Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (0)
Eda (4)
Filipstad (12)
Forshaga (5)
Grums (5)
Hagfors (10)
Hammarö (4)
Karlstad (46)
Kil (8)
Munkfors (4)
Storfors (3)
Sunne (8)
Säffle (11)
Torsby (4)
Årjäng (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad F-6 skola och idrottshall i Karlstad
I detta projekt ska en ny F-6-skola för 750 elever på ca 9500 m2 uppföras. Intill skolan ska även en fullstor idrottshall på ca 1500m2 byggas. I projektets slutfas ska större delen av den befintliga skolan rivas. Avser även parkeringsytor och hämta/lämna-zoner för skolan
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av skola i Filipstad
Planer finns för nybyggnation av en F-3 skola med storkök samt idrottshall. Ca 360 elever.
Nybyggnad av utomhusarena i Karlstad
En kombiarena för träning och tävlingar/matcher för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Upphandlas med Id 1531777, Id 1531778
Nybyggnad och ombyggnad av skola i Karlstad
Avser nybyggnad samt ombyggnad av Skattkärrskolan. Ca 2200 m2 BTA nybyggnad 1 st enplansbyggnad 1400m2 + 1st tvåplansbyggnad 800m2 Ca 4000 m2 BTA påverkad ombyggnad enplansbyggnader Utbyggnad av tillagningskök med 600 portioner, samt bergvärmeanläggning ska ersätta pelletspanna. Skolgårdsrenovering ca 2000 kvm.
Om- och tillbyggnad av ridhus i Karlstad
Avser nybyggnad av ridhus, stall och servicebyggnad, kommer även bli rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av seniorboende i Hagfors
Avser nybyggnad av seniorboende i 7 våningar med 33 lägenheter samt takterrass, , eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Nybyggnad av förskola i Töcksfors
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök . Det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående. Kommer även bli lastzon för hämtning och lämning av varor samt parkeringsplats för personal och föräldrar.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Avser nybyggnad av affärshus vid området Smedjan 6, Säffle.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sunne
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Säffle
Avser nybyggnad av maskinverkstad samt kontor.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padelhall med restaurang.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av padellhall med omklädningsrum.
Nybyggnad av padelhall l i Filipstad
Avser nybyggnad padelhall. Padelhallen får åtta banor. Sex av dem blir dubbelbanor och två blir singelbanor. Den får också lounge och omklädningsrum
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Ombyggnad av skola , Kil
planer finns för ombyggnad av Stenåsens skola. Upptagen i investeringsbudget 2022-2025.
Ombyggnad av hotell till kontor, Sunne
Avser ombyggnad av Hotell Salma Lagerlöf till bl a kontorslokaler.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats för tre avdelningar samt serveringskök och personalutrymmen. Tillbyggnad med teknikrum. Nybyggnad av förråd och miljöhus.
Nybyggnad av padelhall i Munkfors
Avser nybyggnad av padelhall. munkfors, del av hagalund 1:11.
Nybyggnad av padelhall i Grums
Avser nybyggnad av padelhall i Grums med 3 dubbelbanor och 1 singelbana.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Nybyggnad av padelhall i Karlstad
Avser nybyggnad av sporthall/padelhall.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Ombyggnad till padelhall i Årjäng
Avser ombyggnad av verkstad till padelhall.
Renovering av kök i Grums
Renovering av kök vid Jättestensskolan, Grums. Upptagen i investeringsbudget.
Byte av skiffertak , Kroppa kyrka
Avser byte av skifftertak på Kyrka.
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum , ny entré till bibliotek samt lärarcentrum.
Installation av solceller på univeristet i Karlstad
Avser tre nya solcellsanläggningar på taken till Hus 3 A-B, Hus 1D och Hus 21 på Karlstad universitet.
Uppförande av moduler för kontor i Kil
Avser uppförande av moduler för kontor/lunchrum (vågstation),
Byte av ventilation vid skola i Karlstad
Avser byte av ventilationsaggregat samt påbyggnad av fläktrum på taket.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av tennishall i Karlstad
Avser ändrad användning till padelhall.
