Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Askersund (5)
Degerfors (2)
Hallsberg (3)
Karlskoga (20)
Kumla (13)
Laxå (1)
Lekeberg (1)
Lindesberg (11)
Nora (3)
Örebro (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Nybyggnad av industri/lager i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Markområde till försäljning för industri i Grythyttan, Hällefors
Industriområde i bra läge nära väg 244 och i nära anslutning till Bergslagsbanan. Flera företag i närheten. Tomtarea: 203 311 m²
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av industri i Kumla
Tomtarea ca 30 060 kvm.
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Askersund
Avser nybyggnad av verkstad och kontor. Verkstadsbyggnaden är en byggnad i 1 plan som innehåller en svetsdel, en bearbetningsdel samt en del montage/lager. Kontoret är en 2-plans byggnad som förutom kontor innehåller teknikrum för installationer.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå.
Nybyggnad av återvinningscentral i Hallsberg
Avser en ny ÅVC mittemot den befintliga terminalen med större kapacitet och större möjligheter till återvinning.
Nybyggnad av återvinningscentral i Fjugesta
Avser ny återvinningscentral i Fjugesta.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av verkstad- och kontorsbyggnad, garage, förråd samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av lager- och handelslokal i Örebro
Nybyggnation av en lager- och handelslokal i Boglundsängen
Nybyggnad av småindustri/handel i Törsjö, Örebro
Verksamhetstomt om ca 20 230 m² för småindustri och handel (ej livsmedel).
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 8 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Upprustning av reningsverk i Örebro
Avser upprustning av reningsverk, bygg, maskinutrustning, vent + rör och elinstallationer.
Nybyggnad av industri i Degerfors
Industri och handel. Areal för ev avst/tillbyggn: 25000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad industri samt miljöbod.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Nybyggnad av padelhall i Karlskoga
Nybyggnad av padelhall med 10 banor och 10 meter i takhöjd.
Utbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor.
Nybyggnad av omlastningsstation i Hallsberg
Avser projektering och uppförande av ny omlastningsstation för hushållssopor. Placerad i Hallsberg.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Upprustning av bageri/konditori i Kopparberg
Upprustning av konditori i Kopparberg.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Avser nybyggnad av pumpstation i det nya området Gröna Sörby i Kumla.
Tillbyggnad av reningsverk i Askersund
Bygglov tillbyggnad reningsverk.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager samt skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri (byggnad för flispanna).
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd/garage i Lindesberg
Nybyggnation av förråd/garage.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Ändring av planlösning och brandskydd i butiks-, produktions- och lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Lindesberg
Tillbyggnad med lager samt rivning av plåtförråd.
Tillbyggnad av tvätthall i Nora
Tillbyggnad med tvätthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Nora
Tillbyggnad/komplettering av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Degerfors
Ändrad användning industrilokaler tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av pumpstation i Hällefors
Nybyggnation av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd på förskola.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hallsberg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad
Tillbyggnad av lager i Kumla
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Ombyggnation samt ändrad användning av industrilokal.
Utvändigt underhåll av pumphus
Uppsättning av plank samt fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av pumpstation i Hällefors
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Örebro
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av tak över vattenhjul.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av tält/lagerbyggnad.
Rivning av soprum i Karlskoga
Rivning av 2 soprum/förråd i anslutning till flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Rivning av brunnen byggnad samt uppförande av ny byggnad efter brand.
Rivning av uthus i Hällefors
Rivning av del av stall/uthus.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Örebro
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Karlskoga
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av sophus i Karlskoga
Rivning av miljöhus.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av plåtskjul.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kopparberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnad av förvaringsbod för lekutrustning.
Ombyggnad av industrihus i Askersund
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av förråd i Kopparberg
Byte av takbeläggning på förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Fasadändring, uppsättning av skylt samt flytt av staket.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Markanläggning samt nybyggnad av komplementbyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälan ändring brandskydd i industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Askersund
Bygglov miljöhus.
Tillbyggnad av silo i Askersund
Bygglov tillbyggnad industribyggnad med silos.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser om/tillbyggnad av kemikaliemottagning samt invallning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.