Alla aktuella industriprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av fabrik i Östersund
Avser nybyggnation av fabrik på 10000 kvm för Woolpower.
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Reservkraft till dricksvattenanläggningar, Östersunds kommun
Avser reservkraftanläggningar i containeröverbyggnader för försörjning av två olika dricksvattenanläggningar i Östersunds kommun.
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Nybyggnation av Pumphus för fjärrvärmedistribution i Östersund
Nybyggnation av Pumphus för fjärrvärmedistribution vid Fagerbacken i Östersunds kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Sanering av förråd i Östersund
Avser sanering av kommunalt stenförråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Östersund
Anmälan för nybyggnad av växthus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak (kundvagnsgarage).
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.