Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt logistik & verksamhetsområde i Gävle
Stort område som kommer att etappindelas. Södra delen omfattar cirka 100 hektar och ligger närmast infarten Gävle Norr. Här bildas ett bra läge för konsumentinriktad verksamhet.
Nytt logistik & verksamhetsområde i Gävle
Stort område som kommer att etappindelas. Västra delen omfattar cirka 600 hektar som i framtiden kommer att ligga intill Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Här bildas ett ypperligt läge för verksamheter inom logistik och transport.
Nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten ullsätter 2:50.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Utbyggnad av verkstadslokal samt personallokal i Hudiksvall
Avser utbyggnad av verkstadslokaler samt personallokal/kök.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Utvändigt underhåll samt ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Fasadarbete samt ombyggnad. Skolgången 18-20.
Nybyggnad av ladugård i Delsbo
Nybyggnation av ladugård för mjölkkor. ca 1600 kvm.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Förhandsbesked hallbygnad/lagerhall.
Nybyggnad av avloppsreningsverk (ARV) i Hennan, Ljusdals kommun
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i direkt anslutning till befintlig anläggning).Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 200 PE (personekvivalenter) och maxflöde 73,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styrinstallationer. Inkoppling av nytt ARV mot befintlig inlopp- samt utloppsledning.
Förnyelse av slamavvattningsutrustning på reningsverk i Strömsbruk
Avser förnyelse av slamavvattningsutrustning på Strömsbruks reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av föreningsförråd på Hagaström, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Tillbyggnad av verkstad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad på borr 5:103 i bränta, ljusdal.
Nybyggnad av växthus i Bergsjö
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av industriväxthus.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Nybyggnad av lagerhall mm, Bollnäs
Marken ägs av 2 privatpersoner.
Tillbyggnad av lager i Bergsjö
Avser tillbyggnad av lagerhall med ca 400 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av inudstri/lagerlokal på öster-skästra 24:12 i järvsö.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för påbyggnad industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/butikslokal på kläppa 27:3 i ljusdal.
Nybyggnad av industrihus i Ockelbo
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagertält i Gävle
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av föreningsförråd för ishockey på Brynäs, Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020. Byggstart tidigast under 2021.
Rivning av förråd i Gävle
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnation av miljöhus.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Hofors
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad övrig byggnad - förrådstält.
Tillbyggnad av lager i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilager.
Nybyggnad av förråd i Bergsjö
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Edsbyn
Ansökan om bygglov för cistern.
Nybyggnad av kallförråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kallförråd och gapskjul samt tillbyggnad av gapskjul på storbyn 36:2, 36:3 i färila.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad ute-grillplats med tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad på fastigheten kristineberg 4:1.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten fridhem 23:1.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten östanbräck 3:29.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/cykelgarage, Marklov för utfyllnad av väg vid skolbyggnad på fastigheten bränslet 6:2, .
Återuppbyggnad av magasin i Stocka
Plåtarbeten på magasin med befintlig stålstomme.
Rivning av industrihus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av kallförråd som en del av en ny Klätterpark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.