Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (8)
Bräcke (4)
Krokom (4)
Ragunda (2)
Åre (5)
Östersund (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen utrustat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Nybyggnad av fabrik i Östersund
Avser nybyggnation av fabrik på 10000 kvm för Woolpower.
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Reservkraft till dricksvattenanläggningar, Östersunds kommun
Avser reservkraftanläggningar i containeröverbyggnader för försörjning av två olika dricksvattenanläggningar i Östersunds kommun.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bräcke
Nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Flytt av återvinningsstation i Ragunda
Avser flytt av åvs i bispgården.
Anläggande av rörsystem till pumpstation Fagerbacken
Avser leverans, montage och isolering av rörsystem för inkoppling av pumpstation i Jämtkrafts fjärrvärmenät.
Nybyggnad av industrihus i Rätan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ligghall i Köttsjön
Nybyggnad av ligghall
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bryggeri i Bräcke
Bygglov nybyggnad bryggeri.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Sanering av förråd i Östersund
Avser sanering av kommunalt stenförråd.
Nybyggnad av verkstad i Rätan
Nybyggnad av verkstad.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivningsanmälan för industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av parkering och förråd.
Ombyggnad av ladugård i Krokom
Ändrad användning av ladugård.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd samt uppställningsyta för husvagnar.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Östersund
Anmälan för nybyggnad av växthus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av en vindskydd.
Ombyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om underhåll av byggnadsverk.
Nybyggnad av pumpstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om marklov samt anmälan om nybyggnad av en komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Byte av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Rätan
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Bygglov nybyggnad övrigt.
Nybyggnad av pumpstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad, pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Rätan
Bygglov nybyggnad (upplag) återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Östersund
Bygglov nybyggnad av cisterner.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak (kundvagnsgarage).
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandskydd i industribyggnad.
Tillbyggnad skärmtak industrihus i Rätan
Tillbyggnad industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.