Alla aktuella industriprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Östersund
Avser nybyggnation av fabrik på 10000 kvm för Woolpower.
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Reservkraft till dricksvattenanläggningar, Östersunds kommun
Avser reservkraftanläggningar i containeröverbyggnader för försörjning av två olika dricksvattenanläggningar i Östersunds kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Anläggande av rörsystem till pumpstation Fagerbacken
Avser leverans, montage och isolering av rörsystem för inkoppling av pumpstation i Jämtkrafts fjärrvärmenät.
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Sanering av förråd i Östersund
Avser sanering av kommunalt stenförråd.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Östersund
Anmälan för nybyggnad av växthus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppställningsyta för husvagnar.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Östersund
Bygglov nybyggnad av cisterner.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak (kundvagnsgarage).
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandskydd i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.