Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (5)
Krokom (7)
Ragunda (3)
Åre (8)
Östersund (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Samt nybyggnad av gondolbana med dal- och bergstation och parkeringsplatser. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Hotelletablering i Ljungdalen
För närvarande finns tre områden som det finns möjlighet att uppföra hotellet på.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Utveckling av centrum i Berg
Syftet är att möjliggöra vidare utveckling av den västra delen av Åsarna by och centrum genom att tillåta markanvändning i form av centrumverksamhet, kontor och bostäder för stora delar av bebyggelsen väster om E45:an.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola för ca 170 barn med ca 8-10 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus med fritidslägenheter i Storvallen
Avser en byggnad med affärslokaler i 1:a våningen samt lägenheter i 2:a våningen.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Åre
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser tillbyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Uppförande av skolmoduler i Krokom
Nybyggnad av 4 basenheter skolbyggnad med tillhörande personalutrymmen.
Utvändig restaurering samt målning av fasad på Bodums kyrka
Utvändig målning/restaurering av fasad på Bodums kyrka.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av aktivitetsanläggning, kontor, lager, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser på Forsa 2:174 och Forsa 2:5.
Renovering av fasad på kyrka i Krokom
Exteriör renovering, åtgärder på fasad på Hotagens kyrka.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Ombyggnad av butik i Sveg
Bygglov nybyggnad butik, garage och lager.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av idrottshall i Krokom
Nybyggnad av sporthall.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola med 1 våningsplan på delar av befintlig byggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Bräcke
Bygglov ändrad användning vandrarhem.
Nybyggnad av ridhus i Bräcke
Bygglov nybyggnad ridhus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning, ändrad ventilation, ändring i brandskydd, ändring i planlösning i affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en affärsbyggnad.
Tillbyggnad av Ica i Svenstavik
Avser tillbyggnad och fortsatt utveckling av ICA butiken. Omfattning oklar.
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Krokom
Ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av affärshus från handel till gymlokal samt fasadändring.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Ombyggnad av cafeteria i Åre
Ändrad användning från lokal till café/bibliotek samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av skola i Bräcke
Ändrad användning skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, brandskydd och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, VA, brandskydd och ventilation i affärshus.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sveg
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av barack i Ragunda
Ansökan om bygglov för container.
Nybyggnad av barack i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggbarack.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en tankstation.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad 6 st garagebyggnader.
Ombyggnad av kontor i Rätan
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Bräcke
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av telestation i Ragunda
Bygglovsansökan på fastigheten västeråsen 1:130 för mast och bod. (coob225 dalsberget), Bygglovsansökan på fastigheten gussjölandet 1:3 för torn och bod (coob271 lilla-björnberget) Västeråsen 1:130,Gussjölandet 1:3.
Nybyggnad av klubbhus i Sveg
Bygglov nybyggnad klubbstuga.
Ombyggnad av församlingshus i Östersund
Fasadändring av förråd samt ändrad användning och ändring av ventilation och planlösning.
Invändig upprustning av ytskikt i Hammerdals kyrka
Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Avser tillbyggnad av affärshus. Utrymme för kundvagnar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.