Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (2)
Filipstad (4)
Forshaga (0)
Grums (1)
Hagfors (3)
Hammarö (2)
Karlstad (24)
Kil (1)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (2)
Säffle (5)
Torsby (9)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Hammarö
Planer för nybyggnad av Hammarlunden skola 7-9 för ca 525 elever
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av hotell, kontor och gym vid Löfsbergs Arena, Karlstad
Byggnaden kommer bestå av fem våningar och på plan två till fyra kommer det att finnas 66 hotellrum. Vidare kommer det att vara kontor på plan fem, ett gym på plan två samt serviceytor på entréplan.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Avser tillbyggnad av lågstadiet Töcksfors skola F-3.
Nybyggnad av skola i Årjäng
Planer för nybyggnad av F-3 skola. Rivning av befintlig skola på Id: 2226438
Om- ny- och tillbyggnad v skola i Charlottenberg
Avser Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan F-9 i Charlottenberg, Skolan kommer att byggas i . Skolan kommer att byggas från 2-parallellig till 3-parallellig (från knappt 500 elever till 750) samt komplettera med ett nytt centralkök med en planerad kapacitet för 1000 portioner/dygn, men som är dimensionerad för det dubbla.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontor . Rivning Id: 2249744
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnad av förskola i två plan för ca 108 barn med mottagningskök och personalytor, Karlstad.
Ombyggnad till förskola och LSS i Arvika
Avser ombyggnation av ett äldreboende till förskola i bottenplan och kontor samt LSS-ytor i övriga plan. Objektets läge: Kv Korpralen 8, Gunnarskogsgränd 2 och Hamngatan 21 i Arvika
Om- och tillbyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Avser om- och tillbyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Nybyggnad av affärshus i Torsby
Planer för nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kulturskola i Hammarö
Avser renovering och ombyggnad vid GT kulturskola, byggnaden ligger vid Hammarlundens skola.
Nybyggnad av livsmedelsaffär i Säffle
Nybyggnad av livsmedelsaffär.
Om- och tillbyggnad av kommunförrådet i Hagfors
Avser om- och tillbyggnad av kommunens GVA fastighet (kommunförrådet) på Bryggarevägen 7 i Hagfors.
Nybyggnad av byggvaruhus på Kajsheden, Torsby
Avser nybyggnad av Jem & Fix byggvaruhus i Torsby. Varuhuset kommer att ligga på Kajsheden och får en 1 100 kvadratmeter stor butikslokal samt en utegård.
Tillbyggnad av orangeri i Karlstad
Planer för tillbyggnad på hotell med orangeri.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Utbyte av kylmaskin på sjukhus i Torsby
Ny kylmaskin behövs för att kunna säkerställa sjukhusets vitala funktioner då dagens maskin är daterad och underdimensionerad. Kostnaden för maskin och arbete beräknas till 14,2 miljoner kronor.
Utbyte av värmesystem vid skola, i Sunne
Avser utbyte av värmesystem från pellets till flisanläggning. Ny kulvert
Nybyggnad av annex i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av annex med 11 dubbelrum
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan.
Nybyggnad av kanslibyggnad Årjäng
Avser nybyggnad av kanslibyggnad i ett plan innehållande kök med tillhörande ”kiosk”, kontor, samlingsrum, RWC, omklädningsrum med tillhörande WC och dusch, förråd samt teknikutrymme. Rivning av befintlig byggnad.
Takbyte på sjukhus i Torsby
Planer finns för takbyte på Hus 1B och 1D på sjukhuset i Torsby. Plåttaken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nytt yttermaterial och underkonstruktion.
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 1 I Karlstad
Utvändigt underhåll på residenset i Karlstad
Avser målning och underhåll av fönster på Residenset i Karlstad. Arbetet omfattar renovering av ca 120 fönster samt 1 blyinfattat fönster.
Nybyggnad av uteservering i Karlstad
Avser nybyggnad av uteservering.
Upprustning av skolgård, Säffle
Avser upprustning av Tingvallaskolans utemiljö samt i samband med det ska dagvattenhanteringen på skolgården ses över.
