Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir på en tomt i centrala Östersund .
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av affärshus i Lillänge, Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Torvalla, Östersund
Detaljplanen möjliggör en ny förskola kan byggas inom området. Planområdet består idag av skogsmark och ligger Öster om Storfjällvägen och söder om Gåsenvägen.
Ombyggnad av kök på skola i Östersund
Avser ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan (IES). När IES flyttade in i Palmcrantzskolans f.d lokaler tecknades avtal om att de skulle få köpa portioner från kommunen. Från och med hösten 2022 upphör avtalet och därför är IES i behov av eget kök för tillagning av mat.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning samt invändig ändring i kontorshus.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Om- och tillbyggnad av fritids i Valla på Frösön, Östersunds kommun.
Avser ombyggnad av K-märkt timmerbyggnad i i två plan samt tillbyggnad i ett plan. Den befintliga byggnaden ska flyttas bort för att utföra ny grundläggning enligt samma princip som tillbyggnaden. Befintligt bjälklag plan 1 ersätts av uppreglat golv och nytt bjälklag plan 2. BTA befintlig byggnad: ca 365 kvm BTA tillbyggnad: ca 163 kvm Behandlad tomtarea exkl byggnader ca 1 200 kvm
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring, ändring i brandskydd av kontorshus.
Ramavtal avseende hiss och portservice, Östersunds kommun m fl
Avser beställarnas behov av Hiss- och portservice, samt vikväggar/portar. Förebyggande underhåll såsom enklare funktionsuppehållande åtgärder. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad av servicecenter på sjukhusområdet i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och utökning av befintliga lokaler till fler kontorsplatser, mötesrum och personalutrymme.
Ombyggnad av idrottshall i Östersund
Anmälan av ändring planlösning och brandskydd i sporthall.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 1
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).