Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell I Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hotellrum, 30 strandsviter, spa och restaurang.
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Rivning och nybyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad och nybyggnad av skolbyggnad innehållande bl a lektionsrum, grupprum, administrativa lokaler, personalutrymmen, teknikutrymmen, skolkök och matsal. Skolbyggnaden ska nyttjas av årskurserna F-6 och erbjuda plats för ca 350 elever och 50 personal.
Renovering av kontorshus i Visby
Projektet avser renovering av kontorshus som avser bl.a nya installationer, nya ytskikt, byte av glaspartier i bottenplanet, ny skylt m.m.
Nybyggnad av militärrestaurang på Gotland
Avser nybyggnad av militärrestaurang med tillhörande storkök, mäss, markenteri samt tillhörande personalutrymmen. BTA är ca 3 600 kvm.
Kasernbyggnad med kontorsarbetsplatser och verkstadsdel på Gotland
Projektet avser kasernbyggnad med kontorsarbetsplatser och verkstadsdel.
Nybyggnad av kontor i Visby
Avser kontor och verkstadsbyggnad med ett fristående skärmtak.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig tillagningskök och omfattar tillbyggnad av nytt kök, aggregatrum och miljörum. Personalutrymmen byggs om. Befintlig köksbyggnad och sopbod rivs. Ventilationsanläggning ersätts med ett nytt luftbehandlingsaggregat.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av innovationscenter samt anordnande av parkering Öja Botarve 1:15,Öja Burgsvikshamn 1:1.
Ombyggnad av lager och butikslokaler mm i Visby
Projektet avser ombyggnad av lager och butikslokaler och nybyggnad av lager.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Renovering av hissar i Visby lasarett, etapp 1
Avser renovering av hissar på Visby lasarett och omfattar Hisshall C och Akuthissen. Totalt omfattar renoveringen 10 st hissar i 2 st etapper.
Renovering av hissar i Visby lasarett, etapp 2
Avser renovering av hissar på Visby lasarett och omfattar Hisshall A och Hisshall B. Totalt omfattar renoveringen 10 st hissar i 2 st etapper.
Ombyggnad av scen i Visby
Projektet avser ombyggnad av scen.
Ombyggnad av förråd till hotellrum samt takrenovering i Visby
Ändrad användning av förråd till hotellrum samt fasadändring och renovering av tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).