Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (2)
Filipstad (2)
Forshaga (2)
Grums (2)
Hagfors (5)
Hammarö (1)
Karlstad (33)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (0)
Sunne (0)
Säffle (4)
Torsby (7)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnation av F-6-skola i tre våningsplan med plats för 630 elever samt tillhörande tillagningskök samt personalytor. Särskola (för 10 elever) samt fristående idrottshall En ny utemiljö ska skapas. Förskolan Id 1587383
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Nybyggnad av simhall i Filipstad
Avser nybyggnad av simhall med en 25-meters bassäng med sex banor, en multibassäng för simundervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. I entrédelen blir café, reception och omklädningsrum. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av simhall, Deje Forshaga
Avser nybyggnation av en simhall innehållande en 25 meters bassäng med sex banor och en multibassäng. I multibassängen kan vattendjupet varieras vilket skapar möjligheter för babysim, simundervisning, vattengympa, rehab och lek. Badet är tillgänglighetsanpassat och förutom de två bassängerna finns även en bubbelpool utomhus, bastu, kafé och en separat plask- och lekdel för de små barnen
Nybyggnad av skola och idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av F-6 skola samt idrottshall. Produktionskök för 700 portioner. Ny utemiljö.
Nybyggnad av handelsområde i Karlstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärtt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden. Bergvik 1:34, 1:36 och 1:37.
Nybyggnad av padelhall mm i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall, gym, kontor samt allaktivitetshus. Rivning av befintlig byggnad. Id: 2103005
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av 365 fönster i ett första skede. Ytterligare 5000 fönster kommer att bytas längre fram i olika etapper på kontorsbyggnad vid Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten.
Nybyggnad av padelhallar , Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med gym, relaxavdelning, kontor och konferensavdelning i Karlstad.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Avser nybyggnation av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt personalytor och utemiljö. Entreprenaden avser även rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats.
Ombyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Planer för ombyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler för hyresgästanpassning.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till. Tillbyggnad byggs i två plan, varje plan är ca 670kvm Rivning av befintliga byggnader
Nybyggnad av kontorshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad kontor med ca 40 arbetsplatser samt restaurang och butik i bottenvåning, 1500 kvm i centrala Kristinehamn.
Nybyggnad av skola i Säffle
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av livsmedelsaffär i Säffle
Nybyggnad av livsmedelsaffär.
Nybyggnad av veterinärklinik i Kristinehamn
Avser nybyggnad av veterinärstation , Kristinehamn.
Nybyggnad av butik i Årjäng
Nybyggnad av matvarubutik samt förråd.
Nybyggnad av byggvaruhus på Kajsheden, Torsby
Avser nybyggnad av Jem & Fix byggvaruhus i Torsby. Varuhuset kommer att ligga på Kajsheden och får en 1 100 kvadratmeter stor butikslokal samt en utegård.
Utbyte av kylmaskin på sjukhus i Torsby
Ny kylmaskin behövs för att kunna säkerställa sjukhusets vitala funktioner då dagens maskin är daterad och underdimensionerad. Kostnaden för maskin och arbete beräknas till 14,2 miljoner kronor.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus i Karlstad
Avser ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus med personalytor, danslokal, replokal med musikstudio, kök och servering samt ett stort vardagsrum. Utvändigt kommer två nya entréer byggas.. Lokal för ungdomsverksamhet (UNO) .
Nybyggnad av skola i Grums
Avser nybyggnation av F-3 skola samt fritidsverksamhet. Tidigare byggnad eldhärjades och en nybyggnation uppförs nu. I uppdraget ingår även markentreprenad/åtgärder i nära anslutning till byggnaden.
Ombyggnad av förskola i Arvika
Behov finns av fler förskoleplatser i centrala Arvika. Förskoleverksamheten arbetar med att avveckla alla en-avdelningsförskolor. Ombyggnationen av förskolan Regnbågen innebär en utökning från en-avdelning till tre-avdelning och nedläggning av en-avdelningsförskolan Nyckeln. För att kunna utöka Regnbågen i markplan behöver man ta lokalerna intill i anspråk, vilket betyder att andra verksamheter måste flytta på sig.
