Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Torvalla, Östersund
Detaljplanen möjliggör en ny förskola kan byggas inom området. Planområdet består idag av skogsmark och ligger Öster om Storfjällvägen och söder om Gåsenvägen.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad av kontor, tapphus. Fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning från handel till gymverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Odensala
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring, ändring i brandskydd av kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändrad användning av förskola till LSS- boende.
Ombyggnad av idrottshall i Östersund
Anmälan av ändring planlösning och brandskydd i sporthall.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Utbyte av hiss på Östersunds sjukhus
Avser demontering av befintlig hiss samt projektering och installation av ny hiss på Östersunds sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av ventilation i kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandsskydd i förskola.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring av skola mm.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Fasadändring samt ändring i ventilation av samlingslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).