Alla aktuella industriprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av lager- och handelslokal i Örebro
Nybyggnation av en lager- och handelslokal i Boglundsängen
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av verkstad- och kontorsbyggnad, garage, förråd samt parkeringsplatser och plank.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 8 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri/lagerbyggnad, parkeringar och skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov ändrad användning från industribyggnad till annat.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelrum med förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i industribyggnad.
Rivning av skorsten i Örebro
Rivningslov rivning skorsten.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Strandskyddsdispens nybyggnad kemikalietank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.