Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad av 15 st lägenheter och 5 st tillkommande.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser inredning av vind med 6 lägenheter, byte av tak samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 6 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 3
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till fyra lägenheter i flerbostadshus och nya takkupor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av två befintliga lokaler till tre nya lägenheter.
Ombyggnad av värmeåtervinningsanläggning i flerbostadshus och skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystemet för installation av värmeåtervinning i 24 lägenheter och skola i flerbostadshus.
Rivning på kasernområde i Göteborg
Projektet avser rivning av före detta ekonomibyggnad på kasernområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ändrad användning i kontor till 3 lgh och fasadändringar, byte av portar och fönster. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för ändring av förskolelokaler till lägenheter i flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ventilation-,gräsklippare-,grönytor-,parkering-, OVK-besiktning-, värmesystem-,fasad-,tegelyttertak-, och fjärrvärme.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Avser ytterdörrar-,tvättstuga-,fönsterrenovering-,innertrappa-, och cykelställ.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inredning av 7 bostäder på vind.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Anmälan för ändring av självdragsystem till mekanisk frånluft, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser fönsterrenovering-, och relinig.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Avser fönsterrenovering-,radiatorer-, och solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för fasad och planändring av flerbostadshus.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Avser måleri-,OVK-besiktning-,tapetsering-,fönsterrenovering-, och fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser spolning av stammar.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Avser inredning av 5 ytterligare studentbostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad av trapphus-,tvättstuga. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ombyggnad utomhusmiljö och byte av bank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser montering av motorvärmare och ladd stationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser byte av låssystem.
Ombyggnation av flerbostadshus i Göteborg
Avser en mindre ombyggnation på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Anmälan för ändring av gruppbostad, äldrebostad ny användning som bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Anmälan för installation av ventilationsanläggning i lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Göteborg
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Göteborg
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser spolning av stammar i ett hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus samt anmälan för ändrad planlösning från garage till miljörum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredande av två ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare 2 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, lokal till bostad samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, lokal till bostad, Bygglov för ändrad användning kontor till bostad i flerbostadshus Rud 8:10.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus, studentbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i lokal.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad, fastighetsexpedition ändras till bostad, i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad, vindslägenhet i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för inredning av övernattningsrum i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och rivning av uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för två lägenheter i befintlig lokal på entréplan samt fasadändring i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus, lokal till lokal med övernattningsmöjlighet.
Ombyggnad av lägenhet i Göteborg
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Göteborg
Rivningslov för rivning av enbostadshus och lada.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser radiatorer/termostater i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ommålning av plåttak på flerbostadshus.
Rivning av en villa i Göteborg
Projektet avser rivning av en villa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.