Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av batterianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Rivning av läktartak vid friidrottsarena i Västerås
Avser rivning av läktartak vid Arosvallen.
Ombyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, planlösning och användningssätt.
Tillbyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Objektet omfattar tillbyggnad av förrådsdel med totalyta (BTA) ca 130 m2 samt invändig ombyggnad av soprum med yta (BRA) ca 30 m².
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt marklov.
Ombyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i planlösning.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av vatten och avlopp.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skyltar och flaggstänger.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad samt uppförande av takstolar/sadeltak stående på 2 containers.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för uppförande av pergolasystem med öppningsbart tak.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av soprum i Västerås
Bygglov för uppsättning av tak ovanför soprumsdörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (installation av port).
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av självtvätt.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tältmagasin (magasin 57, 58) Västerås 2:4.
Tillbyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum och värmecentral.
Uppförande av friluftslivsanordningar i Asköviken-Tidö, Västerås
Uppdraget omfattar byggnation av tre friluftslivsanordningar i naturreservatet Asköviken-Tidö,10 km söder om Västerås. En utsiktsplattform med tillhörande ramp ska rivas och bortforslas till återvinning och en ny ska uppföras på samma plats. En rastplats med eldstad under tak ska byggas. Ett befintligt fågeltorn ska kompletteras med en ramp och en utbyggnad av det nedre planet.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Avser insättning av port.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.