Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad på bostäder i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser stambyten och badrumsrenovering av 412 lägenheter vid Augustenborg. kv Framtiden -210 lägenheter kv: Våren 2 - 212 lägenheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser påbyggnad av 42 bostadsrättslägenheter i 7-9 plan som byggs på befintlig huskropp från plan 5. Uppe på husets tak kommer det att finnas penthouse med villakänsla och 3,7 meter i takhöjd. Det ingår även en privat takterrass som är stor som en etta på 33 kvadratmeter, där allt från bubbelbad till stor grill får plats. De flesta lägenheterna har en takhöjd på 2,7 meter.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av sjukhuslokaler till 55 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + källare med förråd.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av fastigheten Hyllie 9:5 till 70-tal bostäder samt samhällsservice i bottenplan.
Ombyggnad från äldreboende till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till flerbostadshus med 30 lägenheter samt inredande av ytterligare bostäder 4 lägenheter i källarplanet. I projektet ingår även fasadändring, byte av fönster och byte av kulör, ändring av ventilation och vatten- och avlopp.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Upphandlingen av paket 10 avser två entreprenader. Entreprenad 1 – Mellanheden Entreprenad 2 – Pildammsstaden Avser ombyggnad av lokaler, och delning av befintliga lägenheter till mindre lägenheter i två olika förvaltningsområden. Entrepprenad 1: Mellanheden - Dammfri 2 - Adress -Köpenhamnsvägen 8 – de befintliga lägenheterna i vån 5 ,6 och vån 8 delas till två små lägenheter vardera. - Nyborg 21 - Adress - Korsörvägen 23 lokal byggs om till en lägenhet. - Trumpeten 2-Adress Bellevuevägen 3D källarlokal byggs om till fyra lägenheter. Entreprenad 2-Pildammsstaden - Örsholm 4 – Adress- Tuborgsgatan 3 lokal byggs om till tre lägenheter. Färdigställande senast 21-10-09 för Pildammstaden och 2021-12-01 för Mellanheden.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Inredande av ytterligare bostad (27 st lägenheter), fasadändring (utökade fönster, nya fönster och fönsterdörrar, nya takluckor och takfönster, takbryggor och väggstegar) samt anordnande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus som omfattar, bl.a installationsarbeten, stambyten, takarbeten m.m. Omfattar tre sammanbyggda huskroppar. Omfattar även fastgheten Kockum 22, Rörsjögatan 18.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 13 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad av lokaler till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 11 lägenheter. Paket 8 A omfattar : Återbostadisering en lägenhet. Kv. Mellanbäck 1 , Sörbäcksgatan 49. Återbostadisering fyra lägenheter . Kv, Norrbäck 3, Norrbäcksgatan 26-28 Paket 8 B omfattar ; Ombyggnad av källarlokal till sex lägenheter. Kv,Mellanbäck 1, Sörbäcksgatan 49.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Augustenborg i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 9 lägenheter. Kv. Sommaren 2, Särla 2 samt Våren 2 i Augustenborg i Malmö. Sommaren 2: 1 st. lgh. Augustenborgsgatan 23 Särla 2: 4 st. lgh. Lantmannagatan 66 Våren 2: 4 st. lgh. Augustenborgsgatan 20
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser återbostadisering, ombyggnad av tvättstugor och ombyggnad av mangelrum till lägenheter. Entreprenad 1: Ombyggnad av tvättstugor till fyra lägenheter och fyra nya tvättstugor på von Rosens väg 1, 21, 23 samt 25. Entreprenad 2: Återbostadisering på von Rosens väg 15–17. Entreprenad 3 Ombyggnad av mangelrum till lägenhet i flerbostadshus, tre lägenheter och tre nya tvättstugor på Hårdsväg 48, 50 och 58.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt tio lägenheter på Kv. Seved 1 och Seved 2 i Malmö. Kv. Seved 1: - Sevedsgatan 14, 3 st. lgh. Kv. Seved 2: - Sevedsgatan 12, 1 st. lgh + - Rasmusgatan 2, 6 st. lgh.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar till fjorton stycken nya ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till tio lägenheter på Sofiagatan 10, Kv. Fritz 1. Ombyggnad av vind till fyra lägenheter på Sofiagatan 4, Kv. Fritz 4.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. avser ombyggnad av källarlokaler till 9 lägenheter. Avser Holma 2, Vattenkannan 2 och Vattenkannan Objektets adress: 1- Två lägenheter - Adress; Påskliljegatan 13 2- Tre lägenheter - Adress; Hyacintgatan 62 3- Fyra lägenheter- Adress; Hyacintgatan 66
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till tretton stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 49, Kv. Länken 1, och Möllevångsgatan 51, Kv. Länken 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till elva stycken ungdomslägenheter på Möllevångsgatan 43/Ängelholmsgatan 8, Kv. Lodet 1, och Möllevångsgatan 45, Kv. Lodet 2 i Malmö. I projektet ingår även nya takfönster och takkupa.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad och återbostadisering av lokaler till sex lägenheter. Objektets läge: Von Rosens väg 70, 72, 74.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Ombyggnad och delning av lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter påk kv. Delsjön 1 på Delsjögatan 12 samt ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter på kv. Sillhajen 1 på Hammars parkväg 21 i Malmö.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad av lokaler till totalt fyra nya lägenheter på Nydala och Gullviksborg i Malmö. Kv. Adjunkten 1: Ombyggnad till 1 st. lägenhet, Eriksfältsgatan 67. Kv. Gymnasisten 3: Ombyggnad till 1 st. lägenhet, Gymnasistgatan 21A. Kv. Jämtland 9: Ombyggnad till 2 st. lägenheter, Finlandsgatan 20E.
Ramavtal gällande låssmedstjänster till Polismyndigheten, Polisregion Syd
Ramavtal avseende låssmedstjänster till Polisregion Syd. Skåne län, Kalmar län, Blekinge län, Kronobergs län Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avse ombyggnad av källarlokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredande av ytterligare bostäder (sex lägenheter på vindsvåning).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (kontor till bostäder) samt ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (lokal till 7 lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av kontor och förskola till bostäder (med gemensamma funktioner).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av källarlokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändring av lokal till bostad samt fasadändring (nya fönster).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändring av tvättstuga till bostad (1 lgh), flytt av befintlig tvättstuga samt fasadändring (nytt parti).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning (lokal till bostad).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning (lokal till lägenhet).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av brandskydd (ny vägg i brandcellsgräns).
Rivning av enbostadshus i Malmö
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Malmö
Tillbyggnad av enbostadshus (hisschakt).
Tillbyggnad av enbostadshus i Malmö
Tillbyggnad av enbostadshus (uterum).
Tillbyggnad av enbostadshus i Malmö
Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning (kontor till 2 st lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning (kontor till bostad).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Avväxling av bärande vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Delning av lägenhet (lgh 1001/1002).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Delning av lägenhet.
Ändring i flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (ändring av dörr samt fönsterparti samt uppmurning av fasad), ändring av planlösning.
Rivning av flerbostadshus i Malmö
Rivning av flerbostadshus, miljöhus träd och staket.
Balkongrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av balkonger i flerbostadshus.
Rivning av källare i flerbostadshus i Malmö
Rivningslov (igenfyllnad av källare).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Igensättning av befintlig branddörr mellan lägenhet och lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.