Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Värmlands län

Arvika (1)
Eda (0)
Filipstad (2)
Forshaga (1)
Grums (0)
Hagfors (2)
Hammarö (2)
Karlstad (22)
Kil (0)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (0)
Säffle (5)
Torsby (6)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Rotrenovering av 15 trapphus med 110 lägenheter, Parkgatan 24-54.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
Planer för nybyggnation av 40-60 platser äldreboende. Rivning i del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad till LSS-boende i Skoghall, Hammarö kommun
Avser ombyggad av LSS-boende med 5 st lägenheter, gemensamma ytor och personalutrymme.
Utbyte av hissar i Kristinehamn
Avser utbyte av 3 hissar på kv. Najaden 8, Spelmansgatan 40 & 42 och Tegelslagaregatan 39, Kristinehamn.
Inglasning av balkonger flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasning och byte av balkonger vid flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Säffle
Avser rivning av flerfamiljshus.
Renovering av herrgård i Karlstad
Putsen ska lagas och målas i en liknande kulör som den som finns där idag. Alla trädetaljer och fönster ska renoveras och målas. Skärmtak och entréer ska också ses över.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Rivning av flerfamiljshus, Filipstad
Avser rivning av flerfamiljsbyggnad belägna på Rämsvägen 2-4 och Skolgatan 23-29, fastighetsbeteckning Lesjöfors 7:3 samt Skolgatan 31, fastighetsbeteckning: Lesjöfors 5:124
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säffle
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Torsby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Hagfors
Rivning av en-tvåbostadshus.
Rivning av fritidshus i Torsby
Rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från garage till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Säffle
Bygglov för ändrad användning till lägenhet.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Inglasning av balkonger av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad från en lägenhet till två i flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ändrad användning till trygghetsboende.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Anmälan väsentlig ändring av ventilationssystem och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Anmälan avsevärd ändring av en byggnads planlösning flerbostadshus. forshaga svanen 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för utbyte av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säffle
Bygglov för ändrad användning till flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av gårdshus och förråd till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av takkupa för hiss, samt byte av hiss.
Tillbyggnad av kontorslokaler i,Hagfors
Avser tillbyggnad med kontorsplatser för personalen vid äldreboende.
Utvändigt underhåll vid flerbostadshus i Karlstad
Små underhåll vid flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.