Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av pumphus samt markarbeten.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Luftarbyte vid Kungsängens avloppsreningverk, Västerås
Avser luftarbyte till Kungsängens Reningsverk.
Nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon i Västerås
Avser nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av tältmagasin i Västerås Hamn.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhall, anordnande av parkeringsplatser samt uppförande av plank.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium r & d2.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad på industrilokal.
Nybyggnad av kallförråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt uppförande av staket.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.
Renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön
Avser renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.