Alla aktuella industriprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (9)
Gävle (35)
Hofors (2)
Ljusdal (12)
Ockelbo (0)
Ovanåker (10)
Sandviken (12)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för HVO mm Gävle
Produktionsanläggning för fossila drivmedel. HVO, bensin och jetbränsle.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal, Marklov för schaktning Andersberg 14:58.
Nybyggnad av vätgasanläggning, Gävle Hamn
Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Rengsjö, Bollnäs kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av fabrik i Hudiksvall
Har markreservation.
Nybyggnad av tälthall i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad, tälthall.
Nybyggnad av verkstad i Hofors
Möjliggöra verkstad.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av växthus i Hassela
Avser nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av pumpstationer för fjärrvärme mellan Gävle-Sandviken
Denna upphandling omfattar två kompletta pumpstationer för fjärrvärme vardera med två FV-pumpar i framledningen och två FV-pumpar i returledningen. Samtliga fyra pumpar i vardera pumpstationen ska vara på ca 300 kW.
Tillbyggnad av vattenverk i Gävle
Om allt går enligt planerna kommer man att bygga ut vattenverket i Valbo i Gävle nästa år.
Nybyggnad av industrihus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av småindustri/lagerbyggnad på fastigheten ullsätter 2:48.
Nybyggnad av lagerhalll i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Ny serviceanläggning i Delsbo
1000-1300 kvm. Förhandsbesked för nybyggnad av kontor och verkstadsanläggning på fastigheten sunnansjö 9:1.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar uppförande av nytt förråd på gasklockeområdet i stadsdelen Brynäs, Gävle.
Nybyggnad av verkstad i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av lagerhall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Alfta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Alfta
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ny byggnad för framtida avloppsreningsverk i Ryggesbo
Avser nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i anslutning till befintlig anläggning). Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 60 PE (personekvivalenter) och maxflöde 18,0 m3/dygn.
Tak mellan gallerior i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun har nu beviljat bygglov för ett tak över gågatan mellan galleriorna Guldsmeden och Fyren.
Tillbyggnad för pelletspanna vid hetvattencentral i Järbo, Sandviken
Sandviken Energi avser att komplettera befintlig hetvattencentral i Järbo med en ny produktionsenhet. Denna förfrågan avser en komplett driftklar produktionsenhet för träpellets inklusive erforderliga byggnader på totalt lägst 450 kW kontinuerlig nyttiggjord effekt och med en lägsta kontinuerlig effekt på högst 90 kW.
Tillbyggnad av lager i Söderhamn
Tillbyggnad av lager.
Rivning av ångcentralen i Ljusne
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av en f.d. ångcentral som uppfördes i början på 1950-talet. Total byggnadsarea är ca 1 200 m2. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material - Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall - Rivning av tillbyggd del som nyttjats som förråd. - Rivning av stålskorsten, cisterner, betongfundament och stålkontruktioner. - Borttagning av asfalt, brunnsbetäckningar samt elektriska anordningar tex. belysningsstolpar enligt rambeskrivning. - Borttransport av rivningsmaterial, lösöre och övrigt avfall från rivningen - VVS-arbeten enligt rambeskrivning. - El-arbeten enligt rambeskrivning. - Återställning av mark enligt rambeskrivning och kontrollplan, rivning.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Byte av tak på gammal brukslokal.
Nybyggnad av industrihall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning, tälthall.
Rivning av ladugård i Edsbyn
En äldre ladugård om cirka 220 m2, en mindre redan raserad lada samt en jordkällare ska rivas.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Söderhamn
Nybyggnad verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring, fönsterbyte.
Nybyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall på gärde 11:4 i ljusdal.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation och uppsättande av skylt på kramsta 9:2 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader/soprum på åkersta 26:1 i ljusdal.
Ombyggnad av soprum i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad från butik till soprum på tälle 9:16 i ljusdal.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Anmälan av installation av anordning för ventilation.
Rivning av förråd i Bergsjö
Anmälan om rivning av byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Bergsjö
Anmälan om tillbyggnad av komplementbyggnad va, Ansökan om strandskyddsdispens för pumphus Norrfjärden S:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Ombyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för flytt av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 komplementbyggnader på kläppa 10:68. julias, i ljusdal Kläppa 10:68.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 komplementbyggnader på stenhamre 8:3 i ljusdal Kläppa 27:5,Slotte 14:1,Stenhamre 8:3.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av förråd i Gävle
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tre skärmtak på kontorsbyggnad på östernäs 15:3 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av rastmöbel/paviljong på ön 1:1 i järvsö.
Nybyggnad av skärmtak i Bergsjö
Ansökan om bygglov för väderskydd, hållplats.
Nybyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-10-26 för uppförande tälthall på sjöändan 4:3 i los.
Tillbyggnad av förråd i Ljusdal
Om- och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal efter brand.
Rivning av lager i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av produktionslokal i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Hofors
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sjöbod i Söderhamn
Nybyggnad komplementbyggnad sjöbod.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad tälthall.
Ombyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av tälthall i Sandviken
Nybyggnad av byggbodar/tält.
Nybyggnad av dikostall i Venås
Nybyggnad av dikostall
Nybyggnad av förråd i Söderhamn
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av lager i Bollnäs
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljusdal
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av verkstad i Söderhamn
Tillbyggnad övrig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sandviken
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sandviken
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Söderhamn
Rivning av huvudbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.