Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Nybyggnad av affärshus.
Takbyte på arena i Östersund
Avser takbyte på Östersunds arena då man haft problem med inträngande vatten genom taket.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Avser moduler, tälthall eller motsvarande som ska inrymma idrottshall med tillhörande omklädningsrum och dusch etc och skall placeras på området Blomstergården, Kv Karlslund 1:32 i Östersund.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring, ändring av va, ventilation, brandskydd och planlösning av kontorshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Östersund
Om- och tillbyggnad av affärshus mm.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Ombyggnad av hotell Zäta i Östersund. Fönsterbyte.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av servicebyggnad på Östersunds Camping
Avser nybyggnad av ett nytt servicehus på Östersunds Camping. I entreprenaden ingår rivning av en befintlig servicebyggnad och 2 st mindre förrådsbyggnader.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Modulbyggnad vid Litsbackens Skidanläggning, Östersunds kommun
Objektet avser inköp av flyttbara lokaler, modulbyggnader till Litsbackens skidanläggning. Modulbyggnaden ska inrymma en värmestuga för besökarna samt en personaldel för driften.
Ombyggnad av klinik i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av en isolerad stålhall, pistmaskinsgarage vid Litsbacken. Beställaren utför markarbeten och betongplattan för stålhallen.
Installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid förskolor 2021, Östersunds kommun
Avser installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid 4 st förskolor i Östersunds kommun.
Installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid förskolor 2021, Östersunds kommun
Avser installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid 5 st förskolor i Östersunds kommun.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser fasadändring på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Östersund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Östersund
Bygglov för nybyggnad av ställplats samt toalett.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus. Byte av port.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning i kontorshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.