Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vätgasanläggning, Gävle Hamn
Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation.
Nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Hofors
Positivt planbesked har lämnats med syfte att utreda förutsättningarna för att möjliggöra verkstad.
Nybyggnad av pumpstationer för fjärrvärme mellan Gävle-Sandviken
Denna upphandling omfattar två kompletta pumpstationer för fjärrvärme vardera med två FV-pumpar i framledningen och två FV-pumpar i returledningen. Samtliga fyra pumpar i vardera pumpstationen ska vara på ca 300 kW.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:50.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Hassela
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av verkstadslokal samt personallokal i Hudiksvall
Avser utbyggnad av verkstadslokaler samt personallokal/kök.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av ladugård i Delsbo
Nybyggnation av ladugård för mjölkkor. ca 1600 kvm.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked hallbygnad/lagerhall.
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Nybyggnad av avloppsreningsverk (ARV) i Hennan, Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i direkt anslutning till befintlig anläggning).Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 200 PE (personekvivalenter) och maxflöde 73,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styrinstallationer. Inkoppling av nytt ARV mot befintlig inlopp- samt utloppsledning.
Förnyelse av slamavvattningsutrustning på reningsverk i Strömsbruk
Avser förnyelse av slamavvattningsutrustning på Strömsbruks reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig lastkaj till hall, Bygglov för tillbyggnad av förråd, entré, kontor och fasadändring på fastigheten köpmanberget 5:7.
Nybyggnad av växthus i Bergsjö
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industriväxthus.
Tillbyggnad av verkstad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad på borr 5:103 i bränta, ljusdal.
Nybyggnad av föreningsförråd på Hagaström, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Nybyggnad av lagerhall mm, Bollnäs
Marken ägs av 2 privatpersoner.
Ombyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av inudstri/lagerlokal på öster-skästra 24:12 i järvsö.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för påbyggnad industri/lager.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av föreningsförråd för ishockey på Brynäs, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten helenedal 6:13.
Tillbyggnad av sophus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av sophus på fastigheten munter 1.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnation av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten fridhem 23:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten kristineberg 5:2.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 3:29.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/cykelgarage, Marklov för utfyllnad av väg vid skolbyggnad på fastigheten bränslet 6:2, .
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Ockelbo
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hofors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - förrådstält.
Ombyggnad av förråd i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av övrigt på fastigheten prästgården 1.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för cistern.
Nybyggnad av kallförråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallförråd och gapskjul samt tillbyggnad av gapskjul på storbyn 36:2, 36:3 i färila.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av (cykel) förråd på fastigheten kristineberg 2:1.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad på fastigheten kristineberg 4:1.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på kläppa 24:28 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande och tillbyggnad av förråd på kramsta 4:29 i järvsö.
Återställning av våtmarksmiljöer i Stora Korpimäki naturreservat, Gävleborgs län
Uppdraget innebär konsulttjänst, inklusive grävmaskinstjänster, för restaurering av våtmarker i Stora Korpimäki naturreservat, främst pluggning och igenläggning av diken.
Återuppbyggnad av magasin i Stocka
Plåtarbeten på magasin med befintlig stålstomme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.