Alla aktuella industriprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av industrilokal i Tingsryd
Avser tillbyggnad av befintliga arbetslokaler med ca: 780 kvm samt nybyggnad av kallförråd med 228 kvm. Diverse rivning och ombyggnad i befintligt rum ”Betong” och ”Handlaminering” på ca 220 kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Tingsryd
Avser nybyggnad av kontor och industri.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Ryd. En kapacitetshöjning.
Ombyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak vid ny entré.
Nybyggnad av sophus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för miljöhus.
Nybyggnad av virkesterminal i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt virkesmagasin.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för service och förrådsbyggnad på 131m2.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-10-01 för tältbyggnad på 100m2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.