Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (6)
Krokom (3)
Ragunda (1)
Åre (3)
Östersund (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sveg
Avser nytt avloppreningsverk som byggs på samma plats som befintlig anläggning.
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Nybyggnad av industriradhus i Torvalla, Östersund
Avser nybyggnad av 20 lokaler om ca 6x9,75 meter. Varje fastighet är ca 86 kvm fördelat på ca 58 kvm i golvyta och 28 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Nybyggnad av industrihus i Rätan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ligghall i Köttsjön
Nybyggnad av ligghall
Anläggande av rörsystem till pumpstation Fagerbacken
Avser leverans, montage och isolering av rörsystem för inkoppling av pumpstation i Jämtkrafts fjärrvärmenät.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Sveg
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av lager i Rätan
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Bräcke
Nybyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av ladugård i Krokom
Ändrad användning av ladugård.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Byte av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppställningsyta för husvagnar.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Strömsund
Anmälan - nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en kåta.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om marklov samt anmälan om nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Bygglov nybyggnad (upplag) återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av cistern i Östersund
Bygglov nybyggnad av cisterner.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov nybyggnad grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad grillkåta/vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad tryckstegringsbod.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bräcke
Bygglov uppförande återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandskydd i industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.