Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden.
Nybygnad av Biltema-butik i Östersund
Nybyggnad av Biltema-butik.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Nybyggnad av lab- och personalbyggnad i Östersunds kommun
Avser nybyggnation av LAB- och personalbyggnad i två plan inom fastighet för Gövikens avloppsreningsverk.
Ramavtal avseende elarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Renovering av skolkök på Frösön, Östersund
Avser renovering av Vallaskolans kök till följd av mögelskador på golv, tätskikt, i krypgrund och på köksutrustning. Verksamheten i köket är omfattande, varför en evakuering av köksverksamheten behöver ske på plats genom tillförande av tillfälliga lokaler.
Ramavtal avseende vs-arbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Ombyggnad av kök på skola i Östersund
Avser ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan (IES). När IES flyttade in i Palmcrantzskolans f.d lokaler tecknades avtal om att de skulle få köpa portioner från kommunen. Från och med hösten 2022 upphör avtalet och därför är IES i behov av eget kök för tillagning av mat.
Nybyggnad av förskola i Odensala
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring, ändrad användning av kontorshus.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Nybyggnad av rastlokal i Östersund
Avser nybyggnad av en pauslokal för busschaufförer, ledningsdragningar samt bussuppställningsplats för ca 8 bussar. Total BTA är ca 70 kvm.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser ombyggnad på Östersunds sjukhus i hus 8 plan 12 till perioperativ enhet där patienter förbereds för operation som genomförs på plan 4.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende ventilationsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-09-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende Kyla, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende kylanläggningar och omfattar löpande underhåll, ombyggnadsarbeten och felavhjälpande samt installationsarbeten och injustering. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, vatten och avlopp, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändrad användning av förskola.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning, ändring vatten och avlopp samt ändring i planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för ändrad användning i hotell.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Ombyggnad av skola i Östersund
Avser underhåll/ändring av särskilt bevarandevärd byggnad skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus och skylt.
Utvändigt underhåll av skola i Östersund
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Ändring planlösning i samlingslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).