Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (4)
Krokom (6)
Ragunda (1)
Åre (10)
Östersund (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med ca 64 lägenheter. Den kommer nedifrån sett att vara mellan 3–5 våningar hög exkl. suterrängvåning i sten (och garage under liftplanen) och uppifrån sett tre våningar hög. En restaurang om 150 platser (100 inne, 50 ute) ska också byggas och utarrenderas. Det kommer också finnas en året runt-öppen värmestuga med tre toaletter varav en för handikappade att nyttja för allmänheten.
Nybyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av skola i Nälden.
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av fritidshusområde, Björnrike
Avser 49 nya tomter för bostäder i form av friliggande småhusbebyggelse (en- och tvåbostadshus). Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden.
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Nybyggnad av förskola i Duved, Åre
Planen syftar till att möjliggöra en förskola med 8-10 avdelningar med tillhörande parkeringar.
Nybyggnad av skidlift i Åre
Nybyggnad av skidlift på Totten 1:205 och Totten 1:60.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Kaxås, Krokom
Behov av en ny förskola med 2 avdelningar finns i Kaxås.
Nybyggnad av förskola i Torvalla, Östersund
Detaljplanen möjliggör en ny förskola kan byggas inom området. Planområdet består idag av skogsmark och ligger Öster om Storfjällvägen och söder om Gåsenvägen.
Nybyggnad av bostäder i Vemdalen
Nybyggnad av en tomt som är planlagd för bostäder, handel eller kontor. Tomten är 2 700 kvadratmeter med en byggyta på 480 kvadratmeter.
Nybyggnad av stugområde och vandrarhem i Lofsdalen
Planer finns för 85 nya tomter och ett vandrarhem med två plan. 3000kvm på varje plan.
Nybyggnad av butik i Åre
Nybyggnad av butik på Åre-Svedje 1:140 samt nybyggnad av komplementbyggnad på England 1:2.
Nybyggnad av campingstuga i Åre
Nybyggnad av campingstugor och servicehus.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 1
Nybyggnad 11 parhus med loft Klövsjö 5:882,5:883,5:884,5:885,5:886,5:887,5:888,5:889,5:890,5:891,5:892.
Nybyggnad av sporthall i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av sporthall, padelhall.
Nybyggnad av fritidshus i Duved
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gym i Krokom
Planer finns för nybyggnad av ett 400 kvm stort gym bakom Krokomsporten.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 4 stugor.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Funäsdalen.
Nybyggnad av förskola i Odensala
Nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad av kontor, tapphus. Fasadändring.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Nybyggnad av förskola i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Tillbyggnad av ridhus i Krokom
Tillbyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av hotell i Storlien
Bygglov för tillbyggnad och ändring av befintlig byggnad (hiss, konstruktion, planlösning) för hotell på fastigheten storlien 1:353, geijerbacken 10, storlien.
Tillbyggnad av restaurang i Sveg
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Åre
Ändrad användning från butikslokal till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av hotell i Strömsund
Ombyggnation av spa-anläggning och hotellrum.
Ombyggnad av idrottshall i Östersund
Anmälan av ändring planlösning och brandskydd i sporthall.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring, ändring i brandskydd av kontorshus.
Ombyggnad av gym i Bräcke
Ombyggnad friskvårdsanläggning.
Rivning av servicebyggnad i Åre
Rivning av servicehus.
Byte av brand- och utrymningslarm i fastigheter i Strömsund
Avser installation av nytt brand/ inbrottslarm samt demontering av befintligt brand/ inbrottslarm i 5 fastigheter: • Anläggning 1 Fyrås skola Fyrås, Solberg 2:13 • Anläggning 2 Åshagens förskola Hammerdal, Hammerdal 4:7 • Anläggning 3 Folkets Hus Strömsund, Ejdern 16 • Anläggning 4 Skyttehallen Strömsund, Grelsgård 3:47 • Anläggning 5 Västringens förskola Strömsund, Grelsgård 3:47
Nya offentliga toaletter i Hammarstrand & Stugun
Avser offentliga toaletter i Hammarstrand och Stugun i Ragunda kommun. Entreprenaden i dess helhet ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast enligt följande: Stugun 2021-12-24 Hammarstrand 2022-06-24
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 5
Nybyggnad av totalt 8 st stugor med loft. Etapp 1-1420659 Etapp 2-1629991 Etapp 3- 1629992 Etapp 4- 1629993 Etapp 5 -1629994 Etapp 6 -1629995 Etapp 7- 1629996 Etapp 8- 1629997
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Renovering av omklädningsrum och duschar på skola i Gällö
Avser renovering av omklädningsrum och duschar på Gällö skola. Arbetet omfatta bl.a rivningsarbeten, byggnadsarbeten, målning, plattsättning samt el- och rörarbeten.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Ombyggnad av entré till familjecentralen i Krokom
Avser nytt skärmtak och ny entré till familjecentralen i Krokom.
Utbyte av hiss på Östersunds sjukhus
Avser demontering av befintlig hiss samt projektering och installation av ny hiss på Östersunds sjukhus.
Tillbyggnad av skola i Strömsund
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandsskydd i förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Fasadändring samt ändring i ventilation av samlingslokal.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring av skola mm.
Tillbyggnad av församlingshus i Bräcke
Tillbyggnad av församlingshem.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 1
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av simhall i Bräcke
Ombyggnad av simhall, men inga beslut är tagna ännu.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).