Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av befintlig byggnad.
Inglasning av balkonger flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasning och byte av balkonger vid flerbostadshus.
Renovering av herrgård i Karlstad
Putsen ska lagas och målas i en liknande kulör som den som finns där idag. Alla trädetaljer och fönster ska renoveras och målas. Skärmtak och entréer ska också ses över.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad från en lägenhet till två i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från garage till bostad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Inglasning av balkonger av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för utbyte av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av takkupa för hiss, samt byte av hiss.
Utvändigt underhåll vid flerbostadshus i Karlstad
Små underhåll vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.