Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av såglinje i Skinnskatteberg
Avser nybyggnad av såglinje vid sågverk i Skinnskatteberg.
Nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 3
Avser nybyggnad av fabrik för Volvo Powertrain Production.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av batterianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
2 lediga tomter finns.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Nybyggnad av padelhall på Södra Nibble
Avser nybyggnad av padelhall. Ca 37200 kvm.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Arboga
Avser nybyggnad av lagerlokal om ca 450 kvm.
Nybyggnad av magasin i Köping
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av magasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Förhandsbesked för nybyggnad samt tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Renovering av eftersedimenteringsbassänger vid avloppsreningsverk i Arboga
AVAAB avser nu att uppgradera sin utrustning för bortförsel av returslam i två eftersedimenteringsbassänger samt utföra erforderliga renoveringsåtgärder av betong i respektive bassäng och på gångbryggor och anslutande ytor.
Nybyggnad av biltvätt i Fagersta
Nybyggnad av biltvätt.
Rivning av läktartak vid friidrottsarena i Västerås
Avser rivning av läktartak vid Arosvallen.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, planlösning och användningssätt.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Objektet omfattar tillbyggnad av förrådsdel med totalyta (BTA) ca 130 m2 samt invändig ombyggnad av soprum med yta (BRA) ca 30 m².
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten dragaren 9, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Ombyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av vatten och avlopp.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av självtvätt.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tältmagasin (magasin 57, 58) Västerås 2:4.
Tillbyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum och värmecentral.
Nybyggnad av kallförråd i Arboga
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nybyggnad av pumpstation på Valskog 4:1, Sjöholmen 1:11 och Kungsör 3:1.
Nybyggnad av pumpstation i Surahammar
Nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring, montering av industriport.
Tillbyggnad av skärmtak i Köping
Tillbyggnad av skärmtak samt skyltanordning Industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Hallstahammar
Uppförande av cykelbod på Växeln 8 samt uppförande av två cykelbodar på Växthuset 3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler - skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Utvändig ändring och ändrad planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skyltar och flaggstänger.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad samt uppförande av takstolar/sadeltak stående på 2 containers.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för uppförande av pergolasystem med öppningsbart tak.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av soprum i Västerås
Bygglov för uppsättning av tak ovanför soprumsdörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring samt uppsättning av skylt på industribyggnad inom fastigheten hantverkaren 14, fagersta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Surahammar
Bygglov för återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (installation av port).
Uppförande av friluftslivsanordningar i Asköviken-Tidö, Västerås
Uppdraget omfattar byggnation av tre friluftslivsanordningar i naturreservatet Asköviken-Tidö,10 km söder om Västerås. En utsiktsplattform med tillhörande ramp ska rivas och bortforslas till återvinning och en ny ska uppföras på samma plats. En rastplats med eldstad under tak ska byggas. Ett befintligt fågeltorn ska kompletteras med en ramp och en utbyggnad av det nedre planet.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Avser insättning av port.
Ombyggnad av lager i Surahammar
Ändrad användning av lagerlokal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.