Alla aktuella industriprojekt i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (3)
Krokom (2)
Ragunda (1)
Åre (2)
Östersund (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Ombyggnad till fabrik- och innovationscenter i Östersund
Avser fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av reningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av reningsverk samt personalbyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen utrustat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bräcke
Nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnation av Pumphus för fjärrvärmedistribution i Östersund
Nybyggnation av Pumphus för fjärrvärmedistribution vid Fagerbacken i Östersunds kommun.
Nybyggnad av ligghall i Köttsjön
Nybyggnad av ligghall
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör för en pumpstation som behövs med anledning av det nya vattenverket.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Rätan
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Östersund
Bygglov nybyggnad av skärmtak (kundvagnsgarage).
Nybyggnad av återvinningsstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Bräcke
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av förråd i Bräcke
Bygglov nybyggnad grillkåta.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov nybyggnad sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov nybyggnad tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.