Alla aktuella industriprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för HVO mm Gävle
Produktionsanläggning för fossila drivmedel. HVO, bensin och jetbränsle.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal, Marklov för schaktning Andersberg 14:58.
Nybyggnad av vätgasanläggning, Gävle Hamn
Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av pumpstationer för fjärrvärme mellan Gävle-Sandviken
Denna upphandling omfattar två kompletta pumpstationer för fjärrvärme vardera med två FV-pumpar i framledningen och två FV-pumpar i returledningen. Samtliga fyra pumpar i vardera pumpstationen ska vara på ca 300 kW.
Tillbyggnad av vattenverk i Gävle
Om allt går enligt planerna kommer man att bygga ut vattenverket i Valbo i Gävle nästa år.
Nybyggnad av lagerhalll i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar uppförande av nytt förråd på gasklockeområdet i stadsdelen Brynäs, Gävle.
Nybyggnad av lagerhall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning, tälthall.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Byte av tak på gammal brukslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Anmälan av installation av anordning för ventilation.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal efter brand.
Rivning av lager i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.