Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Väskinde, Gotland
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Markarbetet påbörjas i början av 2023.
Nybyggnad av gruppboende mm i Visby
Projektet avser ett hus med gruppboende och ett hus med kontor, träfflokal och lokaler för hemtjänsten.
Ombyggnad av storkök och matsal i Hemse
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Nytt kallelsesignalsystem för Visby Lasarett
Avser demontering av befintligt kallelsesignalsystem och installation av nytt kallelsesignalsystem på Visby lasarett.
Nybyggnad av butik och lagerhall i Visby
Projektet avser nybyggnad av butik och lagerhall.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Ombyggnad av butik i Visby
Ändrad användning av industri- och lagerbyggnad - från bilverkstad till butik.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Tillbyggnad av affärsbyggnad (ica maxi) samt uppförande av skylt. Förråd.
Utvändigt underhåll av butik i Visby
Ändra fasad och tak på butik.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Byte av fönster på kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).