Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (3)
Krokom (8)
Ragunda (5)
Åre (12)
Östersund (42)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av aktivitetshall, utbyggnad av skola mm i Undersåker, Åre
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en aktivitetshall, utökade lokaler för Stamgärde skola samt ytterligare bostadshus i områdets nordöstra del. Planområdet är beläget norr och öster om nuvarande Stamgärde skola och avgränsas i söder och öster av Byvägen respektive Älgstigen.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av hälsocentral i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnation av hälsocentral i Funäsdalen. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av förskola i Duved, Åre
Planen syftar till att möjliggöra en förskola med 8-10 avdelningar med tillhörande parkeringar.
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Utbyggnad av hotell i Åre
Syftet med detaljplanen är att medge en hotellbyggnad med tre våningsplan och parkeringsmöjlighet i bottenplan samt ett parkeringsdäck för att täcka upp för de parkeringsplatser som försvinner i och med exploatering. Planförslaget innebär en byggnad om cirka 1800 kvadratmeter som ska innehålla runt 50 dubbelrum. En 20 meter lång gångbro över Mörviksån ska förbinda det i dag befintliga hotellet till den nya byggnaden.
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och bostäder i Klövsjö
Detaljplanen syftar till att komplettera Klövsjö centrum med lokaler för kontor, handel och bostäder. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av sporthall i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av sporthall, padelhall.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av garage, kontor, förråd och upplag.
Ombyggnad av lokaler till byggvaruhus i Sveg
Avser ombyggnad av lokaler till byggvarhus på Parkgatan 15.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av restaurang i Sveg
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av padelhall i Funäsdalen
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av maskinhall i Bispgården
Avser nybyggnad av maskinhall till transportutbildningen i Bispgården.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Takbyte på arena i Östersund
Avser takbyte på Östersunds arena då man haft problem med inträngande vatten genom taket.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Avser moduler, tälthall eller motsvarande som ska inrymma idrottshall med tillhörande omklädningsrum och dusch etc och skall placeras på området Blomstergården, Kv Karlslund 1:32 i Östersund.
Nybyggnad av personallokal i Östersund
Nybyggnad av förarutrymme.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Östersund
Om- och tillbyggnad av affärshus mm.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av personallokal i Åre
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring, ändring av va, ventilation, brandskydd och planlösning av kontorshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Ombyggnad av hotell Zäta i Östersund. Fönsterbyte.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sveg
Avser nybyggnad och rivning.
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Avser renovering av fönster och ommålning av tak på Klövsjö kyrka.
Nybyggnad av servicebyggnad på Östersunds Camping
Avser nybyggnad av ett nytt servicehus på Östersunds Camping. I entreprenaden ingår rivning av en befintlig servicebyggnad och 2 st mindre förrådsbyggnader.
Ombyggnad av byggbutik i Vemdalen
Avser ombyggnad av byggbutik.
Nybyggnad av padelhall i Krokom
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Nya offentliga toaletter i Hammarstrand & Stugun
Avser offentliga toaletter i Hammarstrand och Stugun i Ragunda kommun. Entreprenaden i dess helhet ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast enligt följande: Stugun 2021-12-24 Hammarstrand 2022-06-24
Fönsterbyte på förvaltningshuset i Bräcke
Avser byte av fönster och fönsterdörrar på Förvaltningshuset i Bräcke.
Modulbyggnad vid Litsbackens Skidanläggning, Östersunds kommun
Objektet avser inköp av flyttbara lokaler, modulbyggnader till Litsbackens skidanläggning. Modulbyggnaden ska inrymma en värmestuga för besökarna samt en personaldel för driften.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Ombyggnad av klinik i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Rivning av Älvgläntan och Torpet i Krokoms kommun
Avser rivning av 2 st hus i Krokom. Objektets läge: Älvgläntan- Aspåsvägen 12 Torpet- Krokomsporten 6
Ombyggnation av befintliga lokaler i Krokom
Avser ombyggnad av personalutrymmen och förrådslokal för den egna personalen vid Krokomsbostäders Hk i Krokom. Ombyggnadsyta: c:a 190 kvm
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Ragunda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ica-butik.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av en isolerad stålhall, pistmaskinsgarage vid Litsbacken. Beställaren utför markarbeten och betongplattan för stålhallen.
Installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid förskolor 2021, Östersunds kommun
Avser installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid 4 st förskolor i Östersunds kommun.
Installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid förskolor 2021, Östersunds kommun
Avser installation av brand-, utrymnings- och inbrottslarm vid 5 st förskolor i Östersunds kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av garage i Åre
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Bräcke
Ändrad användning kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Åre
Ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser fasadändring på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av barack i Strömsund
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av en barack.
Nybyggnad av barack i Åre
Anmälan för uppställning av byggbaracker.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändring av brandskydd i affärshus.
Nybyggnad av carport i Ragunda
Ansökan om bygglov för carport.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en automatstation, Ansökan om rivningslov för rivning av okq8 automatstation Gäddede 2:39.
Nybyggnad av garage i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 3 garage Klövsjö 5:484,5:483,5:827.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Östersund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av garage i Östersund
Bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av carport i Åre
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Åre
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av toalett i Östersund
Bygglov för nybyggnad av ställplats samt toalett.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus. Byte av port.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad 3 garage Lofsdalen 1:427,1:428,1:430.
Nybyggnad av automatstation i Rätan
Bygglov nybyggnad adblue tankstation.
Nybyggnad av barack i Östersund
Bygglov nybyggnad av container.
Nybyggnad av automatstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad drivmedelstation.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sveg
Bygglov nybyggnad till servicehus reception, kallförråd.
Målning av sportgolv i Krokoms kommun
Avser linjemålning på Föllingehallen samt Jämtkraftshallen i Ås med adress: Ås-Hov 1:212, Åsvägen 1, 836 94 Ås.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.