Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pelletsfabrik i Karlskoga
Avser nybyggnad av pelletsfabrik vid Moelven Valåsen i Karlskoga. Den nya pelletsfabriken kommer att helt integreras med sågverket. Pelletsfabriken kommer att ha en kapacitet på 80 000 ton pellets om året, men dimensioneras för att långsiktigt kunna öka produktionen upp till 105 000 ton per år.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Planer för nybyggnad kontor och lager, Palmbohult Örebro. Tilldelad från markanvisning.
Markområde till försäljning för industri i Finnerödja, Laxå
Stor industritomt i Finnerödja. Tomtarea: 65 400 m²
Markområde till försäljning för industri i Grythyttan, Hällefors
Industriområde i bra läge nära väg 244 och i nära anslutning till Bergslagsbanan. Flera företag i närheten. Tomtarea: 203 311 m²
Nybyggnad av hall för massalager i Rockhammar, Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hallbyggnad för ett massalager. Planområdet är beläget vid den västra delen av tätorten Rockhammar i Lindesbergs kommun. Planområdet omfattar ca 5200 kvm.
Nybyggnad av företagshotell i Karlskoga
Planer för nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av industrifastigheter i Karlskoga
Planer för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri i Örebro
Detaljplanen medger industri, verkstad och kontor. Tomtstorlek, 3 000–30 000 kvm
Nybyggnad av industribyggnad med kontor i Åsbro, Askersunds kommun
Avser nyuppförande av produktionsanläggning, verkstad och kontor för SVAB.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Avser nybyggnad av lager, kontor och industri.
Nybyggnad av verkstad i Örebro
Planer för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Planer för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av lager i Örebro
Planer för lager av industri.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Örebro
Planer för lager av industri.
Nybyggnad av lager och kontor i Örebro
Planer för nybyggnad av lager, kontor och industri för tillverkning.
Nybyggnad av industri i Örebro
Planer för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av verkstad i i Örebro
Tilldelat från markanvisning. Planen för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industri i Kumla
Planer för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av verkstad i Kumla
Nybyggnad av verkstad åt Maskinconsulting på området Norra Mos i Kumla.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Nybyggnad av industribyggnad med kontor i entresolplan, stödmurar samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av industri med lager.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av lager/industri.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerhall.
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av matavfallsmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall. Kommer att göra underhållsåtgärder, att sätta igen befintlig port och att uppföra nya portar för inlastning av avfall.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad av lager och kontor på befintlig byggnad
Uppförande av solceller i Askersund
Avser montering av solceller.
Kvicksilversanering i Järle kvarn, Länsstyrelsen i Örebro län
Avser sanering av kvicksilverförorenat material och massor inomhus i Järle kvarn samt utomhus utanför kvarnbyggnaden. Järle kvarn ligger inom fastigheten Järle 1:25 och ingår i Järleåns naturreservat i Nora kommun.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Askersund
Avser tillbyggnad med omklädningsrum på befintlig byggnad.
Renovering av tak på lagerbyggnad i Kumla
Avser byte av tätskikt med mera på låglutande tak.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av processhall i Nora
Ombyggnad/tillbyggnad, smidesverkstad avvecklas tillkommer annan verksamhet, processindustri trävirke.
Uppsättning av lagertält r i Lindesberg
Uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Uppförande av lagertält i Kumla
Uppförande av lagertält på befintlig plats där det tidigare varit ett annat tält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).