Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (1)
Eda (2)
Filipstad (14)
Forshaga (3)
Grums (5)
Hagfors (13)
Hammarö (4)
Karlstad (42)
Kil (2)
Munkfors (3)
Storfors (4)
Sunne (3)
Säffle (11)
Torsby (7)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Planer finns för nybyggnation av en F-3 skola med storkök samt idrottshall. Ca 360 elever.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 3
Avser nybyggnad av kontorslokaler samt gymnasieskola. Planerat projekt efter etapp 2. 1396411
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Avser nybyggnad av seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Töcksfors
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök . Byggnaden skall vara en 2-planbyggnad , Det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående. Kommer även bli lastzon för hämtning och lämning av varor samt parkeringsplats för personal och föräldrar.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sunne
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Karlstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Säffle
Avser nybyggnad av maskinverkstad samt kontor.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padellhall med omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats för tre avdelningar samt serveringskök och personalutrymmen. Tillbyggnad med teknikrum. Nybyggnad av förråd och miljöhus.
Nybyggnad av varuhus i Karlstad
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Renovering badhus i Grums
Avser renovering av badhus och sporthall. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med inriktning hälsa.
Nybyggnad av tennishall i Munkfors
Avser nybyggnad av padelhall. munkfors, del av hagalund 1:11.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Avser nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av sporthall/padelhall.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Renovering av kök i Grums
Renovering av kök. Upptagen i investeringsbudget.
Byte av skiffertak , Kroppa kyrka
Avser byte av skifftertak på Kyrka.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Planer finns för ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Renovering av tak på ekonomibyggnad i Munkfors
Avser byte av tak och montering av solceller på ekonomibyggnad. Upphandlas i option med Id 2015771
Uppförande av moduler för kontor i Kil
Avser uppförande av moduler för kontor/lunchrum (vågstation),
Nybyggnad av kontor i Hagfors
Planer för nybyggnad av kontorshus.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ev nybyggnad av skola, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Omläggning av spåntak på Östmarks kyrka
Omläggning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Nybyggnad av tennishall i Filipstad
Bygglov nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknik nod.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av barack i Filipstad
Bygglov uppförande av container.
Utvändigt underhåll av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Filipstad
Bygglov nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av automatstation i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av frisersalong i Säffle
Bygglov för ändrad användning till frisörsalong.
Nybyggnad av turistcenter i Säffle
Bygglov för anläggande av turistanläggning.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för installation av solceller.
Nybyggnad av carport i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Kristinehamn
Anläggande av parkeringsyta, nybyggnad av trädäck och lottkiosker.
Nybyggnad av carport i Hagfors
Ansökan om bygglov för flytt av carport för mc/moped.
Nybyggnad av kontor i Torsby
Nybyggnad av kontorsbarack.
Nybyggnad av telestation i Storfors
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Torsby
Nybyggnad av barack och förrådsbod.
Nybyggnad av barack i Kristinehamn
Nybyggnad av barack och förrådskontainer.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av fackverkstorn.
Rivning av grillkiosk i Storfors
Rivning av grillkiosk.
Rivning av telestation i Storfors
Rivning av telestation.
Rivning av telestation i Säffle
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikhus, forshaga mölnbacka 1:11,.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbodar och förråd.
Nybyggnad av barack i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad byggbaracker, forshaga visterud 1:40.
Nybyggnad av barack i Charlottenberg
Tidsbegränsat bygglov uppförande byggbodar.
Tillbyggnad av garage i Grums
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av servering i Kristinehamn
Tillbyggnad av restaurang inglasad uteservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Torsby
Ändrad användning - samlingslokal.
Ombyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Ändrad användning från butik till café.
Lagning av plåttäckning Silleruds kyrka
kyrktorn laga skador i plåttäckningen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av kontor i Forshaga
Lokalanpassning, permanent bygglov för baracker.
Nybyggnad av idrottshall i Torsby
Nybyggnad av idrottshall.
Renovering av skiffertak i Kroppa kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av allaktivitetshus i Torsby
Ändrad användning från skola till allaktivitetshus.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning av undercentral till kontor och omklädningsrum.
Tillbyggnad av lastbilshall i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Energideklarationer av byggnader, Hagfors kommun
Avser energideklaration av kommunens byggnader. Fastigheterna omfattar 84 924 m2 fördelat på 32 fastigheter
Tillbyggnad av restaurang i Säffle
Avser isolering av inglasad uterum.
Ombyggnad av bank i Kristinehamn
Avser ombyggnad från apotek till bank.
Tillbyggnad av varuhus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till café/restaurang.
Nybyggnad av tennishall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av skyddsrum i Skoghall
Avser överbyggnad på skyddsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.