Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 234 st.

Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler.
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan, Etapp 1
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Påbyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för påbyggnad med två plan på taket vid befintlig byggnad. Avser 25 bostadsrättslägenheter. Byggnaden har tidigare varit kontor.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
ROT-renovering av flerbostadshus i Munkedal
Avser ROT- renovering av bostadsområdet Brudås i Munkedal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Essunga
Fastigheten är i 3 plan med källare. Plan 1 är kontor sam plan 2 o 3 är bostadslägenheter. Ombyggnad avser ändring av ventilation i plan 2 o 3 samt köksbyte i några lägenheter. Ombyggnation ventilation kv. Berget Nossebro 2021-23 Sida 2/19 Alla berörda lägenheter kommer vara bebodda av hyresgäst under entreprenadtiden. Entreprenaden delas upp i tre etapper. Första etappen avslutas innan nästa påbörjas o.s.v. Alla arbeten utförs kontinuerligt, detta för att minska entreprenadtiden och underlätta för hyresgästen. Etapp I - lägenhet 302 och 305. Etapp II - lägenhet 306 och 307. Etapp III - lägenhet 303 och 308.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Projektet avser ROT-renovering av 2 flerbostadshus. Varje byggnad består av 3 våningar + källare. Varje våningsplan innehåller 4 st lägenheter, 12 st lägenheter per byggnad, 24 lägenheter i denna huvuddel. Totalt kommer 72 lägenheter i 6 huskroppar av åtgärdas i 3 huvuddelar. Förnyelsen omfattar ROT-renovering av samtliga lägenheter samt tillhörande åtgärder i källarplan där cykelrum, garage, lägenhetsförråd och övriga förrådslokaler moderniseras. Exteriör som tak, taksarg, fasad, fönster, dörrar mm förnyas. Vidare förses samtliga byggnader med ny inglasad entré innehållande ny hiss. Nya komplementsbyggnader och miljörum uppförs. Denna del avser Solgårdsgatan 5 och 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad av 15 st lägenheter och 5 st tillkommande.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Översiktlig information om objektet: *Ombyggnation av elva avdelningskök (två kök på respektive våningsplan samt ett kök i avdelningen på bottenplan) samt utbyggnad av tio gemensamhetsytor och balkonger i anslutning till respektive avdelningskök. *Ombyggnad av fyra teamrum/personalkontor, ett av fem är ombyggt och de fyra ska byggas likt detta. Finns ett per plan. *Ombyggnation av befintligt tillagningskök på byggnadens bottenplan.
Rotrenovering av flerbostadshus i Adolfsberg
Projektet har ändrat omfattning. Kommer att bli ombyggnad av 3 våningar i flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser ändrad användning från B & B till 12 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vårgårda Etapp 6
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, tak och fasadbyte, energieffektivisering, uppsättning av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Avser ombyggnation av befintliga lokaler till 7 stycken lägenheter och en gemensamhetslokal för boende i fastigheten. BTA ca 650 kvm. Objektets läge: Hantverksgatan 2A-E, 524 30 Herrljunga
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser inredning av vind med 6 lägenheter, byte av tak samt fasadändring.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av butik till bostäder samt om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av förskola till flerbostadshus i Mariestad
Syftet med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falköping
I ombyggnaden ingår ombyggnad av husdel 6 och 7 med ny planlösning samt renovering av storköket. I ombyggnaden ingår också underhållsarbeten i övriga delar där ventialionsaggregat, delar av köksinredningar och trygghetslarm byts ut. Utvändigt ingår byte av yttertak husdel 6 och 7, anpassningar mark till ny planlösning husdel 6 och 7, ombyggnad av varumottag och ny återvinningsbyggnad. I ombyggnaden ingår också installation av sprinkler i byggnaden.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 6 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tidaholm
Ändrad användning av affärslokaler till bostäder samt rivning av lagerlokal.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 3
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Ändrad användning från lss-boende till 4 lägenheter.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Trollhättan kommun
Avtalstid:2021-06-23 - 2023-06-22. Option:2023-06-23 - 2025-06-22.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av p-däck i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av p-däck.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ändring av lokaler till två lägenheter i del av flerbostadshus samt ändring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till fyra lägenheter i flerbostadshus och nya takkupor.
