Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser rivning av 3 huskroppar som kommer att ersättas med nybyggda kontorslokaler på totalt 4500 kvm. Avser även laboratorium på ca 1000 kvm.
Ombyggnad för nytt fängelse på Frösön, Östersund
Ombyggnad av vårdlokaler till fängelselokaler med ca 80 platser.
Ombyggnad av ventilationsanläggning mm vid skjutfält i Östersund
Entreprenaden avser en projektering och om- och tillbyggnad av två byggnader i Fortifikationsverkets bestånd. Tillbyggnaden avser att tillskapa ett nytt driftutrymme till respektive byggnad inklusive att installera ett nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem på Dagsådalens skjutfält inom Östersund kommun.
Rivning av förskola i Östersund
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i affärshus.
Tillbyggnad av golfbana i Östersund
Strandskyddsdispens för utökning av golfbana.
Ombyggnad av skola i Östersund
Avser ändring av ventilation i skola.
Rivning av samlingslokal i Östersund
Avser rivning av samlingslokal (inför nybyggnation i framtiden).
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Avser förbättring av brandskydd samt byte av två fönster i kontorshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).