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser tillbyggnad vid vårdboende för ställverk. Kommer även att inrymma cykel förråd.
Ombyggnad i vårdboende i Vålberg, Karlstads kommun
Avser byte av ventilationssystem och installation av komfortkyla i hela byggnaden som är på ca 4585 kvm. Solcellsanläggning ska installeras. Byggnadens gamla storkök görs om till nytt teknikrum. Nytt brandlarm ska installeras i hela byggnaden.
Utbyte av konstgräsplan i Grums kommun
Planer för utbyte av konstgräsplan vid Grums IP. Upptagen i investeringsbudget.
Renovering av simbassäng i Storfors
Arbetena omfattar erforderliga utrivningar av befintligt ytskikt och underlag i simbassäng och golvytor i simhall samt byte av samtliga brunnar och 2 rostfria stegar i simbassäng. Bassäng och golvytor återställs med nytt klinker och underlag och tätskikt.
Rivning av hotell och restaurang, Filipstad
Avser rivning av hotell med restaurang. Finns även ett skyddsrum i byggnaden.
Nybyggnad av restaurangpaviljong i Karlstad
Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad för restaurangverksamhet inom Kanikenästorget, inom del av Viken 2:1.
Nytt kallelsesignalsystem på Arvika sjukhus
Avser utbyte av befintligt system för kallelsesignal och överfallslarm i hus 17 samt kallelsesignalsystem i hus 5 plan 3 på sjukhuset i Arvika.
Ombyggnad av boende till förskola i Storfors
Avser ombyggnad av LSS boende till förskola., samt utvändig inhägnad av lekyta Hammargatan 10 Storfors.
Rivning av skola och förråd i Säffle
Rivning av byggnad samt förråd på Dungen 3 Upphandlas tillsammans med Id 2237004
Utvändigt underhåll av skola i Filipstad
Avser att bygga om fyra trapphus som nu har stora glaspartier . Nu kommer man att minska ner området.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Tillbyggnad med fläktrum
Ny ventilation på Gamla gymnasiet i Karlstad
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med värmeåtervinning och med därtill hörande arbeten, som ersätter befintlig frånluftsventilation. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Ny ishockeysarg till Wasahallen i Filipstad
Avser utbyte av befintlig sarg i Wasahallen.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser tillbyggnad av fläktrum och ändring av ventilation.
Ombyggnad av Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun
Avser ombyggnad av lokalen för Hälsokompaniet på fastigheten Tobaken 1 i Arvika. Option ingår gällande plan två och lastbrygga
Rivning av campingplats i Torsby
Rivning av campingplats med kringliggande byggnader.
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skattkärrs motionsspår. Rasering av befintlig anläggning som idag är belyst med gamla kvicksilverarmaturer.
Nybyggnad av skidlift i Torsby
Avser nybyggnad av knapplift.
Byte av sargsystem till ishall i Åmål, Säffle kommun
Avser byte och montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg.
Tillgänglighetsanpassning vid badplats i Kil
Badbryggor och tillgänglighetsanpassad ramp Fryksta, Upptaget i investeringsbudgeten.
Ombyggnad av samlingslokal i Filipstad
Planen var att bygga om 4 lgh till ett bostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Byte av fönster och fasad på förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Sunne
Avser utbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll på sportcenter i Torsby
Avser utvändig målning på Torsby Skidtunnel & Sportcenter.
Rivning av kontor i Hagfors
Rivning av barack.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Karlstad
Målning av två byggnader vid idrottsplats.
Utvändigt underhåll av Nyeds kyrka
Avser målning av fasad och ev. byte av träspån på Nyeds kyrka.
Anläggande av en discgolfbana i Arvika
Avser nybyggnation av en 18-håls discgolfanläggning vid Ingestrands Camping i Arvika kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Charlottenberg
Fasadändring av skola. Ommålning och ta bort en dörr.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Förhandsbesked för nybyggnad av bastu.
Utvändigt underhåll på skola i Torsby
Avser utvändig målning på Stölletskolan i Torsby.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).