Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (8)
Bräcke (3)
Krokom (13)
Ragunda (5)
Strömsund (13)
Åre (6)
Östersund (36)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med ca 64 lägenheter. Den kommer nedifrån sett att vara mellan 3–5 våningar hög exkl. suterrängvåning i sten (och garage under liftplanen) och uppifrån sett tre våningar hög. En restaurang om 150 platser (100 inne, 50 ute) ska också byggas och utarrenderas. Det kommer också finnas en året runt-öppen värmestuga med tre toaletter varav en för handikappade att nyttja för allmänheten.
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Tillbyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Utveckling av centrum i Berg
Syftet är att möjliggöra vidare utveckling av den västra delen av Åsarna by och centrum genom att tillåta markanvändning i form av centrumverksamhet, kontor och bostäder för stora delar av bebyggelsen väster om E45:an.
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Nybyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av skola i Nälden.
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och bostäder i Klövsjö
Detaljplanen syftar till att komplettera Klövsjö centrum med lokaler för kontor, handel och bostäder. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Nybyggnad av padelhall i Lofsdalen
Avser nybyggnad av padelhall. Padelhallen blir 1500 kvadratmeter som kommer att inrymma 5 st banor, 2 singelbanor och 3 dubbelbanor. Byggnaden kommer att vara belägen vid den östra infarten.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Tillbyggnad av hotell.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av maskinhall i Bispgården
Avser nybyggnad av maskinhall till transportutbildningen i Bispgården.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Avser moduler, tälthall eller motsvarande som ska inrymma idrottshall med tillhörande omklädningsrum och dusch etc och skall placeras på området Blomstergården, Kv Karlslund 1:32 i Östersund.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av skola i Krokom
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av ridhus i Åre
Nybyggnad av ridhus.
Underhåll av badhus i Kälarne, Bräcke
Förslag har lagts fram att badhusen i Bräcke och Gällö ska stängas och att Kälarne badhus ska rustas för att klara några år till.
Uppförande av skolmoduler i Krokom
Nybyggnad av 4 basenheter skolbyggnad med tillhörande personalutrymmen.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av aktivitetsanläggning, kontor, lager, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser på Forsa 2:174 och Forsa 2:5.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering av Gröna Skolan.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sveg
Avser nybyggnad och rivning.
Renovering av fasad på kyrka i Krokom
Exteriör renovering, åtgärder på fasad på Hotagens kyrka.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av butik i Sveg
Bygglov nybyggnad butik, garage och lager.
Nybyggnad av padelhall i Krokom
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av servicebyggnad på Östersunds Camping
Avser nybyggnad av ett nytt servicehus på Östersunds Camping. I entreprenaden ingår rivning av en befintlig servicebyggnad och 2 st mindre förrådsbyggnader.
Takbyte på Cederbergskolan i Föllinge, Krokoms kommun
Avser takbyte på matsalsbyggnaden på Cederbergsskolan i Föllinge.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kulturhus i Östersund
Underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Nya offentliga toaletter i Hammarstrand & Stugun
Avser offentliga toaletter i Hammarstrand och Stugun i Ragunda kommun. Entreprenaden i dess helhet ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast enligt följande: Stugun 2021-12-24 Hammarstrand 2022-06-24
Modulbyggnad vid Litsbackens Skidanläggning, Östersunds kommun
Objektet avser inköp av flyttbara lokaler, modulbyggnader till Litsbackens skidanläggning. Modulbyggnaden ska inrymma en värmestuga för besökarna samt en personaldel för driften.
Ombyggnad av affärshus i Bräcke
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnation av befintliga lokaler i Krokom
Avser ombyggnad av personalutrymmen och förrådslokal för den egna personalen vid Krokomsbostäders Hk i Krokom. Ombyggnadsyta: c:a 190 kvm
Rivning av Älvgläntan och Torpet i Krokoms kommun
Avser rivning av 2 st hus i Krokom. Objektets läge: Älvgläntan- Aspåsvägen 12 Torpet- Krokomsporten 6
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Nybyggnad av idrottshall i Sveg
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av Ica i Svenstavik
Avser tillbyggnad och fortsatt utveckling av ICA butiken. Omfattning oklar.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av en isolerad stålhall, pistmaskinsgarage vid Litsbacken. Beställaren utför markarbeten och betongplattan för stålhallen.
Ombyggnad av bensinstation i Östersund
Anmälan ändring av anläggning/anordning.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov ändrad användning, fasadändring av affärshus samt hissinstallation.
Rivning av skola i Krokom, etapp 1
Förberedande för rivning av skola. Etapp 2- 1657613.
Utvändigt underhåll av förskola i Östersund
Fasadändring av förskola med ändrad användning till lss boende.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus mm.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Nybyggnad av samlingslokal i Östersund
Nybyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Krokom
Ändrad användning av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Ombyggnad av restaurang i Östersund
Ändrad användning samt invändig ändring av planlösning i restaurang.
Ombyggnad av kontor i Krokom
Ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, brandskydd och ventilation i affärshus.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Rätan
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av carport i Sveg
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad garage Lofsdalen 1:425,1:433,1:423,1:426.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Bygglov nybyggnad teknikbod Sunnanå 15:19,Åsen 6:5.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Bräcke
Bygglov utvändig ändring föreningshus.
Rivning av garage i Strömsund
Ansökan om marklov för nya parkeringsplatser samt anmälan om rivning av ett garage.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av en carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Avser fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av badhus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i simhall.
Rivning av telestation i Strömsund
Anmälan om rivning av en teknikbod.
Rivning av telestation i Strömsund
Anmälan om rivning av teknikbod och telemast.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov fasadändring på kontorshus - solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sveg
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Östersund
Bygglov för inglasning av uteplats på bensinstation.
Nybyggnad av carport i Sveg
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Rätan
Bygglov för nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skärmtak på skola.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Avser tillbyggnad av affärshus. Utrymme för kundvagnar.
Målning av sportgolv i Krokoms kommun
Avser linjemålning på Föllingehallen samt Jämtkraftshallen i Ås med adress: Ås-Hov 1:212, Åsvägen 1, 836 94 Ås.
Utvändigt underhåll av skola i Strömsund
Anmälan om fasadändring. Byte av en balkongdörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Ragunda
Projektet avser installation av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.