Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

Askersund (2)
Degerfors (3)
Hallsberg (8)
Karlskoga (10)
Kumla (10)
Laxå (1)
Lekeberg (3)
Lindesberg (11)
Nora (2)
Örebro (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av sågverk i Karlskoga
Projektet innebär nyinvestering av sågintag, råsortering med kamerateknologi och en ny såglinje för klentimmer. När detta står klart kommer sågverkets effektivitet och kapacitet öka markant.
Nybyggnad av fryslager i Örebro
Avser nybyggnad av helautomatiserat lågsyrefryslager samt tillhörande logistikutrymmen till det befintliga bageriet i Örebro. Lagret blir 36,5 meter hög och ska hålla -26℃. Syrenivån sänks till mycket låga nivåer för att ge ett brandskydd. Det ska även byggas en låglagerdel, palleteringsyta, maskinrum och nya logistikkontor.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Planer för tillbyggnad av två industrihallar. Kommer att bli kontor, matsal och personalutrymmen.
Nybyggnad av terminal- lager och industri verksamhet i Hallsberg
Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri i tre plan.
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Nybyggnad av industrifastigheter i Karlskoga
Nybyggnad av 26st företagshotell.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Syftet med planen är att tillskapa ytterligare verksamhetsmark för lager och kontor samt planlägga för ett större naturområde norr om det befintliga verksamhetsområdet Västra Pilängen. Plats finns för 2 större etableringar och 2 mellanstora.
Nybyggnad av depåverksamhet i Örebro
Avser nybyggnad av depåverksamhet för Systembolaget pga ökat intresse för e-handel.
Nybyggnad av industri i Kumla
Tomtarea ca 30 060 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av underhållsverkstad i Ralaområdet i Hallsberg.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser tillbyggnad av lager, 1700 kvm.
Om- och nybyggnation lager/garage, Örebro
Avser nybyggnad av lagerbyggnad och ombyggnad av garage. Iordningställande av mark samt skärmtak för parkering av fordon.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Kumla
Planer för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av vattenverk i Lindesberg
Avser tillbyggnad av Rya vattenverk med nytt pumphus, samt rustning av befintlig lokal. Rivning av befintliga betongkonstruktioner
Nybyggnad av småindustri/handel i Törsjö, Örebro
Verksamhetstomt om ca 20 230 m² för småindustri och handel (ej livsmedel).
Nybyggnad av industriradhus i Örebro
Avser nybyggnad av 20 lokaler om ca 6x12 meter golvyta + tillhörande entresolplan om cirka 33 kvadratmeter där varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av verkstad/lager.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Avser nybyggnad industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Avser nybyggnation av lagerlokal.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Ombyggnad av Skebäcksverket i Örebro kommun
Avser ombyggnad av inlopp P1 vid Skebäcksverket i Örebro.
Nya slamavvattningscentrifuger till Skebäcksverket
Avser leverans och igångkörning av 2 st slamavvattningscentrifuger till Skebäcksverket i Örebro.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad, produktionslokal.
Utökning av verksamhetsområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av reningsverk i Hällefors
Avser nybyggnad av mindre reningsverk.
Uppförande av tank Askersund
Uppförande av reagenstank.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Renovering och om-/tillbyggnad av reningsverk i Laxå
Avser renovering och om/tillbyggnad av reningsverket i Hasselfors.
Ny pumpstation till område Älvesta, Kumla kommun
Avser ny pumpstation till område Älvesta, Kumla kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Degerfors
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av kallager i Fjugesta
Bygglov nybyggnad idrottsplats hundträningshall.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Installation av ny ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov ändring fasader på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hallsberg
Flytt/uppsättning av diseltank samt nytt tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Förlängning av befintligt skärmtak på tillagningskök.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örebro
Bygglov ändring återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Karlskoga
Nybyggnad av lagringscistern för dme.
Nybyggnad av förråd i Nora
Nybyggnad av panthus vid affär.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av växthus i Lindesberg
Nybyggnad av växthus (tomat- och räkodling).
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Nybyggnad av återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av reningsverk i Kopparberg
Nybyggnation av mindre reningsverk.
Nybyggnad av förråd i Nora
Två vindskydd vid eljusspåret vid norvalla.
Tillbyggnad av förråd i Kumla
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kumla
Uppsättning av industri-/lagertält.
Nybyggnad av lager i Kumla
Uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Uppsättning av tillfälligt lagertält.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Fjugesta
Bygglov nybyggnad pumpstation samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av stall i Örebro
Bygglov nybyggnad stall och inskjutningskur.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad av skärmtak samt uppsättning av skylt, rivning av cykelskärmtak.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annat i form av fågeltorn och dass.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.
Ombyggnad av lager i Degerfors
Avser ombyggnad av kontorslokaler till lager samt placering av port.
Nybyggnad av lagertält i Degerfors
Avser uppsättning av lagertält.
Byte av tak på förråd i Örebro
Bye av tak på förråd vid Brf örebrohus.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad samt växthus, förråd samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av fabrikshus i Hällefors
Tillbyggnad av fabrikslokal.
Rivning av industrihus i Lindesberg
Rivningslov brandskadad industri/lagerbyggnad.
Byte av tak på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av tak på Brf Örebrohus.
Upprustning av bageri/konditori i Kopparberg
Upprustning av konditori i Kopparberg.
Rivning av industrihus i Lindesberg
Avser rivning av industribyggnad med en yta på ca 20 x 30 m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.