Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad och nybyggnad av skolbyggnad innehållande bl a lektionsrum, grupprum, administrativa lokaler, personalutrymmen, teknikutrymmen, skolkök och matsal. Skolbyggnaden ska nyttjas av årskurserna F-6 och erbjuda plats för ca 350 elever och 50 personal.
Nybyggnad av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg, Visby
Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor.
Nybyggnad av förskola i Väskinde, Gotland
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Markarbetet påbörjas i slutet av 2022.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av uthyrningsstugor och cykelförråd.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Ombyggnad av utställningshall i Visby
Ombyggnad av kvarnen plågan samt ändrad användning till utställningslokal och möteslokal.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Förhandsbesked för tillbyggnad av kontors- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st fritidshus.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av scen i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Uppställning av konstorsmoduler i Visby
Projektet avser rivning och uppställning av kontorsmodul.
Ombyggnad av nedlagt badhus i Visby
Projektet avser ändring av brandcellsindelning, ändring av va och ventilation i nedlagt badhus.
Ombyggnad av dagcenter i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus till lokal för daglig verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av fritidsgård till kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).