Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centrallager i Örebro
Avser nybyggnad automatiserat centrallager. Solpaneler på taket på hela fastigheten kommer att producera elen till driften av verksamheten. På fastighetens tak byggs en 3000 kvm stor solcellsanläggning.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Markområde till försäljning för industri i Grythyttan, Hällefors
Industriområde i bra läge nära väg 244 och i nära anslutning till Bergslagsbanan. Flera företag i närheten. Tomtarea: 203 311 m²
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av lager- och handelslokal i Örebro
Nybyggnation av en lager- och handelslokal i Boglundsängen.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå.
Nybyggnad av återvinningscentral i Hallsberg
Avser en ny ÅVC mittemot den befintliga terminalen med större kapacitet och större möjligheter till återvinning.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal, 1500 kvm.
Tillbyggnad av vattenverk i Lindesberg
Avser tillbyggnad av Rya vattenverk med nytt pumphus, samt rustning av befintlig lokal.
Nybyggnad av produktionslokaler i Degerfors
Avser uppförande av industrihall på tomten Högbergstorp 1:60, Degerfors. Den nya byggnaden kommer att inrymma montagehall samt kontor.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av padelhall i Karlskoga
Nybyggnad av padelhall med 10 banor och 10 meter i takhöjd.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Avser tillbyggnad av industri samt fasadändring.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Utbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs.
Nybyggnad av omlastningsstation i Hallsberg
Avser projektering och uppförande av ny omlastningsstation för hushållssopor. Placerad i Hallsberg.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Tillbyggnad av industri.
Byte av fönster på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av fönster på Brf Örebrohus.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola samt nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av industrihus i Kopparberg
Förhandsbesked för uppförande av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Lindesberg
Avser ommålning av plåtfasad och tak.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskoga
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av brunnsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av ladugård.
Nybyggnad av komplementbyggnad till förskola i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad till förskola.
Nybyggnad av förråd i Nora
Nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av ventilstation i Askersund
Bygglov tillbyggnad ventilstation.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov ändrad användning från industribyggnad till annat.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av 2 st komplementbyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Rivning av ladugård i Hällefors
Rivning av gammal ladugård.
Nybyggnad av växthus i Hallsberg
Rivning av tre befint växthus samt nybyggnad av ett växthus.
Rivning av förråd i Örebro
Rivningslov rivning förråd.
Rivning av skorsten i Örebro
Rivningslov rivning skorsten.
Rivning av sophus i Örebro
Rivningslov rivning sophus/miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Strandskyddsdispens nybyggnad kemikalietank.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd nybyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskoga
Anordning av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad (förråd).
Rivning av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad, transformatorstation, rivning skärmtak och ställverk.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av cistern i Askersund
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelrum med förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av silo i Örebro
Bygglov nybyggnad silo.
Nybyggnad av silo i Örebro
Bygglov nybyggnad silos.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av lager i Laxå
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad annan byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hallsberg
Tillbyggnad av förråd/lager.
Tillbyggnad av skärmtak i Lindesberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd, Örebro
Tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av panncentral i Kumla
Tillbyggnad med panncentral.
Tillbyggnad av tvätthall i Nora
Tillbyggnad med tvätthall.
Utvändigt underhåll av lager i Nora
Uppförande av stödmur samt fasadändring.
Nybyggnad av cistern i Hallsberg
Uppsättning av gasoltank.
Ombyggnad av bryggeri i Hällefors
Ändrad användning från kraftstation/fiskodling till vinfabrik med cafeteria och butik, installation av eldstad och ventilation, ändring som påverkar bärande konstruktion och brandskydd.
Tillbyggnad av tvätthall i Örebro
Bygglov tillbyggnad biltvätt och skylt.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad samt förråd.
Byte av tak på förråd i Örebro
Bye av tak på förråd vid Brf örebrohus.
Invändigt underhåll av verkstad i Hallsberg
Avser golvåtgärder och komplettering med golvrännor för att ta hand om smältvatten.
Byte av tak på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av tak på Brf Örebrohus.
Tillbyggnad av skärmtak på industri iAskersund
Tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Nora
Ändrad användning, från butik till chokladtillverkning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.