Alla aktuella industriprojekt i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (4)
Ljungby (11)
Markaryd (9)
Tingsryd (8)
Växjö (20)
Älmhult (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Växjö
Avser nybyggnad av lager för tredjepartslogistik i Ljungby. Lagret blir drygt 20 000 kvm.
Nybyggnad av bostadsrätter i Bredvik, Växjö
Planer finns för nybyggnad av 26 lägenheter, 48-70 kvm. Tre av husen kommer att bli i 2 plan och ett hus blir i 3 plan.
Nybyggnad av industrihus, Ljungby
Avser nybyggnad av 20 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av omlastningslager.
Nybyggnad av lager Växjö
Planer finns för nybyggnad av lager med padelhall.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 1100 kvm.
Nybyggnad av industri och kontor i Tingsryd
Avser nybyggnad av kontor och industri.
Om- och tillbyggnad av industrilokal i Tingsryd
Avser tillbyggnad av befintliga arbetslokaler med ca: 780 kvm samt nybyggnad av kallförråd med 228 kvm. Diverse rivning och ombyggnad i befintligt rum ”Betong” och ”Handlaminering” på ca 220 kvm.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad från kontor till skola, fasadändring och nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av ventilation i Växjö
Avser ombyggnad av ventilationssystem i bageri på Kungsmadsskolan, Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Rivning av industrihus i Alvesta
Avser rivning av industribyggnad samt markarbete.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt ändrad användning för avfallshantering inomhus, Ansökan om bygglov för kylmediekylare inkl. stålstallage Tingsryd 25:1, Ansökan om bygglov för reningsverk Tingsryd 25:1.
Om- och tillbyggnad av förråd, Lessebo
Ansökan om bygglov tillbyggnad och ombyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Alvesta
Bygglov för uppförande av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alvesta
Bygglov för uppförande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lessebo
Ansökan om bygglov upplag (återvinningsstation).
Rivning av förråd i Tingsryd
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av industrihus i Alvesta
Anmälan för anläggande av oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nytt domartorn.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Avser byte av plåt på fasad.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av skärmtak och uppförande av stödmur/planlager.
Tillbyggnad av förråd i Växjö
Tillbyggnad av lastbygga och tillbyggnad med förråd.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagertält, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2031-02-01.
Nybyggnad av lager i Växjö
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Ljungby
Nybyggnad av silos, tillbyggnad av personalutrymmen samt rivning av container.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring, ändring av port till entré och tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Växjö
Nybyggnad av biltvättanläggning och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad av förråd och skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av förråd i Ljungby
Fasadändring på förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Åseda
Nybyggnad av lager.
Utvändig ändring av lokal, Växjö
Fasadändring, ändrad fasadbeklädnad.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri och kontor.
Slaghacksarbeten, röjning och klippning i Älmhult
Ramavtal avseende slaghacksarbeten, höghöjdsröjning och klippning svårtillgängliga område i Älmhults kommun. Omfattning: -område 1 och område 2: slaghacksarbeten och höghöjdsröjning på enskilda vägar samt kommunens tätorter och kommunala område -område 3: klippning av svårtillgängliga kommunala område.
Rivning av industrihus i Markaryd
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnad av industri med maskinrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak
Ombyggnad av produktionslokal i Ljungby
Ändrad användning av idrottslokal till tillverkning.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser liten tillbyggnad på industri.
Ombyggnad av industrihus i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändring av ventilationsanordning Snickaren 9,8.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utbyte av belysning i målerilokal i Tingsryd
Avser byte av belysning i målerilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Fasadändring av industribyggnad samt montering av skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Fasadändring med ändrad fasadbeklädnad och rivning av virkestork.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Avser tillbyggnad av ett förråd samt höjning av tak på befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ev sanering av förorenad mark vid f.d. verkstadsindustri i Växjö
Avser planering och genomförande av en uppdaterad åtgärdsutredning gällande vid f.d verkstadsindustri i Växjö.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.