Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik och kontor i Växjö
Nybyggnad av huvudkontor och produktionsanläggning. Anläggningen kommer att innehålla forskningsavdelning, produktion samt kontor för tillverkning av litiumbatterier. Den sammanlagda ytan kommer att vara cirka 25 000 kvadratmeter. Batterifabriken byggs i trä.
Till- och ombyggnad av produktionslokal i Markaryd
Bygglov för om- och tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av fabrik i Åseda
Avser nybyggnad av tillverkningsindustri på sydöstra industriområdet i Åseda, Uppvidinge kommun.
Nybyggnad av industri i Uppvidinge
Planer finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Växjö
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Nybyggnad av industribyggnad sam anordning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrilokal i Åseda
Planens syfte är att möjliggöra för en expansion av Åsedas näringsliv och tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål.
Nybyggnad av industrilokal, handelshus och kontor i Åseda
Detaljplanen är godkänd. Mark på ca 22 ha som planläggs för industriändamål, lokaler för handel och kontor. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industriradhus i Växjö
Avser nybyggnad av industriradhus med 28 enheter på Ekebergs industriområde i Växjö. Varje enhet är 72 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Marken vid Björkå f.d. glasbruk har förorenats av den glasbruksverksamhet som bedrivits på platsen från 1871 och fram till 1969. Undersökningar visar att halterna av framförallt arsenik och bly men även zink och barium är höga i hela området, både i marken inom utfyllnadsområden och på några platser utanför område med fyllnadsmassor. Allvarligast är situationen med avseende på arsenik och bly som ställvis förekommer i mycket höga halter. Markområdet är ca 10 000 m2 och volymen massor som ska som ska efterbehandlas är ca 7 500 m3
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring och installation av motordriven anordning.
Sanering av mark i Kronoberg
Bergdala glasbruk grundades år 1989. På glasbruket har det genom tiderna tillverkats en rad olika glasprodukter. Vid tillverkningen har ett antal ämnen innehållande tungmetaller ingått i processen, tex arsenik och bly. Dessa ämnen förekommer i höga halter inom området. SGU agerar huvudman för åtgärdsförberedande utredningar och projektering vid objektet Bergdala glasbruk.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt invändig ändring.
Tillbyggnad av industribyggnad i Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Nybyggnad av lagerbyggnad/industrihall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av bageri i Växjö
Rivning av bageri.
Ombyggnad av sågverk i Älmhult
Nybyggnad av pannhus och virkestork, överbyggnad och va plan samt sprinkelanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Tilläggas isolering på industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).