Ramavtal avseende el-material, Trollhättans kommun
Avser ramavtal El-material för egen installation. Avtalstid:2021-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30 Option:2024-05-01 - 2025-04-30
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av 6st hissar på Svartbäcksgatan i Lidköping. Objektets läge: Svartbäcksgatan 8B,14A,14B,16A,16B,16C
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av HVB-hem till 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (4 lägenheter).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus, rivningslov, inglasning balkonger.
Mordenisering av hissar i Åmål
Avser modernisering av 6 st hissar och omfattar tekniska utförande till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktigad och godkänd anläggning. Orientering om objekten: - Södra Långgatan 20 (1st hiss). - Åmålsgården, Karlstadsvägen 14 (1st hiss). - Andregatan 7, (2st hissar). Etapp 2, 2022- 2022-04-01: Andrégatan 7,( ytterligare 2st hissar)
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Alingsås
Avser modernisering av två hissar i flerbostadshus under 2022 samt option för ytterligare tre hissar under 2023.
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av två befintliga lokaler till tre nya lägenheter.
Ombyggnad till tvåfamiljshus i Partille
Projektet avser ombyggnad till tvåfamiljshus.
Ombyggnad av värmeåtervinningsanläggning i flerbostadshus och skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av luftbehandlingssystemet för installation av värmeåtervinning i 24 lägenheter och skola i flerbostadshus.
Rivning på kasernområde i Göteborg
Projektet avser rivning av före detta ekonomibyggnad på kasernområde.
Till - och ombyggnad av gruppbostad i Ulricehamn
Till- och ombyggnad av gruppbostad i 1 våning och med 6 bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av 4st hissar på Margretelundsgatan i Lidköping. Objektets läge: Margretelundsgatan 5A,9B,11B,17B
Ombyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Avser ombyggnad av uterum, takterasser balkonger och carport.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Svenljunga, etapp 2
Avser ombyggnad av yttertak och ventilation på 3 st flerbostadshus i Varberg.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Svenljunga, etapp 3
Avser ombyggnad av yttertak och ventilation på 3 st flerbostadshus i Varberg.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Svenljunga, etapp 4
Avser ombyggnad av yttertak och ventilation på 3 st flerbostadshus i Varberg.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Svenljunga, etapp 5
Avser ombyggnad av yttertak och ventilation på 3 st flerbostadshus i Varberg.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Svenljunga, etapp 6
Avser ombyggnad av yttertak och ventilation på 3 st flerbostadshus i Varberg.
Trygghetsskapande teknik, Härryda kommun
Avser trygghetsskapande teknik till kommunens särskilda boenden för äldre samt om det anses lämpligt även till bostad med särskild service inom LSS.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ändrad användning i kontor till 3 lgh och fasadändringar, byte av portar och fönster. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Ombyggnad flerfamiljshus.
Ombyggnad av villatomter i Tidaholm
Planen syftar till att ändra användningen för fastigheten Montören 9 från ändamål för bensinförsäljning till bostadsändamål. Planförslaget rymmer 2 villatomter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostäder våning 2.
Sprinklerinstallation på äldreboende i Lidköpings kommun
Avser sprinkleranläggning på äldreboendet Bäckliden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Svenljunga, etapp 1
Avser ombyggnad av yttertak och ventilation på 2 st flerbostadshus i Varberg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kinna
Tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Nol
Rivning flerbostadshus.
Rivning av trygghetsboende i Länghem, Tranemo kommun
Avser rivning av f.d. trygghetsboende placerat inom fastigheterna, Länghem 3:72 och Länghem 3:73 i Tranemo kommun.
Nyinstallation av sprinkler i LSS-boende i Svenljunga
Avser nyinstallation av sprinkler på i LSS-boende med 6 boenderum med tillhörande gemensamhetsytor och personal utrymmen..
Byte av ventilation i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av luftbehandlingsaggregat och underhållsåtgärder kanalsystem. samt byte av 3 stycken kylaggregat.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte av ventilationsaggregat (LA3) och ersättas med ett nytt aggregat med plattvärmeväxlare, värmebatteri samt en ny värmeshunt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Anmälan för ändring av självdragsystem till mekanisk frånluft, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring, tillbyggnad och mindre invändig ombyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus, samt 1 butikslokal.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Avser måleri-,OVK-besiktning-,tapetsering-,fönsterrenovering-, och fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser nybyggnad av fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser fönsterrenovering-, och relinig.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Avser fönsterrenovering-,radiatorer-, och solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Avser ombyggnad av yttertak.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inredning av 7 bostäder på vind.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av gruppbostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygganmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för fasad och planändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.