Takbyte på sjukhus i Torsby
Planer finns för takbyte på Hus 1B och 1D på sjukhuset i Torsby. Plåttaken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nytt yttermaterial och underkonstruktion.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall. Kombinerad kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras för att betjäna ishallen i ny kylcontainer.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Ombyggnad av Fd förråd till mötesplats i Kil
Avser ombyggnad av ett förråd om 260 kvm till Seniorernas hus. När ombyggnaden är klar kommer huset inrymma cafédel, 2 grupprum och en hörsal med plats för 80 personer.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll, Forshaga kommun
Ramavtal avseende elarbeten för löpande reparation och underhåll. Avtalstid 2022-09-01 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Rivning av byggnad samt anläggande av ny skolgård i Munkfors
Avser rivning av ett hus på ca 500 kvm på Forsnässkolan. Anläggningsarbeten för ny skolgård, utemiljö och busshållplats med hämta-lämna-zon.
Nytt kallelsesignalsystem på Arvika sjukhus
Avser byte av kallelsesignalsystem på Arvika sjukhus hus 5 och 17.
Leverans av förevisnings-/övningsmodul till Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Avser tillverkning och leverans av en nyckelfärdig brandövningsmodul inklusive reningsanläggning.
Ombyggnad av ventilation i skola i Årjäng
Avser ombyggnad och komplettering av befintliga luftbehandlingsinstallationer.
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 2, plan 1 – 3 .
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 52, 55 och 57.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på skola i Kils kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning på Bodaskolan i Högboda, Kils kommun.
Omläggning av tak, Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser omläggning av skiffertak på Wahlundsgården, tre byggnader.
Rivning av byggnad i Kristinehamn
Avser rivning av byggnad vid skola, Kristinehamn. Upphandlas tillsammans med Id 2176006.
Rivning av skola i Karlstad
Avser Rivning av skola. Utförs tillsammans med Id 2100206
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset Hus 1.
Rivning av byggnad i Kristinehamn
Rivning av byggnad . Nybyggnad: 2083229
Ombyggnad av skidlift i Torsby
Flytt av befintlig lift och markberedning av åkyta, Nybyggnad av ny lift och markberedning för nya åkytor Branäs 4:22.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Ilandaskolan, Karlstad.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Kroppkärrsskolan, Karlstad.
Ny solcellsanläggning på kontor i Arvika
Avser montering av solcellsanläggning 250 kW på fastigheten Tobaken 1 i Arvika kommun. Option med möjlighet att lägga till ytterligare effekt.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Upprustning av skolgård, Säffle
Avser upprustning av skolgård och utemiljö vid Tingvallaskolan, samt i samband med det ska dagvattenhanteringen på skolgården ses över.
Nybyggnad av campingplats i Årjäng
Avser utökning av camping etapp 2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Avser byte av fasad på affärshus.
Datoriserat styrsystem för värme och ventilation, Arvika kommun
Avser datorisera styrningen för samtliga ventilationsaggregat och värmecentral i ett och samma system i fastigheten.
Renovering av fönster på i Ekshärads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats . Avser renovering av kyrkans fönster.
Målning av fasad kyrka i Torsby
Kyrkoantikvarisk ersättning . Avser ommålning av yttre fasad på kyrka.
Utbyte av konstgräs på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser byte av konstgrässystem med bevarande av befintlig sviktpad för 9-manna plan.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Avser en liten tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser liten tillbyggnad vid akuten.
Moduler förskola i Charlottenberg
Bygglov för moduler.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Avser att byta ut 4 fönster till dörrar för brandsäkerhet.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Uppförande av modul i Kristinehamn
Uppförande av modul för turistinformation.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Montering av hiss på fasad samt ändring av dörrar .
Utvändigt underhåll av kontor i Charlottenberg
Byte av några fönster på byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Tillbyggnad av affärshus för posthantering.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anpassning av lokal till skola.
Ombyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser att göra om en gammal golf ranch till markområde för baseboll samt andra aktiviteter.
Byte av tak på förskola i Filipstad
Avser att bytta tak från betong till plåt.
Renovering av fönster och dörrar på kyrka i Björneborg
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering/målning av fönster och dörrar
Tjärning av tak Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Renovering av fasad på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad . Renovering av fasad på kyrka.
Utredning byggnadsminnesförklaring, Kristinehamn
Avser att byggnadsminnesförklaring av banvaktsstugan
Rengöring av klockstapel Hammarö kyrka
Renovering av klockstapel.
Renovering av tak på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad . Renovering av tak.
Tjärning av spåntak på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad .
Tjärning av tak på Lekvattnets kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).