Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
2 lediga tomter finns.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Avser nybyggnad av industribyggnad/padelhall, 1300 m2.
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av pumphus samt markarbeten.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Luftarbyte vid Kungsängens avloppsreningverk, Västerås
Avser luftarbyte till Kungsängens Reningsverk.
Nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon i Västerås
Avser nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av tältmagasin i Västerås Hamn.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Byte av slamavvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Arboga
Kommunen avser att uppgradera sin utrustning för avvattning av rötat slam på anläggningen.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Renovering av tvättstuga i Fagersta
Avser renovering av ytskikt i tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Avveckling av kylanläggning vid bandyplan i Köping
Kylanläggning för bandyplan på Kristinelunds sportfält i Köping avvecklas. I entreprenaden ingår rivning och sanering av befintligt system.
Renovering av Ebba Brahes lusthus i Skinnskatteberg
Lusthuset från 1700-talet är i behov av renovering. Mest akut är att åtgärda grunden som lusthuset står på. Förutom detta finns även behov av målningsarbete och att byta ut en del trä som i konstruktionen. Lusthuset är ett kulturminne och all arbeten ska ske på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt för att bevara kulturvärdet.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad avsedd för friskvård/produktion inom fastigheten släpvagnen 4, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten hantverkaren 19, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium r & d2.
Nybyggnad av sophus i Arboga
Nybyggnad av miljöbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Sala
Nybyggnad av pumpstation, dricksvatten.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av växthus i Sala
Nybyggnad av växthus, förråd och anläggande av två dammar.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Nybyggnad av förråd samt rivning av bef. förråd.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Solpaneler på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält inom fastigheten vinkeln 3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av skärmtak i Sala
Tillbyggnad av skärmtak på garage/lager.
Nybyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Ändring av planlösning och bärande konstuktion i industribyggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för ombyggnad av gångbro mellan industribyggnader inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Surahammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, verkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak inom fastigheten skogvaktaren 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av vädertak.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av solcell i Arboga
Installation av solceller på industritak.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Avser tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppställning av vattenkiosk/tankstation.
Nybyggnad av cistern i Surahammar
Bygglov för cistern för koldioxid.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Bygglov för fast råvarosilos inklusive betongfundament.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och marklov samt skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Norberg
Anmälan om ändrad planlösning i industribyggnad inom fastigheten spännarhyttan 2:19, norbergs kommun.
Renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön
Avser renovering av sjöbodsbyggnad på Aggarön i Ridö-Sundbyholmsarkipelagens naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.