Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (5)
Filipstad (4)
Forshaga (4)
Grums (0)
Hagfors (4)
Hammarö (5)
Karlstad (56)
Kil (2)
Munkfors (5)
Storfors (1)
Sunne (6)
Säffle (5)
Torsby (14)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad.
På- och ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ny detaljplan som även tillåter kontor och hotell. Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet kan det bli restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av simhall i Hammarö
Planer finns för en ny simhall i Hammarö. Inriktningen är en 25-metersbassäng med hopptorn och trampoliner.
Nybyggnad av simhall i Årjäng
Avser nybyggnad av simhall med gym och wellnessdel. Simhallen kommer att ha en 25 metersbassäng, en multibassäng, en barnpool samt en bubbelpool. Övriga funktioner som ska finnas är cafédel i anslutning till reception, personalutrymmen och flexibla omklädningsrum. Rivning av befintlig simhall ingår.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad av padelhall mm i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall, gym, kontor samt allaktivitetshus. Rivning av befintlig byggnad. Id: 2103005
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av ca 5400 fönster på Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten. Arbetet kommer att delas upp i etapper, byggherren har rätt att avbryta avtalet om det inte uppfyller byggherrens krav.
Nybyggnad av högstadieskola i Hammarö
Planer finns för en nybyggnad av Mörmoskolan eller alternativt att man kommer bygga om Hammarö utbildningscenter. För närvarande är verksamheten i tillfälliga moduler.
Nybyggnad av simhall, Deje Forshaga
Planer finns för nybyggnad Deje simhall.
Ombyggnad av anläggning i Munkfors
Maskinparken ska moderniseras och samtidigt ska fyra våningar bli en. Man börjar med att bygga om lagret som första etapp.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av sporthall i Vålberg
Planer finns för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av förskola Karlstad
Avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar och mottagningskök vid området Orrholmen, Karlstad. Rivning av den befintliga förskolan. Skolan Id: 2100206
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar och tillhörande mottagningskök samt personalytor. Entreprenaden avser även rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Hammarö
Planer för om- och tillbyggnad av Hammarlunden skola 7-9. Alternativt kan en nybyggnad bli aktuell.
Ombyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Planer för ombyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av hall för truppgymnastik med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Avser nybyggnad av affärshus vid området Smedjan 6, Säffle.
Renovering av badhus i Torsby
Planer finns för renovering och utveckling av TorsbyBadet.
Nybyggnad av aktivitetshus i Storfors
Planer finns för nybyggnad av sport- och aktivitetscenter intill den nuvarande sporthallen i Storfors. Där ska padelbanor, golfsimulator, skyttelokaler, e-sport och utrymmen för föreningar rymma.
Nybyggnad av annex, ombyggnad av ladugård mm i Eda
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Boendemöjligheterna ska främst skapas genom att bygga sju nya annexbyggnader kring herrgården. Herrgården kan rivas och ersättas med ny byggnad.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sunne
Avser nybyggnad av affärshus, Sunne.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus på ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Planer för om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Planer för tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Nybyggnad av padelhall, Sunne
Avser nybyggnad av padelhall med 8 banor, 2500 kvm i Sunne.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristinehamns kommun
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler vid Djurgårdsskolan i Kristinehamn. Arbetet omfattar renovering av delar inom avdelningar A, B och C samt att respektive avdelning ska byggas till med ny funktion för entré och toaletter.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola med två klassrum, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Ombyggnad av verkstadslokal till kontor i Arvika
Avser ombyggnad av verkstadslokalen Hybriden i Arvika till kontor.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler på plan 2 och 3, Örnen 3 i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Nybyggnad av restaurang i Kristinehamn
Planer nybyggnad av restaurang och gästhamn.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintligt kontor.
Nybyggnad av kanslibyggnad Årjäng
Avser nybyggnad av kanslibyggnad i ett plan innehållande kök med tillhörande ”kiosk”, kontor, samlingsrum, RWC, omklädningsrum med tillhörande WC och dusch, förråd samt teknikutrymme.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Planer för ombyggnad av värmesystem.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser fönsterrenovering och målningsarbete av samtliga fönster på Brogårdskolans ursprungsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Ny ventilation i Munkfors Kommunhus
Avser utbyte av ventilationen med tillhörande installationer VVS,El, Styr och Komfortkyl på Munkfors kommunhus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av galleria. Verksamhetsanpassning för café och restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Kommer att bygga på kontorslokal från 750 till 910 kvm. Strandslutet 5.
Rivning av parkeringshus i Karlstad
Avsre rivning av parkeringshuset Duvslaget vid Karlstads central. Istället kommer man bygga 109 vanliga mark-parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Nybyggnad av uteservering i Karlstad
Avser nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av personalrum vid Kommunkontoret
Tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1556265.
Rivning av byggnad i Kristinehamn
Rivning av byggnad . Nybyggnad: 2083229
Uppförande av container i Karlstad
Uppförande av container för en obemannad livsmedelsbutik på ca 18-20 kvm.
Renovering av fönster på idrottshall i Karlstad
Avser renovering och ommålning av fönster på gammal idrottshall från 1800-talet.
Tillbyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av sluss för matvagnar.
Ombyggnad av lägenheter till förskola i Torsby
Avser ombyggnad av 3 lägenheter till förskola i Torsby.
Utvändigt underhåll av garage i Karlstad
Avser byta ut fasadbeklädnaden på garagelängorna . Rivning av gammal fasad. Målning av vissa detaljer kommer utföras våren 2022
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan av 2 ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av affärshus i Charlottenberg
Anmälan om installation/ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Charlottenberg
Anmälan om installation/ändring av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Charlottenberg
Anmälan om installation/ändring ventilation i restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Säffle
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende och uppsättning av skyltar på affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Tillbyggnad av kontorshus.
Montering och utbyte av ventilation i Forshaga
Upptaget i kommunens budget/flerårsplan 2021-2023
Ombyggnad av butik i Arvika
Ändrad användning till butik.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ändrad användning till kontor.
Nybyggnad av klubbhus i Säffle
Bygglov för nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av paviljong i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Nybyggnad av bastustuga Branäs 4:892,4:893.
Nybyggnad av automatstation i Torsby
Nybyggnad av drivmedelsstation.
Nybyggnad av kiosk i Torsby
Nybyggnad av kiosk samt scen.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av teknikhus/pumphus.
Rivning av barack i Kristinehamn
Rivningslov för rivning av barackmoduler.
Rivning av telestation i Kil
Rivningslov för rivning av teknikhus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.