Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (5)
Krokom (9)
Ragunda (3)
Åre (10)
Östersund (41)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hotelletablering i Ljungdalen
För närvarande finns tre områden som det finns möjlighet att uppföra hotellet på.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola för ca 170 barn med ca 8-10 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus med fritidslägenheter i Storvallen
Avser en byggnad med affärslokaler i 1:a våningen samt lägenheter i 2:a våningen.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Åre
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser tillbyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Nybyggnad av kyrka i Östersund
Bygglov nybyggnad av kyrka.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser att bygga om befintlig lokal belägen inom Lasarettet i Östersund, Hus 13 plan 4. Byggprojektet avser nya omklädningsrum och med tillhörande utrymmen för WC/dusch.
Utvändig restaurering samt målning av fasad på Bodums kyrka
Utvändig målning/restaurering av fasad på Bodums kyrka.
Renovering av fasad på kyrka i Krokom
Exteriör renovering, åtgärder på fasad på Hotagens kyrka.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Ramavtal avseende installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten, Jämtkraft Aktiebolag, Östersund
Upphandling av installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten. Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Installation av solceller på fastighet i Östersund
Installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastigheten Österäng.
Installation av solceller på sporthall i Östersund
Installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på Treälvskolan sporthall.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Krokom
Nybyggnad av aktivitetshall.
Upphandling av husarkitekt till Residenset i Östersund
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /Husarkitekter (och projektörer) som generalkonsult (GK).
Nybyggnad av idrottshall i Krokom
Nybyggnad av sporthall.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Ventilationsombyggnad på skola i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av luftbehandling för kulturskolan och vuxenutbildningen på Camp Sveg.
Nybyggnad av ridhus i Bräcke
Bygglov nybyggnad ridhus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning, ändrad ventilation, ändring i brandskydd, ändring i planlösning i affärshus.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av affärshus från handel till gymlokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en affärsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Nybyggnad av restaurang i Åre
Nybyggnad av restaurang, handel, livsmedelsproduktion, kontor och samlingssal på Stamgärde 1:11 och 1:38.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning i kontorshus, ändring i bärande konstruktion.
Rivning av affärshus i Krokom
Rivning av affärshus.
Nybyggnad av garage i Rätan
Nybyggnad av garage på Klövsjö 5:826, Klövsjö 5:499 & Klövsjö 5:825.
Ombyggnad av cafeteria i Åre
Ändrad användning från lokal till café/bibliotek samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av skola i Bräcke
Ändrad användning skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Ragunda
Ändrad verksamhet från skolverksamhet till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av samlingslokal i Krokom
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av carport i Åre
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Ragunda
Ansökan om bygglov för container.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Avser fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Avser ändrad användning i samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Ragunda
Bygglovsansökan på fastigheten västeråsen 1:130 för mast och bod. (coob225 dalsberget), Bygglovsansökan på fastigheten gussjölandet 1:3 för torn och bod (coob271 lilla-björnberget) Västeråsen 1:130,Gussjölandet 1:3.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åre
Fasadförändring av affärsbyggnad på fastigheten köpmannen 1, strandvägen, järpen.
Ombyggnad av församlingshus i Östersund
Fasadändring av förråd samt ändrad användning och ändring av ventilation och planlösning.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Östersund
Fasadändring av verksamhetsändamål.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Bräcke
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, VA, brandskydd och ventilation i affärshus.
Invändig upprustning av ytskikt i Hammerdals kyrka
Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar.
Rivning av äldreboende
Avser rivning av annexet Levinsgården i Strömsund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.