Alla aktuella industriprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vätgasanläggning, Gävle Hamn
Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstationer för fjärrvärme mellan Gävle-Sandviken
Denna upphandling omfattar två kompletta pumpstationer för fjärrvärme vardera med två FV-pumpar i framledningen och två FV-pumpar i returledningen. Samtliga fyra pumpar i vardera pumpstationen ska vara på ca 300 kW.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av föreningsförråd på Hagaström, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Byte av tak på gammal brukslokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av föreningsförråd för ishockey på Brynäs, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Återställning av våtmarksmiljöer i Stora Korpimäki naturreservat, Gävleborgs län
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Stora Korpimäki naturreservat, främst pluggning och igenläggning av diken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.