Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (32)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell I Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hotellrum, 30 strandsviter, spa och restaurang.
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Nybyggnad av badhus i Visby
Omfattning är för dagen okänd.
Om- och tillbyggnad av skola i Visby
Idag går ca 200 elever i årskurs 2-6 på Alléskolan men planen är att även inkludera årskurserna F-1 som idag har verksamhet i Humlegårdsskolan. Efter planerad om- och tillbyggnad ska skolan ha kapacitet för 350 elever
Nybyggnad av idrottshall i Visby
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall.
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett
Projektet avser uppföra modulbyggnad. I lokalerna ska inrymmas sjukvårdsverksamhet i form av patientmottagning, jour-rum (övernattning) samt administrativa lokaler.
Tillbyggnad av butik i Visby
Projektet avser rivning och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Nybyggnad av gruppboende mm i Visby
Projektet avser ett hus med gruppboende och ett hus med kontor, träfflokal och lokaler för hemtjänsten.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Nybyggnad av lokal för reception mm. i Visby
Nybyggnad av lokal innehållande reception med mera på omkring 250 kvm till individ- och familjeomsorgen. Denna fristående byggnad ska även förbindas med gångar till hus 01 och 02 på fastigheten Grönsiskan 4 i Visby. Byggnaden blir en enplansbyggnad med aggregatrum i källare.
Ombyggnad för barnmorskemottagning i Visby
Avser ombyggnad av befintliga vårdlokaler till ny barnmorskemottagning. Arbetet omfattar nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av sjöräddningsstation i Visby
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningsstation.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av 4 st garage/kontor samt 1 st garage/självtvätt.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad (f.d. kinarestaurangen).
Ombyggnad av samlingslokal i Visby
Ändrad användning av annan byggnad.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasad - byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasad - byte av fönster och dörr.
Nybyggnad av skola i Visby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfällig skolbyggnad (södervärnsskolan).
Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av matbodar, kontor, uppställning av containrar samt uppförande av skylt- tidsbegränsat lov t.o.m.-.
Rivning av telestation i Visby
Rivning - teknikbod.
Rivning av telestation i Visby
Rivning av annan byggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Utökad bygglovsplikt - underhåll av fönster och dörrar, ändring av ett fönster samt byte av två dörrblad (hotell s:t clemens).
Utvändigt underhåll av museum i Visby
Utökad lovplikt - lagning av gesims utmed mellangatan, Utökad lovplikt - underhållsmålning av fönster Visby Muséet 1.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Visby
Ändra fasad och tak på annan byggnad.
Nybyggnad av carport i Visby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Visby
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Om- och tillbyggnad av servicehus (ljugarns hamn).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Markförändring, bygga pool.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Montering av solceller på tak till kontorsbyggnad (riksantikvarieämbetet).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.