Upphandling av Styr- och övervakningsarbeten till flygplats, Karlstad
Styr- och övervakningssystem Flygplatsljus.
Ombyggnad av förskola i Hagfors
Tombyggnad och renovering av förskola , samt tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm.
Montering och utbyte av ventilation i Forshaga
Upptaget i kommunens budget/flerårsplan 2021-2023
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Tillbyggnad av affärshus.
Renovering av torn och lanternin Östra Ämterviks kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt. Uppskattad byggstart och kostnad. Renovering, målning torn och lanternin.
Tillbyggnad av vårdhem i Sunne
Bygglov tillbyggnad vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Bygglov för fasadändring av musikskolan.
Nybyggnad av skola i Sunne
Bygglov nybyggnad av skola.
Nybyggnad av toalett i Forshaga
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad och två parkeringsplatser, forshaga tjärn 1:2.
Nybyggnad av servicebyggnad i Charlottenberg
Bygglov nybyggnad servicehus/hwc.
Nybyggnad av telestation i Filipstad
Bygglov nybyggnad teknik nod.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av dubbelgarage med gästdel.
Ombyggnad av kontor i Kil
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt ändrad användning - från bostad till kontor.
Nybyggnad av carport i Sunne
Bygglov nybyggnad av carport o sophus.
Ombyggnad av förskola i Kristinehamn
Bygglovspliktig anmälan för verksamhetsändring. Permanent bygglov.
Nybyggnad av barack i Torsby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av containrar och personalbodar.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbodar och förråd.
Nybyggnad av barack i Forshaga
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad byggbaracker, forshaga visterud 1:40.
Nybyggnad av barack i Charlottenberg
Tidsbegränsat bygglov uppförande byggbodar.
Nybyggnad av barack i Säffle
Tidsbegränsat lov för uppställning av arbetsbodar.
Rivning av telestation i Torsby
Rivning av teknikhus och betongstolpe.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av fackverkstorn.
Nybyggnad av kiosk i Kristinehamn
Anläggande av parkeringsyta, nybyggnad av trädäck och lottkiosker.
Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Kristinehamn
Bygglov för ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristinehamn
Bygglov för uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av skola i Karlstad
Bygglov för installation av solceller.
Nybyggnad av carport i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av sekretariatsbyggnad.
Renovering av fönster på Kils kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av fönster på Eskilsäters kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Lagning av plåttäckning Silleruds kyrka
kyrktorn laga skador i plåttäckningen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning och lagning av tak på Långseruds kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av skola i Kil
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Forshaga
Bygglov Utvändig ändring Skola, Forshaga Fjärilen 7.
Utvändigt underhåll av skola i Forshaga
Bygglov utvändig ändring skola, forshaga skolan 5.
Ombyggnad av restaurang i Sunne
Bygglov ändrad användning restaurang.
Ombyggnad av utbildningslokal i Munkfors
Bygglov ändrad användning undervisningslokal. munkfors munkfors 9:6.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Inget besked - hänvisning ombyggnad av kontorsbyggnad.
Renovering av skiffertak Kil kyrka
Renovering av skiffertak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Brattfors kyrkor
Tjärning av spåntak vid Brattfors Kyrka.
Återställande av torndekorationer Kil
Återmontering av skadad och nedplockad torntaksdekoration samt eventuella åtgärder efter skadeinventering av kopparbeklädnad på torn.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning av undercentral till kontor och omklädningsrum.
Ombyggnad av allaktivitetshus i Torsby
Ändrad användning från skola till allaktivitetshus.
Tillbyggnad av skyddsrum i Skoghall
Avser överbyggnad på skyddsrum.
Tjärning av spåntak på Nordmark kyrkor
Avser tjärning av spåntak på Nordmark kyrka.
Ombyggnad av frisersalong i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till frisör, massage, fotvård och veterinär.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av varuhus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av varuhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristinehamn
Bygglov för uppförande av skyltar samt fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av cafeteria i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till café/restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.