Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (1)
Krokom (2)
Ragunda (4)
Åre (5)
Östersund (30)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med ca 64 lägenheter. Den kommer nedifrån sett att vara mellan 3–5 våningar hög exkl. suterrängvåning i sten (och garage under liftplanen) och uppifrån sett tre våningar hög. En restaurang om 150 platser (100 inne, 50 ute) ska också byggas och utarrenderas. Det kommer också finnas en året runt-öppen värmestuga med tre toaletter varav en för handikappade att nyttja för allmänheten.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lofsdalen
Nybyggnad av service centrum.
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus Funäsdalen 3:176,3:174,3:177,3:175,3:178,3:173 .
Nybyggnad av stugby i Vemdalen, etapp 1
Nybyggnad av två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:149 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:153, två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:148 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:154.
Nybyggnad av stugby i Vemdalen, etapp 2
Nybyggnad av två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:149 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:153, två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:148 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:154.
Nybyggnad av stugor i Björnrike, etapp 1
Avser ca 60 stycken fristående hus, ca 7000 kvm BOA.
Nybyggnad av lab- och personalbyggnad i Östersunds kommun
Avser nybyggnation av LAB- och personalbyggnad i två plan inom fastighet för Gövikens avloppsreningsverk.
Ramavtal avseende elarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Åre
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Renovering av skolkök på Frösön, Östersund
Avser renovering av Vallaskolans kök till följd av mögelskador på golv, tätskikt, i krypgrund och på köksutrustning. Verksamheten i köket är omfattande, varför en evakuering av köksverksamheten behöver ske på plats genom tillförande av tillfälliga lokaler.
Ramavtal avseende vs-arbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Nybyggnad av stugby i Funäsdalen
Bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Funäsdalen 42:249,42:250,42:248,42:247.
Ombyggnad av kök på skola i Östersund
Avser ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan (IES). När IES flyttade in i Palmcrantzskolans f.d lokaler tecknades avtal om att de skulle få köpa portioner från kommunen. Från och med hösten 2022 upphör avtalet och därför är IES i behov av eget kök för tillagning av mat.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring, ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser ombyggnad på Östersunds sjukhus i hus 8 plan 12 till perioperativ enhet där patienter förbereds för operation som genomförs på plan 4.
Nybyggnad av rastlokal i Östersund
Avser nybyggnad av en pauslokal för busschaufförer, ledningsdragningar samt bussuppställningsplats för ca 8 bussar. Total BTA är ca 70 kvm.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende ventilationsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-09-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av förskola i Ås, Krokoms kommun
Avser tillbyggnad av förskola med en avdelning och personalutrymmen, samt teknikrum. Omfattar även markarbeten för parkeringar m.m.
Ramavtal avseende Kyla, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende kylanläggningar och omfattar löpande underhåll, ombyggnadsarbeten och felavhjälpande samt installationsarbeten och injustering. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Nybyggnad av personallokal i Östersund
Nybyggnad av förarutrymme.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, vatten och avlopp, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Tillbyggnad av personallokal i Åre
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Tillbyggnad av hotell i Krokom
Tillbyggnad av hotell med garage och konferens.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 4
Nybyggnad av totalt 8 st stugor med loft. Etapp 1-1420659 Etapp 2-1629991 Etapp 3- 1629992 Etapp 4- 1629993 Etapp 5 -1629994 Etapp 6 -1629995 Etapp 7- 1629996 Etapp 8- 1629997
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Avser renovering av fönster och ommålning av tak på Klövsjö kyrka .
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning, ändring vatten och avlopp samt ändring i planlösning i kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för ändrad användning i hotell.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Renovering av yttertak på fastighet i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av yttertak på fastigheten Blå Huset i Hammarstrand.
Nybyggnad av skidlift i Sveg
Nybyggnad skidlift och lifthus
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Ombyggnad av skola i Östersund
Avser underhåll/ändring av särskilt bevarandevärd byggnad skola.
Byte av ventilation i Anders-Olof skolan i Hammarstrand
Avser flytt och byte av ventilation i Anders-Olof skolan i Hammarstrand
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov nybyggnad 6 fritidshus Klövsjö 5:451,5:452,5:453,5:454,5:455,5:456.
Utvändigt underhåll av skola i Ragunda
Avser ventilations åtgärder på skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus och skylt.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Ändring planlösning i samlingslokal.
Ombyggnad av förskola i Bräcke
Ändrad användning av förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Östersund
Bygglov för fasadändring av skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).