Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (2)
Filipstad (1)
Forshaga (2)
Grums (0)
Hagfors (1)
Hammarö (4)
Karlstad (15)
Kil (2)
Munkfors (1)
Storfors (0)
Sunne (2)
Säffle (7)
Torsby (5)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Hammarö
Avser nybyggnad av Mörmoskolan 7-9, samt särskolan. För närvarande är verksamheten i tillfälliga moduler.
Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad
Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, Exploatering Id: 2140245
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.
Nybyggnad av bostäder och utveckling av rekreation i Körselviken, Arvika
Syftet med planläggningen är att öka byggrätterna för de befintliga bostadsfastigheterna samt att ge möjlighet till att komplettera bostadsbebyggelsen med nya byggrätter. Vidare är syftet att utveckla och bevara rekreationsmöjligheterna inom området såsom gångstråk och området kring Körselvikens badplats Villatomter.
Nybyggnad av vårdboende i Karlstad
Planer finns för nybyggnation av ett vårdboende med 60-70 platser. Vårdboendet ska ersätta Gunnerns vårdboende när det står klart.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Renovering av badhus i Torsby
Avser renovering och utveckling av TorsbyBadet. Simhallen kommer att få en avdelning för mindre barn där de kommer byggas för vattenlek.
Nybyggnad av varuhus i Säffle
Planer finns för etablering av Biltema-varuhus om ca 7500 kvm väster om Guttane.
Nybyggnad av sporthall i Vålberg
Planer finns för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården. Skepparen 6. Lidel har även tomträtt på intilliggande fastigheten Skepparen 7.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av hall för truppgymnastik med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av livsmedelsaffär i Säffle
Nybyggnad av livsmedelsaffär.
Nybyggnad av annex, ombyggnad av ladugård mm i Eda
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Boendemöjligheterna ska främst skapas genom att bygga sju nya annexbyggnader kring herrgården. Herrgården kan rivas och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärshus-/kontorshus. Återuppbyggnad efter brand.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av byggvaruhus på Kajsheden, Torsby
Avser nybyggnad av Jem & Fix byggvaruhus i Torsby. Varuhuset kommer att ligga på Kajsheden och får en 1 100 kvadratmeter stor butikslokal samt en utegård.
Nybyggnad av padelhall i Säffle
Planer finns för uppförande av padelhall med 4 till 6 banor.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar .
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Lillängsskolan F-6.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Planer för tillbyggnad av affärshus.
Utbyte av kylmaskin på sjukhus i Torsby
Ny kylmaskin behövs för att kunna säkerställa sjukhusets vitala funktioner då dagens maskin är daterad och underdimensionerad. Kostnaden för maskin och arbete beräknas till 14,2 miljoner kronor.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola med två klassrum, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Filipstad
Planer finns för tillbyggnad av affärshus i Filipstad.
Rotrenovering på förskola i Arvika
Avser rotrenovering av förskolan Bäckleken.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av butik till restaurang.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, byte av fönster.
Ombyggnad av Fd förråd till mötesplats i Kil
Avser ombyggnad av ett förråd om 260 kvm till Seniorernas hus. När ombyggnaden är klar kommer huset inrymma cafédel, 2 grupprum och en hörsal med plats för 80 personer.
Rivning av skola i Töcksfors
Avser rivning av skola.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Säffle
Planer finns för nybyggnad av friidrottsanläggning. Säffle.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Hissmodernisering vid Karlstad universitet
Avser modernisering av 3 st befintliga hydraulhissar.
Rivning av byggnad i Kristinehamn
Rivning av byggnad . Nybyggnad: 2083229
Om- och tillbyggnad av Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokalen för Hälsokompaniet på fastigheten Tobaken 1 i Arvika.
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Nybyggnad av padelhall i Forshaga
Nybyggnad padelhall,
Rivning av ishockeyrink i Torsby
Rivning av hockeyrink vid idrottsplats.
Tillbyggnad av ishall i Charlottenberg
Avser en liten tillbyggnad vid ishall.
Rivning av skolkök i Kil
Borttagande av moduler .
Upprustning av lekplatser i Forshaga
Upptaget i investeringsbudget 2022-2024
Utvändigt underhåll av skola i Torsby
Byte av fönster på skolbyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Munkfors
ändrad användning av skola till förläggning/vandrarhem.
Ombyggnad av personalutrymme i Karlstad
Bygglov för personalutrymme
Rivning av restaurang i Kristinehamn
Avser rivning av r mindre restaurang.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).