Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Montering av solenergianläggning, Västerås
Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt och kommer bestå av 1500 solcellspaneler.
Luftarbyte vid Kungsängens avloppsreningverk, Västerås
Avser luftarbyte till Kungsängens Reningsverk.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av tältmagasin i Västerås Hamn.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor i Bäckby.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor i Vallby.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor på Geijersgatan.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av batterianläggning.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och marklov samt skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av tält runt uteservering.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av vädertak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny port).
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av skärmtak för cykelparkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 10 st. lusthus för bullerskyddande åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st regnskydd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 5 st cykelförråd.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Avser uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.