Alla aktuella industriprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centrallager i Örebro
Avser nybyggnad automatiserat centrallager. Solpaneler på taket på hela fastigheten kommer att producera elen till driften av verksamheten. På fastighetens tak byggs en 3000 kvm stor solcellsanläggning.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av lager- och handelslokal i Örebro
Nybyggnation av en lager- och handelslokal i Boglundsängen.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal, 1500 kvm.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola samt nybyggnad av miljöbod.
Byte av fönster på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av fönster på Brf Örebrohus.
Rivning av förråd i Örebro
Rivningslov rivning förråd.
Rivning av skorsten i Örebro
Rivningslov rivning skorsten.
Rivning av sophus i Örebro
Rivningslov rivning sophus/miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Strandskyddsdispens nybyggnad kemikalietank.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad annan byggnad.
Tillbyggnad av förråd, Örebro
Tillbyggnad förråd.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov ändrad användning från industribyggnad till annat.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd nybyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad (förråd).
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad, transformatorstation, rivning skärmtak och ställverk.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelrum med förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av silo i Örebro
Bygglov nybyggnad silo.
Nybyggnad av silo i Örebro
Bygglov nybyggnad silos.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Örebro
Bygglov tillbyggnad biltvätt och skylt.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad samt förråd.
Byte av tak på förråd i Örebro
Bye av tak på förråd vid Brf örebrohus.
Byte av tak på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av tak på Brf Örebrohus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.