Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell I Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hotellrum, 30 strandsviter, spa och restaurang.
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Nybyggnad av militärrestaurang på Gotland
Avser nybyggnad av militärrestaurang med tillhörande storkök, mäss, markenteri samt tillhörande personalutrymmen. BTA är ca 3 600 kvm.
Renovering av kontorshus i Visby
Projektet avser renovering av kontorshus som avser bl.a nya installationer, nya ytskikt, byte av glaspartier i bottenplanet, ny skylt m.m.
Nybyggnad av kontor i Visby
Avser kontor och verkstadsbyggnad med ett fristående skärmtak.
Ombyggnad av akutmottagning på sjukhus i Visby, etapp 1-4
Projektet avser en etappvis ombyggnad av akutmottagningen. Ny planlösning, nya installationer samt mindre tillbyggnad för vindfång och aggregatrum. I projektet ingår även mindre markarbeten.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig tillagningskök och omfattar tillbyggnad av nytt kök, aggregatrum och miljörum. Personalutrymmen byggs om. Befintlig köksbyggnad och sopbod rivs. Ventilationsanläggning ersätts med ett nytt luftbehandlingsaggregat.
In- och utvändigt underhåll av vårdbostad i Visby
Projektet avser ombyggnad av tak och ventilationshuvar, byte ventilationsaggregat och uppdatering av brandsystem i vårdboende.
Om- och tilbyggnad av skola i Visby
Avser ombyggnad av ca 100 m2 skollokaler samt utbyggnad av skola med ca 70 m2 lokaler.
Renovering av hissar i Visby lasarett, etapp 2
Avser renovering av hissar på Visby lasarett och omfattar Hisshall A och Hisshall B. Totalt omfattar renoveringen 10 st hissar i 2 st etapper.
Ombyggnad av hotell i Visby
Ändrad användning från gårdshus till 3 st hotellrum samt fasadändring - montering av takfönster.
Tillbyggnad av församlingshus i Visby
Tillbyggnad av annan byggnad, markförändring, annat, rivning av annan byggnad.
Ombyggnad av scen i Visby
Projektet avser ombyggnad av scen.
Om- och tillbyggnad av kuststation i Slite
Avser om- och tillbyggnad av kuststation i Slite.
Ombyggnad av vårdcentral i Visby
Installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Ändring av affärsbyggnad - ny butiksindelning och entré samt ny lastmottagning och nytt fönster.
utvändigt underhåll av kontorshus i Visby
Avser byte av entrédörr på fastigheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).