Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Om- och tillbyggnad av skola i Visby
Idag går ca 200 elever i årskurs 2-6 på Alléskolan men planen är att även inkludera årskurserna F-1 som idag har verksamhet i Humlegårdsskolan. Efter planerad om- och tillbyggnad ska skolan ha kapacitet för 350 elever
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett
Projektet avser uppföra modulbyggnad. I lokalerna ska inrymmas sjukvårdsverksamhet i form av patientmottagning, jour-rum (övernattning) samt administrativa lokaler.
Ombyggnad av storkök och matsal i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Nybyggnad av gruppboende mm i Visby
Projektet avser ett hus med gruppboende och ett hus med kontor, träfflokal och lokaler för hemtjänsten.
Nybyggnad av lokal för reception mm. i Visby
Nybyggnad av lokal innehållande reception med mera på omkring 250 kvm till individ- och familjeomsorgen. Denna fristående byggnad ska även förbindas med gångar till hus 01 och 02 på fastigheten Grönsiskan 4 i Visby. Byggnaden blir en enplansbyggnad med aggregatrum i källare. Markarbeten påbörjas i november 2021.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Ombyggnad för barnmorskemottagning i Visby
Avser ombyggnad av befintliga vårdlokaler till ny barnmorskemottagning. Arbetet omfattar nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Nybyggnad av sjöräddningsstation i Visby
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningsstation.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad (f.d. kinarestaurangen).
Ombyggnad av kontor i Visby
Anmälan ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Utökad bygglovplikt - underhåll av tak och fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Visby
Ändrad användning av annan byggnad.
Ombyggnad av gym i Visby
Ändrad användning av byggnad från butik till gymlokal.
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning från butikslokal till restaurang (kasai).
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasad - byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasad - byte av fönster och dörr.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Visby
Utökad bygglovsplikt - underhåll av fasad, fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av museum i Visby
Utökad lovplikt - lagning av gesims utmed mellangatan, Utökad lovplikt - underhållsmålning av fönster Visby Muséet 1.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Visby
Ändra fasad och tak på annan byggnad.
Nybyggnad av telestation i Visby
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Om- och tillbyggnad av servicehus (ljugarns hamn).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Markförändring, bygga pool.
Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av matbodar, kontor, uppställning av containrar samt uppförande av skylt- tidsbegränsat lov t.o.m.-.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Visby
Utökad bygglovplikt - underhåll av portal.
Rivning av telestation i Visby
Rivning - teknikbod.
Rivning av telestation i Visby
Rivning av annan byggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.