Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybygnad av Biltema-butik i Östersund
Nybyggnad av Biltema-butik.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser tillbyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Nybyggnad av kyrka i Östersund
Bygglov nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser att bygga om befintlig lokal belägen inom Lasarettet i Östersund, Hus 13 plan 4. Byggprojektet avser nya omklädningsrum och med tillhörande utrymmen för WC/dusch.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Ramavtal avseende installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten, Jämtkraft Aktiebolag, Östersund
Upphandling av installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten. Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola med 1 våningsplan på delar av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning i kontorshus, ändring i bärande konstruktion.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av affärshus från handel till gymlokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning, ändrad ventilation, ändring i brandskydd, ändring i planlösning i affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Avser fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Avser ändrad användning i samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av församlingshus i Östersund
Fasadändring av förråd samt ändrad användning och ändring av ventilation och planlösning.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Östersund
Fasadändring av verksamhetsändamål.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, brandskydd och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, VA, brandskydd och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.