Alla aktuella industriprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fryslager i Örebro
Avser nybyggnad av helautomatiserat lågsyrefryslager samt tillhörande logistikutrymmen till det befintliga bageriet i Örebro. Lagret blir 36,5 meter hög och ska hålla -26℃. Syrenivån sänks till mycket låga nivåer för att ge ett brandskydd. Det ska även byggas en låglagerdel, palleteringsyta, maskinrum och nya logistikkontor.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av depåverksamhet i Örebro
Avser nybyggnad av depåverksamhet för Systembolaget pga ökat intresse för e-handel.
Nybyggnad av industri i Örebro
Avser nybyggnad av produktionslokal samt lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser tillbyggnad av lager, 1700 kvm.
Om- och nybyggnation lager/garage, Örebro
Avser nybyggnad av lagerbyggnad och ombyggnad av garage. Iordningställande av mark samt skärmtak för parkering av fordon.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av småindustri/handel i Törsjö, Örebro
Verksamhetstomt om ca 20 230 m² för småindustri och handel (ej livsmedel).
Nybyggnad av industriradhus i Örebro
Avser nybyggnad av 20 lokaler om ca 6x12 meter golvyta + tillhörande entresolplan om cirka 33 kvadratmeter där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nya slamavvattningscentrifuger till Skebäcksverket
Avser leverans och igångkörning av 2 st slamavvattningscentrifuger till Skebäcksverket i Örebro.
Ombyggnad av Skebäcksverket i Örebro kommun
Avser ombyggnad av inlopp P1 vid Skebäcksverket i Örebro.
Rivning av fastigheter i Örebro
Avser rivning av fastigheter inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Sanering av mark finns på Id. 2090094
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring fasader på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov ändring återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annat i form av fågeltorn och dass.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av stall i Örebro
Bygglov nybyggnad stall och inskjutningskur.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad av skärmtak samt uppsättning av skylt, rivning av cykelskärmtak.
Byte av tak på förråd i Örebro
Bye av tak på förråd vid Brf örebrohus.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad samt växthus, förråd samt installation av eldstad.
Byte av tak på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av tak på Brf Örebrohus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.