Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kallager i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm (kallager).
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Montering av solenergianläggning, Västerås
Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt och kommer bestå av 1500 solcellspaneler.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon i Västerås
Avser nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av tältmagasin i Västerås Hamn.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor i Bäckby.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor i Vallby.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor på Geijersgatan.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av batterianläggning.
Nybyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd/lager.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och marklov samt skyltar.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av gastank.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av tält runt uteservering.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av vädertak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny port).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 10 st. lusthus för bullerskyddande åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st regnskydd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 5 st cykelförråd.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Avser uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.