Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad och nybyggnad av skolbyggnad innehållande bl a lektionsrum, grupprum, administrativa lokaler, personalutrymmen, teknikutrymmen, skolkök och matsal. Skolbyggnaden ska nyttjas av årskurserna F-6 och erbjuda plats för ca 350 elever och 50 personal.
Nybyggnad av Dollarstore på Gotland
Avser nybyggnad av Dollarstore.
Nybyggnad av förskola i Väskinde, Gotland
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Markarbetet påbörjas i slutet av 2022.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av uthyrningsstugor och cykelförråd.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av konferensbyggnad.
Ombyggnad av storkök och matsal i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Ombyggnad av utställningshall i Visby
Ombyggnad av kvarnen plågan samt ändrad användning till utställningslokal och möteslokal.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Nybyggnad av kontor i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st lager- och kontorslokaler.
Ombyggnad för barnmorskemottagning i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintliga vårdlokaler till ny barnmorskemottagning. Arbetet omfattar nya installationer och ytskikt.
Rivning av en paviljong och tillbyggnad av skola i Visby
Projektet avser rivning av en paviljongbyggnad samt tillbyggnad av skola med två skolsalar samt gemensamma utrymmen såsom kapprum och toaletter.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Ombyggnad av scen i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Uppställning av konstorsmoduler i Visby
Projektet avser rivning och uppställning av kontorsmodul.
Ombyggnad till eventhall i Visby
Projektet avser ombyggnad av museum till eventhall.
Ombyggnad av nedlagt badhus i Visby
Projektet avser ändring av brandcellsindelning, ändring av va och ventilation i nedlagt badhus.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av fritidsgård till kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).