Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (4)
Krokom (3)
Ragunda (2)
Åre (2)
Östersund (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen utrustat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Nybyggnad av fabrik i Östersund
Avser nybyggnation av fabrik på 10000 kvm för Woolpower.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Reservkraft till dricksvattenanläggningar, Östersunds kommun
Avser reservkraftanläggningar i containeröverbyggnader för försörjning av två olika dricksvattenanläggningar i Östersunds kommun.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bräcke
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnation av Pumphus för fjärrvärmedistribution i Östersund
Nybyggnation av Pumphus för fjärrvärmedistribution vid Fagerbacken i Östersunds kommun.
Nybyggnad av ligghall i Köttsjön
Nybyggnad av ligghall
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Flytt av återvinningsstation i Ragunda
Avser flytt av åvs i bispgården.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
tillbyggnad av industribyggnad.
Sanering av förråd i Östersund
Avser sanering av kommunalt stenförråd.
Nybyggnad av verkstad i Rätan
Nybyggnad av verkstad.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivningsanmälan för industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av bryggeri i Bräcke
Bygglov nybyggnad bryggeri.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov nybyggnad sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av pumpstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad, pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Rätan
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av växthus i Östersund
Anmälan för nybyggnad av växthus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av en vindskydd.
Ombyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om underhåll av byggnadsverk.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak (kundvagnsgarage).
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.