två kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).