Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser tillbyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av servicebyggnad på Östersunds Camping
Avser nybyggnad av ett nytt servicehus på Östersunds Camping. I entreprenaden ingår rivning av en befintlig servicebyggnad och 2 st mindre förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kulturhus i Östersund
Underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning, ändrad ventilation, ändring i brandskydd, ändring i planlösning i affärshus.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av affärshus från handel till gymlokal samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov ändrad användning, fasadändring av affärshus samt hissinstallation.
Utvändigt underhåll av förskola i Östersund
Fasadändring av förskola med ändrad användning till lss boende.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Östersund
Ändrad användning samt invändig ändring av planlösning i restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, brandskydd och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov affärshus.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skärmtak på skola.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Avser tillbyggnad av affärshus. Utrymme för kundvagnar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.