Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av larm- och ledningscentral i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av larm- och ledningscentral i Örebro. Lokalerna kommer förutom flera olika ledningscentraler, även inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Nybyggnad av industri i Kumla
Tomtarea ca 30 060 kvm.
Nybyggnad av industri/handel/kontor i Örebro
Verksamhetsmark om ca 4000 m² för industri, handel och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Askersund
Avser nybyggnad av verkstad och kontor. Verkstadsbyggnaden är en byggnad i 1 plan som innehåller en svetsdel, en bearbetningsdel samt en del montage/lager. Kontoret är en 2-plans byggnad som förutom kontor innehåller teknikrum för installationer.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå.
Nybyggnad av återvinningscentral i Hallsberg
Avser en ny ÅVC mittemot den befintliga terminalen med större kapacitet och större möjligheter till återvinning.
Nybyggnad av återvinningscentral i Fjugesta
Avser ny återvinningscentral i Fjugesta.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Avser nybyggnad av verkstad- och kontorsbyggnad, garage, förråd samt parkeringsplatser och plank.
Nybyggnad av lager- och handelslokal i Örebro
Nybyggnation av en lager- och handelslokal i Boglundsängen
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 8 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Nybyggnad av produktionslokaler i Degerfors
Avser uppförande av industrihall på tomten Högbergstorp 1:60, Degerfors. Den nya byggnaden kommer att inrymma montagehall samt kontor.
Upprustning av reningsverk i Örebro
Avser upprustning av reningsverk, bygg, maskinutrustning, vent + rör och elinstallationer.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Nybyggnad av padelhall i Karlskoga
Nybyggnad av padelhall med 10 banor och 10 meter i takhöjd.
Utbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av omlastningsstation i Hallsberg
Avser projektering och uppförande av ny omlastningsstation för hushållssopor. Placerad i Hallsberg.
Upprustning av bageri/konditori i Kopparberg
Upprustning av konditori i Kopparberg.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Avser nybyggnad av pumpstation i det nya området Gröna Sörby i Kumla.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri (byggnad för flispanna).
Tillbyggnad av reningsverk i Askersund
Bygglov tillbyggnad reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov nybyggnad industri/lagerbyggnad, parkeringar och skylt.
Tillbyggnad av lager i Lindesberg
Tillbyggnad med lager samt rivning av plåtförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd/garage i Lindesberg
Nybyggnation av förråd/garage.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Ändring av planlösning och brandskydd i butiks-, produktions- och lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Ombyggnation samt ändrad användning av industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av tält/lagerbyggnad.
Rivning av soprum i Karlskoga
Rivning av 2 soprum/förråd i anslutning till flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Rivning av brunnen byggnad samt uppförande av ny byggnad efter brand.
Nybyggnad av växthus i Hallsberg
Rivning av tre befint växthus samt nybyggnad av ett växthus.
Rivning av skorsten i Örebro
Rivningslov rivning skorsten.
Nybyggnad av cistern i Örebro
Strandskyddsdispens nybyggnad kemikalietank.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Lindesberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd på förskola.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Hallsberg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad
Tillbyggnad av panncentral i Kumla
Tillbyggnad med panncentral.
Tillbyggnad av tvätthall i Nora
Tillbyggnad med tvätthall.
Utvändigt underhåll av lager i Nora
Uppförande av stödmur samt fasadändring.
Nybyggnad av cistern i Hallsberg
Uppsättning av gasoltank.
Utvändigt underhåll av pumphus
Uppsättning av plank samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Degerfors
Ändrad användning industrilokaler tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av lager i Laxå
Bygglov nybyggnad tält.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av silo i Askersund
Bygglov tillbyggnad industribyggnad med silos.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov ändrad användning från industribyggnad till annat.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Markanläggning samt nybyggnad av komplementbyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Askersund
Bygglov miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad cykelrum med förråd.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.